Jonas Gahr Støre kan bli statsminister i høst | Sigbjørn Aanes

Det kan se ut som det ikke er mulig å lykkes med å være leder i Arbeiderpartiet uten å bli statsminister, skriver Sigbjørn Aanes.

Ap-lederens beste, og kanskje siste, sjanse er nå. Men det kan være farlig.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Nylig hadde TV 2 et intervju med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre der han sier at han ikke utelukker at en regjeringskrise kan føre til at han blir statsminister i løpet av det neste året.

Det er god grunn til å ta Støres ambisjoner på alvor, og det er gode grunner til at han tenker at denne høsten utgjør en god mulighet for ham.

Sigbjørn Aanes

Med unntak av Reiulf Steen er Støre foreløpig den eneste av Arbeiderpartiets ledere som ikke har evnet å bli statsminister. Støre har alltid vært flink og ambisiøs, og han er tydelig motivert til å lykkes som leder i Arbeiderpartiet.

Han har alltid hatt suksess i sine tidligere jobber. Han var en svært populær utenriksminister, og han gjorde en god jobb som generalsekretær i Røde Kors. Støre er med andre ord vant til å lykkes.

Det kan likevel se ut som det ikke er mulig å lykkes med lederskapet i Arbeiderpartiet uten å bli statsminister.

Arbeiderpartiet kannibaliseres

Hadde jeg selv vært i kretsen rundt Støre, hadde min analyse vært like enkel som den er logisk: Hans beste, og kanskje siste, sjanse til å bli statsminister er høsten 2018. Hvorfor?

I 2019 er det lokalvalg, og selv om ett år er lenge i politikken, er det lite som tyder på at Arbeiderpartiet blir valgvinner. Slik bildet av målingene ser ut nå, risikerer partiet å miste makten i flere store byer og viktige kommuner. Et slikt resultat kan sette i gang en ny debatt om Støres lederskap.

Skulle Støre overleve et dårlig kommunevalg i 2019, er det heller ikke opplagt at Arbeiderpartiet vinner valget i 2021. Høyre kan vise til en sterk formkurve som ikke ser ut til å spise opp samarbeidspartiene på borgerlig side, mens Arbeiderpartiet kannibaliseres både fra det politiske sentrum og fra venstresiden.

Politisk kaos som strategi?

Konklusjonen i analysen er derfor at Støres beste mulighet til å bli statsminister er til høsten. Blir han det, vil kortene stokkes om før valget i 2021. Personlig har han ingenting å tape på denne strategien, men for Arbeiderpartiet kan risikoen være stor.

Den beste veien til makt er alltid gjennom å vinne valg. Arbeiderpartiet vil alltid være klar til å ta ansvar, men et styringsparti må være forsiktig med å ta makten gjennom politisk spill. Så langt har ikke Støre maktet å vinne et stortingsvalg. Dermed går Støres vei til makten gjennom politisk spill, og ikke gjennom å vinne valg.

Overfor velgerne er det nemlig vanskelig å argumentere for at et regjeringsskifte er nødvendig med en begrunnelse i at dagens regjering er upopulær. Det er heller ingen målinger som viser et ønske i befolkningen om å bytte statsminister. Erna Solberg har rukket å etablere seg som en populær statsminister, mens Støre har slitt med sin oppslutning.

Støre blir derfor ikke statsminister på grunn av et ønske i befolkningen, men heller fordi det er den eneste måten han kan styrke sin maktposisjon på – både internt i Arbeiderpartiet og i det politiske landskapet for øvrig.

Egne ambisjoner kan skade

Støre må likevel forme en legitim grunn til å kaste dagens regjering og dermed skape et politisk kaos. Han har selv vist til at sikringen av objekter mot terror og sabotasje er en av sakene som blir vanskelig for Regjeringen til høsten. Det kan sikkert komme flere. Dersom motivasjonen egentlig er å få kastet Regjeringen, så klarer han sikkert å finne en sak Arbeiderpartiet mener er god nok.

Arbeiderpartiet har alltid vært kjent som et ansvarlig styringsparti. Hvis velgerne opplever at Støre skaper politisk kaos for å oppnå personlige ambisjoner om å bli statsminister, kan dette svekke Arbeiderpartiet blant sterke velgergrupper i lang tid fremover. Derfor er strategien risikofylt for partiet. Velgerne deres ønsker ro, orden og stabil styring, ikke politisk krangling og kaos.

KrF er nøkkelen

Dersom Støre skal lykkes, går veien via KrF. Vippepartiet som vaker rundt sperregrensen, mister velgere til de borgerlige partiene og sliter med å finne sin egen identitet. Erna Solberg er svært populær blant KrFs velgere. Partileder Knut Arild Hareide gambler derfor med egen velgermasse om han velger Støre fremfor Solberg. Det er likevel ett av alternativene Hareide har på blokken når han har varslet at KrF skal ta et retningsvalg til høsten.

Regjeringsskifter mellom valg har ikke vist seg å være en sikker vei til suksess. Det kan tvert imot gå begge veier. Jens Stoltenbergs første regjering kom til ved at man kastet Bondevik-regjeringen på bakgrunn av gasskraftsaken midt i en stortingsperiode. Stoltenberg 1. endte med et katastrofalt resultat for Arbeiderpartiet, og i 2001 gjorde partiet sitt dårligste valg siden 1924.

Arbeiderpartiets tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland hadde derimot stor suksess med å ta makt. Hun vant kun ett stortingsvalg, men styrte landet i tre perioder. Normaliteten i norsk politikk er at mindretallsregjeringer er prisgitt støtte i Stortinget. Det er derfor ikke uhørt at regjeringer kastes og nye oppstår.

Ny bok kan skape kaos

Arbeiderpartiets interne problemer ser ikke ut til å være helt over. Til høsten kommer også en bok om Arbeiderpartiet, forfattet av VG-journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy. Boken forventes å inneholde nye historier om de interne stridighetene i Arbeiderpartiet og kan dermed bidra til å forlenge de interne konfliktene og gjøre høsten vanskeligere for Støre.

Politiske motstandere vil enkelt kunne peke på at Støre vanskelig kan fremstille seg selv som en som rydder opp i et politisk kaos, når det fremdeles er store problemer i eget parti. Flere vil stille spørsmål om Arbeiderpartiet bør danne en regjering før de har ordnet opp i egne problemer.

Det blir en spennende høst i norsk politikk. Spillet om makten er åpenbart i gang. Erna Solberg har fremdeles de beste kortene på sin hånd, men kan altså miste makten dersom Støre lykkes med sitt spill. La oss bare håpe at det politiske spillet ikke blir viktigere enn en stabil og trygg styring av landet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.