Kronikk

Kronikk: Unngå Panama-populisme | Heidi Nordby Lunde

 • Heidi Nordby Lunde
  stortingsrepresentant (H), andre nestleder, arbeids- og sosialkomiteen

Seychellene er bare ett av flere skatteparadis hvor både bedrifter og privatpersoner har plassert penger. Wikimedia Commons

Nå sitter fordømmelsene løst, også mot det som er en helt legitim, ønsket politikk.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge har vært, og skal være, en aktiv pådriver for arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging, overskuddsflytting og uthuling av staters skattegrunnlag.

Men i kjølvannet av Panama-avsløringene kommer det forslag som er kontraproduktive for hva vi ønsker – nemlig en effektiv internasjonal handel understøttet av et velfungerende, velregulert internasjonalt bank— og finansmarked.

Heidi Nordby Lunde

Norge pådriver

Velfungerende og velregulert betyr selvsagt også at selskaper og personer skal betale skatt. Dette forutsetter åpenhet og informasjonsdeling, noe Norge jobber kontinuerlig for. Norge er faktisk en pådriver for å forbedre de internasjonale standardene for informasjonsutveksling. Vi har fått viktige resultater både gjennom avtalenettverk og aksept for automatisk utveksling av kontoopplysninger. Hemmelighold av bankopplysninger vil langt på vei være over i 2017.

Som første land i Europa innførte Norge land-for-land-rapporteringskrav allerede fra og med regnskapsåret 2014. De norske reglene bygger på EUs regelverk etter regnskapsdirektivet, men går lengre enn EU-regelverket. Dette er bare noen eksempler på Norges bidrag i kampen mot finansiell kriminalitet og skatteunndragelse. Vi er, og skal være, aktive pådrivere for ny internasjonal lovgivning i arbeidet mot skatteunndragelse, aggressiv skatteplanlegging, overskuddsflytting og uthuling av staters skattegrunnlag.

Må huske

Å forby denne finansielle infrastrukturen fordi noen bruker den til kriminalitet, blir som å forby E6 fordi noen bruker veien til å kjøre smuglervarer.

Men vi må også huske på at dagens internasjonale skattelovgivning er en villet politisk konstruksjon for å bidra til det finansielle blodomløpet for internasjonal handel og deltagelse. Lovgivningen er skapt for å unngå dobbeltbeskatning for samme inntekter i flere land, noe som ville kvalt næringsliv, handel og økonomisk vekst. Men nå sitter fordømmelsene løst, også mot det som er helt legitimt og en villet politikk. Men å forby denne finansielle infrastrukturen fordi noen bruker den til kriminalitet, blir som å forby E6 fordi noen bruker veien til å kjøre smuglervarer. Likevel – vi kan og må bli bedre på å kontrollere og forfølge de som faktisk begår kriminalitet.

Ikke brettes ut

Det er to krav som må være oppfylt for at et land kan kalles skatteparadis: Ingen, eller svært lav skatt, og sekretesse eller hemmelighold overfor andre lands skattemyndigheter. Gjennom OECD har Norge fått avtale med 96 land om automatisk utveksling av kontoopplysninger. Dette er viktig for å unngå at formuer holdes skjult for skattemyndighetene. Men disse opplysningene er gitt under forutsetning av at de ikke gis videre til allmennheten. Vi kan ønske oss enda større åpenhet, men da vil vi ikke lenger kunne få tilgang til opplysninger om norske skattyterens konti i utlandet. Dette kan sammenlignes med selvangivelsene som vi alle i løpet av april skal sende inn til Skatteetaten: Detaljert informasjon om inntekter, formuesposter, gjeldsposter og utgiftsposter skal være en sak mellom Skatteetaten og den enkelte skattyter, og ikke brettes ut i offentligheten.

Oljefondet

Norfund og Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) er blitt kritisert for å ha datterselskaper registrert i såkalte skatteparadis, og SV vil forby dette. Men Norfund har mesteparten av sine investeringer registrert på Mauritius fordi de har en robust finansiell lovgivning som beskytter investeringer i utviklingsland som ikke selv har en velfungerende banksektor.

