159 norske forfattere i opprop: Nei til oljeleting!

159 forfattere krever at Norge lar oljen ligge. Blant disse er (øverst fra venstre) Maria Børja, Ingvild H. Rishøi, Maja Lunde, Erland Kiøsterud, Karl Ove Knausgård, Agnar Lirhus, Astrid Nordang og Ingvild Burkey.

Å lete etter nye olje- og gassressurser er ikke bare en økologisk forbrytelse mot fremtidige generasjoner. Det er også en stor økonomisk risiko for Norge.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

FNs klimapanels (IPCC) nye klimarapport er den siste som vil bli utgitt mens det fremdeles er mulig å nå 1,5-gradersmålet. Ved lanseringen sa generalsekretær António Guterres at målet kun kan nås dersom ingen nye lisenser til olje- eller gassfelter blir utdelt. Det er i denne prekære situasjonen norske myndigheter i år har delt ut 47 nye lisenser til olje- og gassleting.

Syv ganger for mye karbon allerede

Ifølge den uavhengige tenketanken Carbon Tracker har verden allerede funnet karbonreservoarer tilsvarende syv ganger karbonbudsjettet vi kan bruke hvis vi ikke skal få en oppvarming som overstiger 1,5 grader. Dette har Norge forpliktet seg til.

Å lete etter nye olje- og gassressurser når det allerede finnes syv ganger mer enn vi kan bruke, er ikke bare en økologisk forbrytelse mot fremtidige generasjoner. Det vil også innebære en betydelig økonomisk risiko for den norske staten.

Vi har mye å verne – og mye å tape

Konsekvensene av de pågående klimaendringene er grundig dokumentert og allerede merkbare, også i Norge. En eskalerende klima- og naturkrise vil slå ned i alle deler av samfunnet. Krisen rammer først og hardest dem med minst ressurser, men også dem med minst historisk skyld. Det har vi allerede sett eksempler på, for eksempel med flommen i Pakistan i fjor.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har konkludert med at klimaendringene er den største trusselen noensinne mot realisering av menneskerettighetene. Klimaaktivister i ulike deler av verden fengsles i dag for sine ytringer. Unike kulturer og språk trues av utslettelse. Utarming av mangfold av natur og kultur ser vi også i vårt eget land. Her er primærnæringer allerede sterkt berørt av klimaendringene, især i nord.

Vi krever at all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses umiddelbart. Det handler både om å utøve global solidaritet og om fremtidige generasjoners rett til liv, helse og det frie ord.

En politikk for fremtiden

Ifølge FNs generalsekretær må alle sektorer i alle land sikte mot nullutslipp innen 2050. Å trekke tilbake de 47 nye olje- og gasslisensene regjeringen har utdelt, er ikke radikalt, men et første skritt mot den omleggingen som norske politikere ikke kan vente med å gjennomføre.

I tillegg har regjeringen sendt til høring en utlysning av ytterligere 92 blokker, som etter planen skal tildeles i 2024. Denne prosessen må stoppes umiddelbart.

Å åpne for ny oljeleting som igjen medfører åpning av felter som vil produsere olje ut over 2050, er ikke «forenlig med Norges internasjonale klimaforpliktelser», skriver Fagforbundet. Vi stiller oss bak de fag-, kunstner- og miljøvernorganisasjonene som krever at Norge lar oljen ligge.

Vi sier et klart og tydelig nei til mer oljeleting.


Denne kronikken er basert på et opprop signert av 159 forfattere. Oppropet er publisert på forfatterforeningen.no.

Soudabeh Alishahi, Mozafar Amini, Ole-Petter Arneberg, Line Baugstø, Eivor M. Bergum, Olava Bidtnes, Brit Bildøen, Bergsveinn Birgisson, Arnt Birkedal, Kirsti Blom, Anders Bortne, Hanne Bramness, Gerd Brantenberg, Bjarte Breiteig, Kari Fredrikke Brænne, Eivind Buene, Ingvild Burkey, Majken van Bruggen, Anne Bøe, Kari Bøge, Camilla Bøksle, Maria Børja, Tor Edvin Dahl, Gro Dahle, Runar Dahle, Terje Dragseth, Erik Engblad, Lars Roar Engebretsen, Cecilie Enger, Kjersti Ericsson, Frank Eriksen, Bjørn Arild Ersland, Ragnhild Eskeland, Eivind Hofstad Evjemo, Freddy Fjellheim, Anne Karin Fonneland, Lasse W. Fosshaug, Kristin Friis, Gøhril Gabrielsen, Linda Gabrielsen, Anne Gjeitanger, Sigrun Glomsaas, Odd Goksøyr, Camilla Groth, Heikki Gröhn, Cathrine Grøndahl, John Gustavsen, Bror Hagemann, Linde Hagerup, Kjersti Halvorsen, Kjartan Hatløy, Karin Haugane, Vilde Heggem, Sverre Henmo, Lisa Him-Jensen, Rune F. Hjemås, Ingebjørg Berg Holm, Stig Holmås, Ingvild Holvik, Marte Huke, Kristian Hæggernes, Tone Hødnebø, Mona Høvring, Fredrik Høyer, Atle Håland, Eirik Ingebrigtsen, Martin Ingebrigtsen, Bård Isdahl, Ellen Emmerentze Jervell, Inghill Johansen, Marit Kaldhol, Silje Bergum Kinsten, Erling Kittelsen, Erland Kiøsterud, Rebecca Kjelland, Anna Kleiva, Odd Klippenvåg, Karl Ove Knausgård, Kjersti Kollbotn, Aud Korbøl, Benedicte Meyer Kroneberg, Gerd Kvanvig, Terje Holtet Larsen, Synne Lea, Sandra Lillebø, Ruth Lillegraven, Aasne Linnestå, Agnar Lirhus, Ingvild Lothe, Casper André Lugg, Maja Lunde, Steinar Løding, Ingri Lønnebotn, Thomas J.R. Marthinsen, Johan B. Mjønes, Rannveig Fern Leite Molven, Øyvind Kvernvold Myhre, Hilde Myklebust, Kathrine Nedrejord, Tove Nilsen, Astrid Nordang, Henrik Nor-Hansen, Karine Nyborg, Knut Nærum, Jan Chr. Næss, Kristine Næss, Anne Oterholm, Siri Amalie Oftestad, Morten Harry Olsen, Torbjørn Oppedal, Ivar Orvedal, Gine Cornelia Pedersen, Torgeir Rebolledo Pedersen, Synnøve Persen, Geir Pollen, Hanne Ramsdal, Jan Erik Rekdal, Charlotte Riise, Ingvild H. Rishøi, Juliane Rui, Berit Rødstøl, Eirik Røkkum, Ove Røsbak, Lars Haga Raavand, Mathias R. Samuelsen, Ingvild Schade, Karl Seglem, Tora Seljebø, Kjersti Bronken Senderud, Margaret Skjelbred, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Sigbjørn Skåden, Ingvill Solberg, Kine Jeanette Solberg, Sara Li Stensrud, Julie Stokkendal, Simon Stranger, Arild Stubhaug, Ole Robert Sunde, Wera Sæther, Sara Sølberg, Thor Sørheim, Lene Therese Teigen, Svanhild Amdal Telnes, Helge Torvund, Linn Ulvin, Bendik Vada, Øystein Vidnes, Mikkel Vika, Aina Villanger, Gudmund Vindsun, Jan Erik Vold, Lars Amund Vaage, Erlend Wichne, Torunn Ystaas, Mattis Øybø, Tina Åmodt, Ingrid Z. Aanestad og Therese Aasvik.