Kontrollert salg av cannabis er en dårlig og farlig idé | Bjørn Røse

  • Bjørn Røse
Økt bruk av cannabis vil helt sikkert vil medføre økt misbruk, skriver Bjørn Røse, tidligere tolldirektør.

Vi skal ikke lytte til sosiologiprofessorene, cannabistilhengerne eller ungdomspolitikerne. Vi skal lytte til foreldre.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Noen få land og delstater tillater salg av cannabis til personlig bruk gjennom autoriserte utsalg. Noen ser for seg en slik løsning også i Norge, organisert som et statlig monopol, herunder sosiologiprofessor Willy Pedersen.

Fordi en statlig monopolløsning kan virke besnærende hvis man ikke tenker langt nok, og ikke kjenner cannabisbrukens dystre bakside, er det nødvendig å slå fast følgende:

Med ganske stor sannsynlighet tillater EØS-lovgivningen ikke et statlig monopol. Og om det skulle tillates, er den politiske viljen i Norge til å bemyndige staten til å gå inn som narkotikaselger og dermed ansvarlig for menneskers død og ulykke, heldigvis ikke til stede. Dermed vil eventuelle cannabisutsalg bli private, med alle de omgåelsesfristelser og kontrollbehov som det medfører.

Bruken vil øke

Det illegale markedet vil ikke forsvinne. Se bare på Canada, som legaliserte omsetning av cannabis høsten 2018. Fortsatt skjer 80 prosent av omsetningen illegalt, blant annet fordi prisen i det svarte markedet gikk ned ved legaliseringen.

Dermed har også bruken totalt sett økt, fordi narkotika er underlagt de samme markedsmekanismer som gjelder for legale varer og tjenester, nemlig at lavere pris medfører høyere etterspørsel og bruk.

Tenk på smuglingen av alkohol. Alkohol omsettes legalt på vinmonopol og i butikker. Da skulle det etter cannabisliberalistenes filosofi knapt eksistere illegal omsetning og smugling av alkohol.

Hva er realitetene? Det smugles og omsettes alkohol ulovlig som aldri før. Forsiktig anslått er det illegale alkoholmarkedet i Norge på 10 millioner liter pr. år.

Les også

Willy Pedersen: Vi må snakke mer om cannabis

Mange spørsmål, få svar

Hvor skal grensene gå? Er det bare salg av organisk cannabis som skal legaliseres, eller skal også syntetiske cannabinoider kunne omsettes legalt, til tross for at dette kan være 10–50 ganger sterkere enn organisk cannabis?

Og skal man selge både marihuana og hasj ved de autoriserte utsalgene, eller bare marihuana, som normalt er den svakeste cannabisen?

Og hvilken THC-grense skal man sette (THC er virkestoffet i cannabis)?

Og hva gjør man med cannabispartier som måtte overskride grensen – skal man destruere disse eller forsyne dem med ekstra advarsel og selge dem uansett?

Og hvem skal få autorisasjon til å selge cannabis?

Alle som ønsker det og kan fremvise et godkjent lager, tilfredsstillende vandelsattest og minimum aksjekapital?

Eller skal omsetningen skje i apotek eller kanskje gjøres av tobakksbransjen, som er den store, økonomiske bidragsyter til cannabisbevegelsen, og som for lengst har posisjonert seg for å ta sin del av det globale cannabismarkedet på anslagsvis 100 mrd. dollar årlig?

Svært alvorlige konsekvenser

Og hvordan skal vi håndtere at legalisering av cannabisomsetningen til privat bruk nødvendigvis vil gjøre det vanskeligere for Tollvesenet, Politiet og andre kontrollmyndigheter å bekjempe produksjon, smugling og omsetning av den narkotikaen som fortsatt er illegal?

Bevilge mer penger til kontrollmyndighetene eller akseptere dårligere resultater?

Som man ser, er spørsmålene mange, og svarene mangler.

Det er ikke det spor underlig, fordi kontrollert omsetning av cannabis til privat bruk rett og slett er en dårlig og farlig idé.

Tilhengerne har heller ikke gode svar på hvordan man skal håndtere konsekvensene av eventuelt kontrollert salg av cannabis, og de konsekvensene er svært alvorlige.

Utgangspunktet for konsekvensvurderingene er at legalisering av omsetningen vil øke bruken. Dette er også tilhengerne enige i, slik at dette spørsmålet ikke trenger problematiseres.

Det som imidlertid må problematiseres og beskrives grundig, er konsekvensene av den økte bruken av cannabis som eventuell legalisering vil medføre, og de konsekvensene er som sagt svært alvorlige.

Les også

Forskere ved Folkehelseinstituttet: Cannabisbruken vil trolig øke betraktelig

Psykiske og fysiske bivirkninger

Vi må begynne med at økt bruk helt sikkert vil medføre økt misbruk. Europeisk empiri viser at 10 prosent av cannabisbrukerne utvikler avhengighet, og det er vel kjent at cannabis er inngangsporten til sterkere stoffer og altfor ofte et helt uverdig liv.

Det som kanskje ikke er så godt kjent, er at på europeisk basis er det ikke mindre enn 125.000 personer som hvert år kommer inn til behandling i helsevesenet for problembruk av cannabis, og tilbakefallsprosenten er dessverre stor.

Den opplevde følelsen under cannabisrus er en følelse av økt innsikt og mestring. Realitetene er dessverre helt motsatt.

Cannabisrus gir svekket konsentrasjon, dårligere hukommelse og dårligere motorisk koordinering.

Hver 10. bilulykke i Norge har sammenheng med cannabisbruk.

Langtidsbruk av cannabis kan, i tillegg til at den kan skape avhengighet, føre til vrangforestillinger, angst og psykoser, forstyrrelser i hjernens utvikling, redusert IQ og økt deltagelse i kriminelle handlinger.

Langtidsbruk kan også ha alvorlige fysiologiske- og somatiske skadevirkninger som betennelser i nese, svelg, bihuler og lunger samt utvikling av KOLS, lungekreft, hjerteproblemer og redusert fertilitet.

Les også

Kriminaliteten gjør hasj til et farligere rusmiddel enn alkohol

Lytt til foreldrene

Hva skal vi så gjøre i spørsmålet om kontrollert salg av cannabis? Vi skal ikke lytte til sosiologiprofessorene, cannabistilhengerne eller ungdomspolitikerne. Vi skal lytte til foreldrene til norske barn og ungdommer.

Og vi vet hva foreldrene mener: Foreldre vil ikke utsette sine barn for de fristelser og den økte risiko som legalisering av salg av cannabis vil medføre.

Foreldre er glade for at bruken av cannabis blant norsk ungdom fortsatt er lavere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med, og foreldre vil ha fortsatt forbud mot bruk og omsetning av cannabis.

Dette fordi forbudsbestemmelsene ikke bare representerer myndighetsutøvelse, men også utgjør en viktig normgrense og dannelsesgrense og viser at staten bryr seg om ungdommen sin og passer på den.

La oss derfor håpe og tro at fordi våre stortingspolitikere i stor grad også er foreldre og besteforeldre, vil cannabis forbli en ulovlig og forbudt vare i Norge.