50 år med oljeeventyr | Sylvi Listhaug

  • Sylvi Listhaug
Statsminister Trygve Bratteli åpnet Ekofiskfeltet 8. juni 1971. Her fotografert om bord på boreplattformen Gulftide. Selve funnet ble gjort høsten 1969 og meddelt Industridepartementets oljekontor lille julaften samme år.

Derfor skal petroleumsnæringen utvikles videre, ikke stenges ned.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Ekofiskfeltet var starten på eventyret som har gjort Norge til et av verdens rikeste land, med tidenes beste velferdssamfunn.

Dette må vi sikre for kommende generasjoner.

Utrolig verdiskapning

Lille julaften 1969 kom telefonen til Industridepartementet om at det var funnet olje på Ekofisk. Det er 50 år siden i dag.

Det er lett å glemme hva funnene på norsk sokkel egentlig har betydd for oss nordmenn.

Men i en tid hvor noen politikere tror vi kan stenge ned norsk olje- og gassproduksjon og samtidig bevare en velferd som andre land bare kan drømme om, er det viktig å huske på historien.

Verdiskapingen på norsk sokkel har vært utrolig. Bare oljefeltene på Ekofisk har skapt verdier for 2500 milliarder kroner gjennom de siste 50 årene.

Det var en gang da vi ikke visste særlig mye olje, hverken hvordan vi skulle finne den eller foredle den. Vi måtte lære av de utenlandske oljeselskapene da de kom til Norge. I dag kjennetegnes olje- og gassnæringen av innovasjon, utvikling og høyteknologiske løsninger basert på norsk kompetanse.

Fyller på nasjonens «sparegris»

Norsk oljeteknologi er i front i verden og er avgjørende for å skape grønn vekst og nye bedrifter på fastlandet. Verden trenger norsk olje og gass, men verden trenger også vår teknologi, som bidrar til å redusere skadelige utslipp. Derfor skal vi fortsette å utvikle næringen videre inn i fremtiden.

Vi er verdensledende på petroleumsindustri, med lave utslipp sammenlignet med tilsvarende produksjon i mange andre land.

Næringen sysselsetter i dag ca. 140.000 personer som hver dag jobber for at du og jeg kan leve det livet vi gjør.

Inntektene fra norsk sokkel har kommet fellesskapet til gode. I 1991 ble oljefondet (Petroleumsfondet) etablert, og de første bidragene fra inntektene fra norsk oljeproduksjon rullet inn.

I dag er fondet verdt over 10.000 milliarder kroner og er nasjonens «sparegris», som skal sikre verdens beste velferdsmodell for fremtiden.

Helt annet samfunn uten oljen

Inntektene fra olje og gass har sikret oss utbygging av barnehager og skoler og gjort at vi kan ansette flere lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

At vi har gratis helsehjelp og økonomisk trygghet for dem som står uten jobb, er goder svært mange misunner oss. Uten oljen hadde det norske velferdssamfunnet vært noe helt annet.

Neste år skal vi fase inn 245 milliarder kroner fra avkastningen på oljefondet. Det er omtrent det samme som vi bruker på helsebudsjettet. Uten disse pengene hadde politikerne i Norge måttet kuttet store beløp på andre viktige samfunnsbehov.

Takket være inntektene fra norsk sokkel har Norge gjennom flere tiår hatt verdens beste sykelønnsordning. At norske arbeidstagere får full lønn fra første dag de er borte fra jobb, koster staten opp mot 40 milliarder kroner. Slike ordninger er unntaket i internasjonal sammenheng.

Hverdagshelter

Historien om Ekofisk minner oss også på hva næringen har betydd for enkeltpersoner som bor langs kysten og i kommuner inn i landet. Den er med å livnære titusener av familier over det ganske land.

Næringen er utrolig viktig for Distrikts-Norge også fordi den gjør at man kan bygge og bo i grisgrendte strøk og pendle til jobb i perioder. Man må ha jobb og inntekt for å kunne bo i Distrikts-Norge.

I julen er det mange stoler som står tomme når julemiddagen skal spises og gavene skal pakkes opp, fordi mamma eller pappa, søster eller bror er på plattform, supplybåt eller utfører andre viktige oppgaver knyttet til norsk sokkel. Det er på sin plass å takke dem for innsatsen de gjør for å skape enorme verdier for fellesskapet.

Faktum er at det er disse familiene og enkeltmenneskene som gjør at vi alle lever i Lykkeland. Det bør de fortsette med. Derfor skal petroleumsnæringen utvikles videre, ikke stenges ned.