Kronikk

Løgn, løgn og atter løgn

 • Dag Øistein Endsjø

Ikke ulikt hvordan propaganda, korrupsjon og manipulerte valg har sikret Putins egen makt, var hvert eneste steg i okkupasjonen av Krim basert på løgn, skriver Dag Øistein Endsjø. Foto: Szilard Koszticsak/AP/NTB Scanpix

Løgnen er Russlands viktigste strategi i krigen mot Ukraina. Men løgnen ligger til grunn for hele den offisielle russiske selvforståelsen.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dag Øistein Endsjø Foto: PRIVAT

Løgnen er Russlands viktigste strategi i krigen mot Ukraina.Men løgnen ligger til grunn for hele den offisielle russiske selvforståelsen.Som i deres stadige fremheving av seg selv som et uskyldig offer i den annen verdenskrig som til slutt frigjordehalve Europa. Løgn alt sammen. Det er på tide at vi i vesten er klare på åpåpeke det.

Korrupsjon og manipulerte valg

Da Vladimir Putinhadde okkupert Krim nesten uten å løsne et skudd og skjønte at han ville slippeunna med det, var hans reaksjon interessant å observere. Så åpenbart stolt overhva han hadde fått til, nesten flirte han da han innrømmet at alle de mangeumerkede soldatene som så kontant hadde tatt makten på Krim, var russiskesoldater. Han gadd ikke en gang å beklage at han så innstendig hadde løyet før.

Ikke ulikt hvordan propaganda, korrupsjon og manipulerte valg harsikret Putins egen makt, var hvert eneste steg i okkupasjonen av Krim basert påløgn.

De umerkede soldatene, de innleide cheerleaderne med russiske flagg,vedtaket i Krims regionale parlament om å rive seg løs fra Ukraina der selvfraværende representanter angivelig stemte for, og folkeavstemningen der til ogmed det massive flertallet av etniske ukrainere og krimtartarer angiveligstemte for å bli en del av Russland. Løgn alt sammen.

Forsvarer aggresjonen med nok en løgn

Løgn var også strategien bak den videre destabiliseringen av Ukraina.Russere ble busset inn for å delta i prorussiske demonstrasjoner, mens militante av alle slag ble sendt inn for ålate som de var lokale aktivister som ville rive seg løs fra Ukraina.

Da kamphandlingene begynte, løy Russland om at de ga både utstyr ogprofesjonell assistanse. Senere løy de om at de satte inn tungt bevæpnederegulære styrker. Og nå lyver de igjen og igjen om å overholde våpenhviler.

På tross av alle løgnene om Ukraina, forsvarer Putin likevel sinaggresjon med enda en løgn: At NATO lovet ikke å utvide østover da jernteppetfalt. Noe sånt løfte ble aldri gitt. NATO har heller aldri presset på for åflere medlemmer. Tvert imot har hver eneste av de gamle sovjetokkuperte statenemåtte vente med lua i hånden, til NATO mente at de var klare til å bli med. Nårdet gjelder brutte avtaler, er det Russland som er skyldig i å ha krenket sinegen forsikring i Budapest-memorandumet i 1994 der de anerkjente Ukrainasterritoriale integritet da landet ga opp atomvåpnene.

Feirer den største løgnen

Den største av alle russiske løgner skal feires i år i sammenheng medat det er sytti år siden Sovjet og vestmaktene slo Nazi-Tyskland. I denoffisielle sovjetiske og russiske historieskrivningen heter dette den storefedrelandskrigen, og den begynte med Tysklands angrep på Sovjetunionen i juni1941. Men Sovjet var med i annen verdenskrig helt fra begynnelsen av. Deresinntog startet med da de også invaderte Polen september 1939. I den hemmeligeprotokollen til deres såkalte ikke-angrepspakt, hadde Sovjet og Tyskland deltEuropa mellom seg. Sovjet skulle få store deler i øst. Tyskland resten. Heltfrem til 1989 nektet Sovjet at det i hele tatt var gjort en slik avtale.

Da Sovjet tok det østlige Polenble titusener drept og hundretusener sendt til Sibir. Og igjen løy Sovjet.

