Vi er lei av at høyresiden dominerer innvandrings- og integreringsdebatten | Goldar, Andersen og Gauslå, beboere på Holmlia

Kom dere på banen før det er for sent, er oppfordringen til politikere på venstresiden fra Rune Røed Gauslå (f.v.), Dara Goldar og Daniel Brekke Andersen, her ved Holmlia skole.

Venstresiden må på banen før det er for sent.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Vi etterlyser en venstreside som går offensivt ut og diskuterer innvandring og integrering istedenfor å la høyresiden med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) i spissen, diktere.

Høyresiden har fått lov til å føre ordet for lenge.

Hvis ikke venstresiden setter den flerkulturelle elefanten i rommet på dagsordenen, frykter vi at de allerede har tapt innvandrings- og integreringsdebatten.

Tør ikke stille spørsmålene

Å vokse opp i en flerkulturell bydel har gitt oss en fantastisk oppvekst og erfaringer vi nyter godt av i en stadig mer globalisert verden.

Få er så stolte av drabantbyen sin som oss holmlianere.

Fordi vi er så glad i Holmlia, ønsker vi å sette søkelyset på de utfordringene vi ser.

Det er trist å se at så mange på venstresiden ikke tør stille de vanskelige spørsmålene som bidrar til en konstruktiv debatt.

Med en innvandrerbefolkning i flertall troner bydel Søndre Nordstrand i toppen når det gjelder arbeidsledighet, barnefattigdom og bruk av kontantstøtte. Det har også vært en trend med økende vold og gjengkriminalitet i bydelen.

Vi er redde for at venstresiden ikke tar debatten om disse utfordringene fordi de ikke vil bekrefte og bygge opp under et narrativ ledet av stemmer som Listhaug og Storhaug.

Det virker som det strider mot venstresidens grunnverdier å problematisere innvandrermiljøene

Trolig er venstresiden også redd for å miste status som forkjempere for de svake i samfunnet. Innvandrere og spesielt muslimer er en stigmatisert gruppe, og det virker derfor som det strider mot venstresidens grunnverdier å problematisere innvandrermiljøene.

Hensyn som aldri burde tas

Nylig døde en 16 år gammel gutt etter en voldshendelse ved Holmlia skole.

HRS koblet umiddelbart voldshendelsen til en ukultur i innvandrermiljøet på Holmlia. Gutten ble angivelig banket opp fordi han hadde feil kjæreste.

Til HRS kommenterte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at det generelle kriminalitetsbildet er i endring og at «det synes å ha en direkte sammenheng med en raskt økende innvandrerbefolkning».

Ut over dette har hendelsen vært en ikke-sak. Mens ryktene florerte blant ungdommene i bydelen, fikk foreldre på Holmlia skole svært begrenset med informasjon fra politi og skole. De store mediehusene rapporterte om hendelsen, men lot være å kommentere bakenforliggende forhold.

Les også

Tingretten vil løslate Holmlia-siktet

Oss bekjent har ingen politikere på venstresiden, selv ikke lokalpolitikere, kommentert saken.

Det er forståelig at skole, politi og politikere tar hensyn til etterforskningen og de involverte familiene.

Vi frykter imidlertid at det er blitt tatt hensyn som aldri burde tas.

At politisk korrekthet gjør at man er redd for å fremstille Holmlia i et dårlig lys og at æreskultur og sosial kontroll i innvandrermiljøer er tabubelagte temaer.

Etter hendelsen ved Holmlia skole burde nærmiljø, politi og lokalpolitikere hatt en debatt om sosial kontroll og æreskultur, men istedenfor lot man HRS, med sin lettvinte omgang med fakta og sine innvandrerfiendtlige konklusjoner, ta debatten.

Slik overlates debatten til Frp og de mer ytterliggående, mens venstresiden hverken har tillit eller autoritet i spørsmål om innvandring og integrering til å ta opp folks bekymringer.

Moralsk ansvar for å debattere

Vi ser en usunn tendens hvor venstresiden romantiserer det flerkulturelle og skyver suksesshistoriene foran seg.

Et eksempel er fotballen, hvor Holmlia har gjort seg bemerket som en talentfabrikk.

Da Audun Lysbakken avsluttet sin «Tur de forskjell» i Holmlia sportsklubbs lokaler, ble Johan Kaggestad invitert til å drøfte viktigheten av idrett som integreringsarena i innvandrermiljøer.

Uken før fortalte Zaineb Al-Samarai (Ap) fra Holmlia at idrett er den beste integreringsarenaen.

Det er gledelig at Holmlia fostrer fotballtalenter, og vi har ikke til hensikt å underspille viktigheten av idrett som integreringsarena. Men vi som bor her, vet at utfordringene er for sammensatte til at de kan løses på fotballbanen.

Vi erfarer at utfordringer med gjengmiljøer, æreskultur og sosial kontroll er omfattende og økende. Det er et enormt fokus på respekt blant ungdommene, så stort at all kritisk sans blir borte i frykt for ikke å passe inn eller å tape ansikt.

Vi må få formidlet viktigheten av å stille seg kritisk til meningsytringer, holdninger, religion og kultur.

Dessverre ønsker ikke de på venstresiden som deler vår erfaring med disse utfordringene, å snakke høyt om dette fordi det vil bekrefte HRS og Sylvi Listhaugs narrativ og føre til økt stigmatisering av innvandrere.

Ved å dysse ned utfordringene knyttet til innvandring i frykt for å stigmatisere, svikter vi ironisk nok dem som er ofre for sosial kontroll og æreskultur.

Les også

Vi er de skamløse jentene, vår tid har begynt - og det skal mye til å knuse styrken vi har bygget opp | Herz, Srour og Bile

Skal vi forhindre at minoritetsungdom rekrutteres til gjengmiljøene og at unge frarøves friheten, eller i verste fall bøter med livet fordi de ikke vil leve under et strengt regime, må vi tørre å ta debatten.

Er man for en innvandringsliberal politikk, har man faktisk et moralsk ansvar for å debattere de medfølgende utfordringene skikkelig.

Dette ansvaret har venstresiden forsømt.

Tre forslag til politikerne

Listhaug og Storhaug har oss bekjent aldri vært på Søndre Nordstrand, og Høyre og Frp har gang på gang vist at de ikke er villige til å bruke pengene som trengs for å løfte bydelen.

Vi er overbevist om at Audun Lysbakken og Zaineb Al-Samarai har et bedre utgangspunkt for å løse utfordringene i bydel Søndre Nordstrand siden de er bosatt her. Men da er det viktig at de tør ta opp tabubelagte temaer uten frykt for å fremstå politisk ukorrekte.

I første omgang ønsker vi at politikerne gjør tre ting:

  • Garanterer en videreføring og styrking av Oslo Sør-satsingen.
  • Ser til at politi, skoler og myndigheter sammen jobber for å fjerne og forebygge usunn æreskultur, sosial kontroll og religiøs fanatisme.
  • Sørger for bedre etnisk miks på skolene. Språk og norsk kultur er viktig for integrering. Om nødvendig må man vurdere bussing av elever.

I valgkampen må Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken gå offensivt ut og diskutere utfordringene vi holmlianere ser og lever med hver dag.

Vi er lei av at høyresiden dominerer innvandrings- og integreringsdebatten mens venstresiden ikke tør spille på Frps banehalvdel.

Kom dere på banen før det er for sent, dere er i ferd med å bli rundspilt av motstanderen!


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: