Valget i Sverige: Gjennomgripende forandringer må til | Annie Lööf (C)

  • Annie Lööf
    Partileder, Centerpartiet
Vi vet at en første jobb er den beste veien til integrering, og vi vil endre det svenske arbeidsmarkedet, skriver Centerpartiets leder Annie Lööf.

Menneskeverdet står på spill. Krefter nærer seg av redsel og utrygghet og vil få oss til å lukke hjertene våre. Det er en farlig vei å gå.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi står overfor et viktig veivalg i Sverige. 9. september må vi velge hvilke verdier vi vil bygge samfunnet vårt på. De sterke kreftene som sprer mistro og redsel, og som har kommet til uttrykk i hele Europa, finnes også hos oss. Det er krefter som står for det fremmedfiendtlige og lukkede, men de vil møte sterk motstand.

Les også

Valget i Sverige: «Vi har en mye mer dramatisk situasjon enn noen gang i moderne tid»

Centerpartiet står opp for liberale verdier, vi står opp for medmenneskelighet og humanisme, for åpenhet og likestilling. Vi vil se tydelige resultater for miljøet, og vi vil at næringslivet skal blomstre i hele Sverige. Vi vil at små foretak skal ha store muligheter, og at alle menneskers potensial skal ivaretas. Vi står for den nye ledelsen som Sverige trenger.

Må hindre splittelse

Demokrati, tilhørighet og åpenhet er under angrep fra flere kanter i hele verden. De liberale verdiene som har gitt oss så stor fremgang, blir utfordret gang på gang.

Menneskeverdet står på spill, og fremmedfiendtlige krefter vinner terreng. Krefter som nærer seg av redsel og utrygghet. Som vil få oss til å lukke hjertene våre. Det er en farlig vei å gå, og derfor velger vi en annen.

Vi vil at Sverige skal fortsette å være et land der vi stiller opp for hverandre, der ingen mennesker havner utenfor. Et land der vi ser på hverandre med nysgjerrighet, ikke mistenksomhet og frykt. Der vi får flere arbeidsplasser, også for dem som nettopp er kommet til landet eller ikke har lang utdannelse. Der verden er nær og tilgjengelig, og der det finnes trygghet overalt, i hver bydel og ute i distriktene. Der vi hindrer en fortsatt splittelse i Sverige og i stedet bygger et land som holder sammen.

Les også

Hur är läget? 20 spørsmål: Hvor godt kjenner du Sverige?

Gjennomgripende forandringer må til

For å kunne skape et tryggere, åpnere og grønnere Sverige vil vi forandre Sverige.
Vi vil endre på arbeidsmarkedet.

Her må det gjennomgripende forandringer til, slik at også de som står utenfor og banker på døren i dag, får komme inn i varmen. Ellers danner det seg en dyp kløft mellom dem som har jobb og dem som ikke har det.

Vi må bli flinkere til å vise at vi både tror på dem som flytter hit, og at vi har forventninger til dem. At de lærer seg språket og klarer å forsørge seg selv, men det må også bli lettere å få den første jobben, siden vi vet at en første jobb er den beste veien til integrering.

Det trengs enda mer praksis og større muligheter til å jobbe fra dag én, bedre og mer svenskundervisning for innvandrere – da også dette er avgjørende for å komme inn i det svenske samfunnet. Dessuten vil vi redusere kostnadene for arbeidsgivere som ansetter nyankomne og la nyankomne jobbe for en litt lavere startlønn, siden egen lønn alltid er bedre enn stønad.

#metoo

Vi vil ta et krafttak for et mer likestilt Sverige. Sverige trenger en sterk ledelse som fører likestillingsarbeidet fremover.

På mange måter er vi på rett vei, men det gjenstår ennå mye. Seksuelle overgrep og trakassering er fremdeles noe som menn i altfor stor grad utsetter kvinner for. Det ble ikke minst tydelig etter #metoo. Kvinner har måttet leve med tafsende hender og upassende kommentarer gjennom altfor lang tid. Det må ta slutt. Jeg håper inderlig at taushetskulturen endelig har måttet vike.

Psykisk sykdom

Vi må også gjøre mer for å forbedre situasjonen for dem som rammes av psykisk sykdom. Både barn og unge voksne. At det ofte er kvinner som rammes, gjør at dette også er et likestillingsspørsmål.

Større bevilgninger for å forkorte køene er viktig, men flere tiltak trengs. Det må være mulig å kombinere arbeidsliv og privatliv også som kvinne, og alle som har havnet i stressende og vanskelig arbeidsledighet må hjelpes tilbake.

En glassklar oppgave

Vi vil ha en klimapolitikk som gir resultater. Sverige trenger en sterkere stemme for miljøet i regjeringen. Oppgaven er glassklar. Vi må redusere utslippene.

Klimaet trenger resultater, effektive styringsmidler og grønn vekst. Vi trenger en omfattende grønn omstilling i hele transportsektoren, friskere hav og vann som er fri for både giftstoffer og plast. Vi ser mulighetene i ny teknikk og vil satse på fornybar energi til både fly, bil og tungtransport. Vi vil bane vei for ny teknikk som fjerner utslipp fra atmosfæren. Vi ønsker å se en effektiv grønn skatteomlegging der fossile drivstoff byttes ut med fornybare.

For oss er det viktig å stanse utslippene – ikke utviklingen. Det er gjennom engasjement, innovasjon og grønn vekst vi skal klare klimaomstillingen.

Inspirert av Norge

Vi vil skape et nært og tilgjengelig helsevesen for hele landet. De siste årene er helsekøene blitt stadig lengre. Syke må vente for lenge på å få den hjelpen de trenger.

Vi vil bruke penger på å forkorte køene, men også på at hele landet skal få nære og tilgjengelige helsetilbud. Her er vi inspirert av Norge, som har klart å få flere helsetilbud i distriktene ved å la flere leger få starte sitt eget helsesenter.

De helseansatte er en viktig faktor for at vi skal klare å kutte køene og gi folk den hjelpen de trenger. Vi vil gjøre det mer attraktivt å jobbe med helse, vi vil at sykepleiere skal få betalt under utdanning, og vi vil at det skal være lettere å skape seg en karriere innenfor helseomsorgen.

Verdikamp

Vi står snart foran et viktig veivalg. Det handler om å vinne verdikampen og om å gjennomføre de reformene som er nødvendige for at ikke Sverige skal splittes. Vi vil ha et samfunn som bygger på tillit, samarbeid og medmenneskelighet. Sverige står foran et veivalg, og Centerpartiet har valgt vei. Vi velger å gå fremover.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes