Blir vi syke av å ha hjemmekontor? Ja, det er i alle fall en betydelig risiko for det.

Muskel- og skjelettplager, nedstemthet og begynnende rusavhengighet er noen av problemene pasienter med hjemmekontor forteller om, ifølge lege Kaveh Rashidi.

En god arbeidsplass kan være forskjellen på god helse og alvorlig sykdom.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Mange arbeidsplasser har igjen innført hjemmekontor etter at regjeringen i forrige uke kom med nye retningslinjer. Det er et godt tiltak i kampen mot pandemien. Men har man tatt høyde for den økte sykdomsbyrden i samfunnet som følge av hjemmekontor og gjort nok for å forebygge sykdommene et hjemmekontor kan føre til?

Forstå meg rett: Selvfølgelig må vi prioritere sosial distansering og ha hjemmekontor der det er mulig. Men overgangen til hjemmekontor er ikke så enkel at man bare kan fikse det datatekniske og si seg fornøyd. Sammen med anbefalingen om hjemmekontor bør det også være en plan for å skape helsefremmende hjemmekontor.

Jobb er helse

Å være i jobb er i seg selv viktig for god helse. Ikke bare fordi det gir økonomisk trygghet og identitet, men også av årsaker som er knyttet til arbeidsplassen vi går til. Gode sosiale relasjoner, sunne hverdagsrutiner og fysisk aktivitet er eksempler på goder som kan falle vekk på et hjemmekontor.

De verdifulle pausene sammen med kolleger, der vi får ventilert, skravlet og humret, forsvinner.

Kaveh Rashidi er lege og forfatter. Han er fast spaltist i Aftenposten.

Alle opplever det selvsagt ikke slik. Men jevnt over er forskningen helt entydig på at en god arbeidsplass fører til mindre sykdom. Og selv for dem som ikke nødvendigvis elsker arbeidsplassen sin, så gir den i alle fall en kontrast til hjemmet og får oss til å savne og sette pris på familie og fritid.

Det er ikke overraskende for meg som fastlege at jeg nå møter pasienter som blir syke av hjemmekontoret

Derfor er det ikke overraskende for meg som fastlege at jeg nå møter pasienter som blir syke av hjemmekontoret. Alt fra muskel- og skjelettplager på grunn av dårlige ergonomiske forhold, til søvnplager, nedstemthet og begynnende rusavhengighet for å fylle en tom hverdag med tidsfordriv.

Nøyaktige tall på skadeomfanget finnes ikke ennå, men det er ingen tvil om at hjemmekontorene har vært en fysisk og psykisk belastning for mange av oss.

Arbeidsgivere har en vanskelig jobb

Å opprettholde en helsefremmende arbeidsplass når denne brått flyttes, er ingen enkel oppgave. Arbeidsmiljøloven krever det av alle arbeidsgivere, men hvordan skal man få det til på avstand hos mange forskjellige ansatte i ulike hjem?

Her er noen konkrete tips:

Følg opp dine arbeidstageres helse! Tillat deg selv å være hobby-lege og hobby-psykolog i disse dager. Spør hvordan de har det, og hvis de svarer «bra» så spør du igjen om hvordan de «egentlig» har det.

Ikke vær redd for å spørre direkte om hvordan hjemmekontoret oppleves

Ikke vær redd for å spørre direkte om hvordan hjemmekontoret oppleves. Altfor mange pasienter kommer til meg og sier at sjefene er helt uvitende om belastningene de gjennomgår på hjemmekontoret.

Jeg lover deg: Et par enkle spørsmål kommer til å gi viktige samtaler og skape friskere ansatte som gjør en bedre jobb.

Les også

Manglende dagslys er hjemmekontorets skjulte trussel

En medisin med bivirkninger

Så kan man spørre seg hvilke forutsetninger arbeidsgivere har for å kunne hjelpe sine ansatte. Arbeidsgivere er som regel ikke helsepersonell, selv om de ønsker å spille en viktig rolle for folkehelsen midt i en pandemi. Ikke er den gjennomsnittlige mellomlederen i Norge kurset i pandemiberedskap heller.

Nettopp derfor synes jeg det er uansvarlig av regjeringen å be folk om å bli hjemme uten å gi arbeidsgiverne nødvendig kompetanse og veiledning for å gjennomføre dette på en trygg måte.

Med et dårlig organisert hjemmekontor kan mye av helsevinninga gå opp i spinninga.

Det er uansvarlig av regjeringen å be folk om å bli hjemme uten å gi arbeidsgivere kompetanse og veiledning

For hjemmekontor er som enhver medisin mot sykdom: Den har mulige bivirkninger. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, et byrå i FN som jobber med arbeidssaker, har publisert en omfattende rapport om potensielle utfordringer med hjemmekontor. En lignende retningslinje burde eksistert for norske arbeidsgivere.

Hva skal arbeidstagere gjøre?

Jeg merker det godt i min egen hverdag. Fra felleslunsjen som blir borte, til online spesialiseringskurs og webinarer. Det er noe som mangler i livet, og jeg mister noen ganger motet.

Heldigvis er yrket mitt av det sosiale slaget. Jeg må til et fysisk legekontor, og jeg kan prate med pasientene mine. Men hva med alle som blir sittende hjemme, alene?

Mitt viktigste råd er at du skal være bevisst på at hjemmekontor er risikosport. Selv om det kommer naturlig for noen, er det utfordrende for de fleste av oss. Det er ikke bare å slenge seg på sofaen med PC-en på fanget. Kanskje fungerte det så vidt det var før sommeren. Men for at vi skal få en overkommelig høst og vinter, må de fleste av oss legge en slagplan for hjemmekontoret.

Vi arbeidstagere må sørge for faste rutiner

Vi må sørge for faste rutiner som en alarmklokke som vekker oss, rent arbeidstøy og fastsatt tid til lunsj.

Så må ikke grensen mellom jobb og privatliv viskes ut. Enten det er et eget rom i boligen for hjemmekontor eller strenge arbeidstider, må vi gjøre det vi kan for å skille mellom arbeid og fritid.

Videre må arbeidsplassen gjøre godt for kroppen. Enten det er en god stol eller hyppige pauser der man beveger på kroppen. Og ikke minst: Sosialisering er nødvendig. På et eller annet vis må du etablere kontakt med andre i løpet av arbeidshverdagen.

Sårbarhet og tøffe tiltak

Vi er alle i en sårbar situasjon, slitne og lei av situasjonen vi befinner oss i. Det skal lite til for at motgangen vi opplever, skal bikke over i sykdom.

I en hverdag full av usikkerhet, frykt og uro trenger vi gode arbeidsplasser for å holde oss friske. Sannheten er dessverre at det kan gå mange måneder før mange av oss kommer tilbake til arbeidsplassen. I mellomtiden må vi ta vare på hverandre, også på hjemmekontorarbeidsplassen.

Ta vare på kollegene dine, og ta vare på dine ansatte. En god arbeidsplass kan være forskjellen på god helse og alvorlig sykdom.

Og til dere politikere som ruller ut tiltak etter tiltak i kampen mot pandemien: Takk for innsatsen! Jeg støtter dere fullt ut, men legg gjerne til noen tiltak mot de skadelige effektene av tiltakene.

Les også

Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på.