FHI har gjort en kjempetabbe: Bakterier blir resistente mot håndsprit

  • Erik Martiniussen
Håndsprit beskytter oss i svært liten grad mot korona, skriver Erik Martiniussen.

Folkehelseinstituttet må ta konsekvensen av forskningen og advare mot bruk av håndsprit.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Vi spriter hendene som aldri før. Håndspriten finner vi nå overalt, på jobben, på idrettsstevner, til og med på barnas bursdagsfester. Årsaken er Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling: Gjennom hele pandemien har FHI anbefalt oss å bruke håndsprit, til tross for at virkningen mot korona har vært ukjent.

Men FHI har gjort en kjempetabbe: For nå vet vi at håndsprit i svært liten grad beskytter oss mot korona som er et luftbåren virus. Samtidig gjør vår overdrevne bruk av håndsprit at andre mikrober, nemlig bakteriene, blir mer tolerante mot det. Det skader til syvende og siste helsevesenet vårt.

Bakteriene blir motstandsdyktige

Håndsprit er ikke noe som er utviklet for at vi skal bruke det i dagliglivet, men et livsviktig middel for å holde sykdomsfremkallende mikrober borte fra sykehusene våre. Dersom bakteriene begynner å tolerere håndspriten, blir helsevesenet vårt svært sårbart for resistente bakterier.

Resistente bakterier er blitt et kjempeproblem. De koloniserer sykehusene og dreper tusenvis av pasienter. Slike dødsfall skjer også i Norge. Overfor de mest resistente bakteriene står legevitenskapen maktesløs.

Derfor har Verdens helseorganisasjon (WHO) pekt ut resistente bakterier som en av våre største helsetrusler. Og håndsprit er helt avgjørende for å kontrollere spredningen av dem.

Enterokokkbakterier har vist seg å være spesielt tolerant for etanol og håndsprit. Enkelte slike bakterier er resistente mot viktige antibiotika og kalles VRE.

Flere pasienter har mistet livet på grunn av dette

Både Ullevål universitetssykehus og Haukeland i Bergen har hatt langvarige utbrudd av VRE. Flere pasienter har mistet livet på grunn av dette. Dersom VRE blir motstandsdyktig også mot alkoholer og håndsprit, vil slike utbrudd bli enda vanskeligere å kontrollere.

Men det er nettopp dette som skjer.

FHI har bidratt til ukultur

Vår unødvendige bruk av håndsprit gjør nå bakteriene mer motstandsdyktige mot dette viktige middelet. En studie, publisert i Science Translation Medicine, viste allerede i 2018 at resistente bakterier som blir utsatt for håndsprit, kan bli mer motstandsdyktige mot det. Studien viste at bakteriene som over tid ble utsatt for håndsprit, tålte middelet 10 ganger bedre enn bakterier som ikke hadde blitt utsatt for håndsprit.

FHI har bidratt til en ukultur der alle nå spriter hendene i tide og utide

Dette vet FHI. Likevel har instituttet bedt folk bruke håndsprit nærmest på daglige basis. Slik har FHI bidratt til en ukultur der alle nå spriter hendene i tide og utide.

Nå vet man at håndsprit fungerer dårlig mot korona. Likevel anbefaler FHI fortsatt bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Dette er ikke bra.

En ting er at bakteriene blir mer tolerante for håndsprit, noe som er alvorlig nok i seg selv. En annen side av saken er at stressende bakterier også kan utvikle resistens – mot antibiotika.

Det er tidligere vist at flere antimikrobielle produkter kan gjøre bakteriene resistente mot antibiotika. Det er også vist at benzalkoniumklorid, et desinfiseringsprodukt som har vært mye brukt i helsevesenet, selekterer bakterier for resistent mot antibiotika. Dersom vi bruker for mye av det, kan med andre ord produktene fungere mot sin hensikt. Bruken av dem må derfor begrenses til der det er reelt behov: på sykehus.

I et intervju med Healthcare in Europe advarer molekylærbiolog og professor Tim Steiner mot overdreven bruk av håndsprit i helseinstitusjoner. Han forteller om hvordan bakteriene over tid vil tilpasse seg og blir resistente mot håndsprit.

Faren for at bakteriene blir resistente mot håndsprit, øker når den brukes feil. Derfor får sykehuspersonell opplæring i hvordan de skal bruke håndspriten: Håndsprit skal først og fremst brukes på rene hender, etter at du har vasket dem. Du trenger 3 milliliter, hendene skal gnis og være våte av sprit i minst 30 sekunder, og hendene skal lufttørke. Hvor mange barn og voksne følger disse reglene? Dessuten selges det flere varianter av håndsprit, enkelte med for lav konsentrasjon av etanol til at mikrobene egentlig dør av det.

Hører sykehuset til

Den utbredte misbruken av håndsprit er direkte skadelig, med unntak for dem som selger produktene.

Dette vil utvilsomt bidra til mer motstandsdyktige bakterier.

Nå deler vi ut håndsprit til barn, vi bruker håndspriten feil, og vi skyller den ned i vasken. Slik utsettes daglig milliarder av bakterier for håndsprit. Dette vil utvilsomt bidra til mer motstandsdyktige bakterier.

Dette er ikke et lite problem man kan se igjennom fingrene med under en pandemi. Tvert imot er det nå folk lærer god håndhygiene.

Håndsprit er noe som hører sykehusene og helseinstitusjonene til. Det burde FHI vite. Derfor er det merkelig at FHI fortsatt anbefaler oss å bruke det.

Det er en uting at vanlige folks spriter hendene. FHI bør derfor fjerne rådet om at vanlige folk skal bruke håndsprit mot korona. I stedet må barn og voksne lære seg å vaske hendene.

Det er den beste måten å holde hendene rene for mikrober. Håndsprit bør spares til de institusjonene som trenger det.