Jo, trening hjelper hvis du vil gå ned i vekt | Martin Norum

  • Martin Norum
Det er godt dokumentert at de som øker mengden fysisk aktivitet, i større grad klarer å vedlikeholde vekten, skriver kronikkforfatteren.

En kombinasjon av endrede kostvaner og fysisk aktivitet gir bedre effekt enn kun én av delene alene.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I arbeidet mot vektreduksjon er ikke samfunnet tjent med myter omkring oppblåste effekter av trening som tiltak. «Det er viktig for folkeopplysningen å få inn sannheten om dette», uttalte Tove Drilen, klinisk ernæringsfysiolog i en artikkel på nrk.no der hovedbudskapet var at trening ikke hjelper for å gå ned i vekt. Det er imidlertid flere momenter omkring rollen trening har ved vektreduksjon som fortjener oppmerksomhet.

Jeg vil starte med å presisere at jeg er enig med overlege Rønnaug Ødegård og Drilen om at trening historisk har fått en overdrevet rolle i slankeprogrammer. Mange tror de er overvektige fordi de trener for lite. Påstanden om at trening ikke hjelper for å gå ned i vekt, og at det er uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper deg å gå ned i vekt, er jeg likevel uenig i.

Martin Norum

Trening er ikke bortkastet for vektreduksjon

Ødegård og Drilen er ikke alene om å løfte frem at trening i seg selv har en mindre effekt på vekten enn mange tror. I en meningsartikkel gjorde forskere et poeng ut av at trening ikke er noen mirakelkur. Artikkelen har senere møtt motstand. «You cannot outrun a bad diet» er blitt en frase for kostholdsfokuserte tilnærminger for å motvirke fedme og dårlig helse.

I kritikken fremhever forfatterne at uttrykket tolkes som at du ganske enkelt ikke kan trene nok for å lykkes med å miste eller vedlikeholde vekt. Dette er imidlertid upresist – det er mange ganger vist at å kombinere endring i kostvaner med fysisk aktivitet gir bedre effekt enn kun én av delene alene.

Ødegård og Drilen hevder imidlertid ikke bare at trening har en liten rolle for vektreduksjon. I jakten på å oppklare «treningsmyten» drar de det etter mitt syn altfor langt når de hevder det «ikke virker». I NRK-programmet «Debatten» tirsdag denne uken uttalte Ødegård følgende: «Det er ingen sammenheng mellom det å gå ned i vekt og fysisk aktivitet». Dette er direkte feil.

Reduserer fettet rundt indre organer

Det siste året er det publisert flere omfattende analyser av rollen trening og fysisk aktivitet har ved vektreduksjon. I en av dem fant man at mer aktivitet var effektivt for vektreduksjon. En annen fersk 2-årsstudie testet effekten av en treningsintervensjon (3 x 40 minutter sirkelbasert styrketrening pr. uke) de første tre månedene eller etter et halvt år ut i et adferdsendringsprogram rettet mot vektreduksjon.

Dette ble sammenlignet med adferdsendring alene. Gruppen som trente fra starten av intervensjonen gikk ned 8,5 kg, 3 kg mer enn dem som bare endret adferd og 4 kg mer enn adferdsendring med sen oppstart av trening.

Sist, men ikke minst, har trening en helt spesiell evne til å mobilisere fettet som ligger omkring de indre organene – fettet som i størst grad påvirker risikoen for fremtidig sykdom og dødelighet. Vi bør ta hensyn til at ulike tiltak har ulik effekt på nettopp dette fettvevet. Både trening og energiunderskudd reduserer fettet rundt indre organer, men selv uten vektnedgang er trening vist å gi en 6.1 prosentreduksjon i dette farlige fettet. Er ikke dette noe vi bør kommunisere?

Mister muskelmasse, øker fettnivå

Dessverre er det et faktum at få klarer å vedlikeholde vekten sin etter at de har gått ned i vekt. Etter fem år har omtrent 80 prosent gått opp igjen. Bak disse sørgelige tallene er det viktig at vi ser på hva slags kroppsmasse som tapes og senere lagres igjen. I en 18-måneders randomisert studie fant man at personer som reduserer kroppsvekten bare ved å spise mindre, mistet en betydelig mengde muskelmasse i lårene.

Når deltagerne senere økte vekten, var det primært fett de la på seg, mens muskelmassen (og hvileforbrenningen) forble på et lavere nivå enn hva den var før start. Med alt dette i bakhodet; hvordan kan vi kalle det uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper deg å gå ned i vekt?

Trening forebygger vektøkning

Ødegård uttaler at «Påstanden gjør det helt unødvendig komplisert å gå ned i vekt. Folk ser på det som unødig vanskelig å redusere overvekt.» Et poeng jeg stiller meg bak. Likevel – utover å oppklare at trening har en mindre rolle enn mange forestiller seg for vektreduksjon, forstår jeg ikke hva som er ønskelig utfall av å formidle dette.

Det er bra det ble poengtert at trening er viktig for vedlikehold av vekt (et mye større problem enn vektreduksjon). Det er godt dokumentert at de som øker mengden fysisk aktivitet, i større grad klarer å vedlikeholde vekten. Trening har også en forebyggende effekt mot vektøkning senere i livet, selv om aktivitetsmengden som kreves er høyere enn offentlige anbefalinger.

Ødegård uttaler: «Mange får økt appetitt og spiser mer etter trening.» Det er generelt stor individuell variasjon i hvordan trening påvirker appetitt, og det er viktig å poengtere at mange ikke spiser mer etter både styrke- og utholdenhetstrening, noen ganger mindre. Sett under ett taler mye for at folk i snitt kun delvis kompenserer for økt fysisk aktivitet med økt appetitt. Mange øker også bevisstheten rundt spisevaner i kombinasjon med fysisk aktivitet.

Trening er hensiktsmessig mot overvekt

Det er tydelig at trening i forskjellige former er et hensiktsmessig integrert tiltak for dem med overvekt og fedme – både på kort og lang sikt. Vi bør ikke tillegge effekten av enkelttiltak mot overvekt en større rolle enn de fortjener, men vi bør heller ikke gjøre det motsatte: å redusere viktigheten av trening og fysisk aktivitet til å være mindre for vektreduksjon enn hva den faktisk er. Det gjør Ødegård og Drilen i måten de uttaler seg på. Med kunnskap om at trening er spesielt viktig for vedlikehold av vekt, burde det være unødvendig å fremheve at trening som tiltak alene ikke virker godt for vektreduksjon.

Jeg frykter for rekkevidden av konsekvenser ved å kommunisere dette budskapet, tatt i betraktning at mer trening og fysisk aktivitet er et av de beste tiltak vi har for å bedre folkehelsen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.