Dethandlet ikke om en skitten erobringskrig, men om å frigjøre hviterussere ogukrainere i dette etnisk sammensatte området. Mens selv tusener avhviterussiske og ukrainske nasjonalister ble hevet i fengslene, der sovjeternetil slutt meide dem ned med maskingevær og håndgranater. Man må heller ikkeglemme at Stalin allerede hadde drept millioner av ukrainere på sovjetisk sideav grensen i sin statsorganiserte hungersnød på 1930-tallet.

Da Sovjet så erobret Baltikum og Moldova i 1940 fulgte nye massedrap ogmassedeportasjoner til Sibir. Bare Finland selv hindret sovjeterne fra å gjøredet samme med dem.

Ensidigaggressor i annen verdenskrig

Ikke-angrepspakten med Sovjet i øst, ga Tyskland samtidig frittspillerom i vest. Man kan spørre seg om 9. april og de tyske angrepene på deandre landene i Vest-Europa ville funnet sted om det ikke hadde vært for atTyskland helt og holdent hadde sikret at de ikke måtte føre krig på to fronter.Minst like viktig for krigen i vest var at Sovjet saboterte vestmaktenesblokade av nazistene og i stedet hjalp dem med alt det viktigste råmaterialenødvendig i angrepet. Helt til sommeren 1941 strømmet olje og jernmalm overgrensen. Nazistene ville antagelig gått tom uten importen fra Sovjet, somrepresenterte mer enn halvparten av all tysk import. Paradoksalt nok ble dissesovjetiske råvarene til slutt brukt i det tyske angrepet mot sovjeterne.Selvfølgelig er ikke noe av dette å finne i russiske historiebøker.

Tyskland var enda mer voldelige enn russerne da de i 1941 gikk inn i denylig sovjetokkuperte områdene og deretter videre inn i Sovjetunionen.Millioner både av sivile og militære ble drept. Men disse uhyrlige lidelsenegjør ikke noe med det faktum at sovjetregimet i utgangspunktet var en ensidigaggressor i annen verdenskrig.

Mellom to onder

Da Sovjet til slutt klarte å slå nazistene tilbake, representerte deheller ikke mye frigjøring. De beholdt mesteparten av områdene de hadde erobrettakket være avtalen med Hitler, drepte nye titusener og sendte nyehundretusener til Sibir. Resten av Øst-Europa måtte leve nesten 45 år bakjernteppet i løgn, fornektelse og undertrykking.

For å frigjøre oss selv fra nazistene måtte vi i Vesten gå i militærallianse med Sovjet. Vi hadde kanskje ikke noe alternativ. Vi måtte velgemellom to onder.

Prisen på vårt umulige valg ble et okkupert Øst-Europa som ikke blefritt før med jernteppets fall og Sovjetunionens oppløsning. Ingen hjalp denmilitære motstanden mot Sovjet-okkupasjonen som fortsatte helt ut på1950-tallet i Ukraina, Baltikum, Polen og Romania

Prisen for vestens valg ble også sannheten. Også her i vesten bleSovjetunionen fremstilt som en god alliert i kampen mot Nazi-Tyskland.

Løgnene henger sammen. Sannheten er at Russland i dag bruker løgn ogaggresjon for å kontrollere nabolandene sine – akkurat som under annenverdenskrig.

Om vi ikke vil hjelpe Ukraina, fortjener i hvert fall ikke lengerRussland å slippe unna med sine mange løgner.

 1. Les også

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide får kritikk fra Barentssekretariatet

 2. Les også

  Ukraina vil trekke tilbake tunge våpen fra fronten

 3. Les også

  Norges forsvarsminister til CNN: - Etter Ukraina blir forholdet til Russland aldri det samme

Les mer om

 1. Ukraina-konflikten
 2. Kronikk
 3. Russland

Ukraina-konflikten

 1. VERDEN

  Ukraina og separatister utveksler fanger

 2. VERDEN

  Kulden rammer innbyggere i Øst-Ukraina: – Nå er vi tilbake i en nødssituasjon

 3. A-MAGASINET

  På denne sommerleiren får barna våpentrening og er villige til å dø for landet sitt

 4. DEBATT

  Hvordan svare Russland? | Karsten Friis

 5. KRONIKK

  Putin eller dissidentene: Hvem skal Norge høre på?

 6. NYHETSANALYSE

  Putin har fått Polen i vrangstrupen. Nå krangler han med polakkene om Hitler og Stalin.