Når Oljefondet i SVs regjeringstid registrerte seg i Delaware og Luxembourg, er det fordi de er anerkjente jurisdiksjoner for investeringer i det internasjonale eiendomsmarkedet. Det er hverken ulovlig eller betenkelig. Da bør vi heller ikke forby investeringer i selskaper som med samme begrunnelse registrerer seg i disse eller lignende stater, slik SV også har foreslått.

Norge skatteparadis

Noen vil påstå at også Norge er et skatteparadis – for shipping. Rederiskatteordningen, som ble beholdt av SVs finansminister Kristin Halvorsen i regjering, innebærer et endelig skattefritak for skipsfartsinntekter opptjent under den nye rederiskatteordningen. Eller som vi begrunner denne politikken med – næringen har fått konkurransedyktige betingelser. Flertallet av partiene på Stortinget er også i skrivende stund i ferd med å bli enige om reduksjoner i selskapsskatten for å tiltrekke internasjonale investeringer og etablering av nye bedrifter. Men det er altså ikke sånn at den norske stat utnytter diskutable skattekonstruksjoner.

Det er likevel ikke nok å la være å gjøre noe galt. Vi må også gjøre noe riktig. Og det gjør vi. Allerede i 2009 bestemte G20-landene seg for å gjennomgå internasjonal skattelovgivning, og OECD leder arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging og uthuling av skattegrunnlag. Her deltar også Norge.

For selv om noe er lovlig, betyr det ikke nødvendigvis at det er bra eller fungerer etter hensikten. Målet var å unngå dobbeltbeskatning for bedrifter som har virksomheter i flere land, men hensikten var aldri at de samme selskapene ikke skulle betale noe skatt.

Ikke på Starbucks

Google, Facebook og Starbucks er kanskje de selskapene som blir mest kritisert for skatteplanlegging og overskuddsflytting. De bryter ikke dagens lovgivning, men de som er enige med SV i at selskaper som organiserer seg i henhold til internasjonal lovgivning egentlig driver med organisert, internasjonal kriminalitet, bør melde seg ut av Facebook, slutte å bruke Google og la være å kjøpe kaffen sin på Starbucks.

Dette kan for all del bidra til å legge press på noen av selskapene som i dag driver fullt lovlig virksomhet og organiserer seg i henhold til eksisterende lovgivning. Men denne lovgivningen jobbes det altså med for å endre. Særlig fordi den ikke er tilpasset den digitale økonomien der verdiskaping ikke skjer gjennom fysisk produksjon av varer og tjenester.

Vedvarende kamp

De ulovlighetene som har vært avslørt er jo nettopp det – ulovligheter. Også med dagens lovgivning. Panama-avsløringene og debatten rundt disse er likevel viktige for å intensivere det allerede pågående arbeidet med å oppdatere og endre dagens lovgivning, samt sørge for at økonomisk kriminalitet blir forfulgt og straffet.

Kampen mot aggressiv skatteplanlegging og uthuling av skattegrunnlag utøves ikke gjennom et pennestrøk. Det er en viktig og vedvarende kamp som jeg er glad for at regjeringen tar på stort alvor.

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Kronikk
 3. Skatteparadis
 4. Panama papers

Panama Papers

 1. VERDEN

  Tidligere statsminister dømt til syv års fengsel

 2. ØKONOMI

  Tre arrestasjoner etter Panama Papers

 3. VERDEN

  Pakistans eksstatsminister fikk 10 års fengsel etter Panama-papers-avsløringer

 4. VERDEN

  Over 50.000 milliarder kroner kan være gjemt i britenes skatteparadiser. Nå står hemmeligholdet for fall.

 5. ØKONOMI

  Legger ned advokatfirma som sto i sentrum av Panama Papers

 6. ØKONOMI

  DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers