Hun kjemper for Venezuelas grunnlov med sitt liv | Liv Tørres

Venezuelas nå flyktede riksadvokat, Luisa Ortega, ble beskyttet av lojale ansatte da landets sikkerhetsstyrker forhindret henne fra å ta seg inn på sitt kontor 5. august. Samme dag ble hun avsatt.

Bare timer før den avsatte riksadvokaten Luisa Ortega måtte flykte fra landet, snakket Liv Tørres med henne på hemmelig telefon.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Hun skulle forsvare grunnloven med sitt liv, sa hun til Financial Times. Det var der, gjennom det intervjuet, jeg først ble kjent med henne, – ble kjent, imponert og nysgjerrig.

Luisa Ortega var da riksadvokat i Venezuela. Hun hadde vært lojal Chávez-støttespiller i mange år og sto støtt også for president Maduro etter at han overtok makten i 2013.

De dager er nå over. Hun er foreløpig den med høyest rang som har protestert mot undergravingen av grunnloven og demokratiet i Venezuela. Det betaler hun dyrt for. Nå er hun truet på livet. Jeg fikk en time med henne på hemmelig telefon for noen dager siden. Kvelden før var huset hennes raidet.

Venezuelas nylig avsatte riksadvokat Luisa Ortega med grunnloven i hånd.

Fallende levestandard og folkelige protester

Da Venezuela valgte Chávez som president i 1998, delte både folket og verden seg i to: De som mente dette var sosialisme og ødeleggende for landet og de som så behovet for omfordeling og for å møte behovene til millionene av fattige i landet.

Under Chávez’ styre fra 1999 til 2013 opplevde Venezuela en reduksjon i fattigdommen fra 49 til 26 prosent – mer enn de aller fleste land har oppnådd.

Chávez mente selv at Maduro var den naturlige etterfølgeren etter hans død. Men Maduro ble på langt nær den karismatiske lederen hans forgjenger hadde vært. Og etter hvert resulterte fallende oljepriser, varemangel og dårlig styre både i sterkt fallende levestandard og folkelige protester.

Luisa Ortega ble kjørt bort fra riksadvokatbygningen på motorsykkel etter at hun forgjeves forsøkte å ta seg inn på sitt kontor den 5. august.

Fra galt til betydelig verre

I 2015 fikk opposisjonen flertall i parlamentsvalget, og deretter har alt gått fra galt til betydelig verre. Regjeringen har siden brukte sin kontroll over høyesterett til å blokkere alt fra parlamentet. I mars prøvde den regjeringskontrollerte høyesterett å overføre alle parlamentets fullmakter til seg, men dette ble stoppet av Luisa Ortega.

Nå har Maduro etablert en ny grunnlovgivende forsamling med et betydelig antall representanter under hans kontroll. Disse skal overstyre parlamentet og skrive ny grunnlov. Opptøyer og sammenstøt mellom opposisjonen og regimet er blitt stadig mer vanlig i dagens Venezuela.

Det er kunnskap om overgrepene og korrupsjonen som til slutt vil bringe regimet i kne.

I mars fikk Luisa Ortega nok da Maduro prøvde å sette nasjonalforsamlingen under egen kontroll. Deretter har det gått slag i slag. I telefonsamtalen jeg hadde med henne forteller hun om en desperat humanitær situasjon med mangel på mat og medisiner og en befolkning der halvparten lever i fattigdom. Maduro nekter humanitære organisasjoner adgang og har avslått alle tilbud om hjelp. Frie valg er det slutt på.

Sensur, tortur og drap

Det viktigste vi kan gjøre nå, er å vise verden hva som skjer i Venezuela. For selv om dette regimet sier de respekterer menneskerettighetene, snakker realitetene sitt eget språk og avslører løgnene deres, understreker hun.

Det er ikke politikk som er mitt våpen, det er loven. Nå samler jeg informasjon om Maduro og hans våpendrageres korrupsjon.

Trumps trussel om å gå inn militært, mener hun ville være en katastrofe. Det vil bare medføre mer omkostninger og skade for folket. Det er kunnskap om overgrepene og korrupsjonen som til slutt vil bringe regimet i kne, sier hun. For dette regimet har null respekt for menneskerettigheter. Vi har ikke demokrati og vi har ikke et uavhengig rettsvesen. Folk tortureres. Folk fengsles.

Dødsfallene, drapene, sensuren og overgrepene øker i omfang. Over 120 er drept i løpet av de siste månedene, over 5000 er blitt varetektsfengslet og minst 1000 av dem sitter fortsatt fengslet. FN dokumenterte også i en ny rapport hvordan tortur og seksuelle overgrep brukes mot de politiske fangene.

Loven er mitt våpen

Tenker du at du representerer en annen, ny type chavisme som nå mobiliserer økende støtte? spør jeg henne. Hun fnyser. Jeg er slett ingen politiker, sier hun. Det er ikke politikk som er mitt våpen, legger hun til, det er loven. Nå samler jeg informasjon om Maduro og hans våpendrageres korrupsjon.

Motstandere av president Nicolas Maduros regime har jevnlig demonstert i gatene.

Ortega har hevdet å ha bevis for at Maduro og hans innerste krets var innblandet i den gigantiske korrupsjonsskandalen rundt det brasilianske entreprenørfirmaet Odebrecht.

Jeg samler også informasjon med sikte på muligens å gå til internasjonale domstoler med dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd som enkelte av topp-politikerne står bak, sier hun, og tilføyer at det er hennes grunnlovfestede plikt.

Maduro styrer gjennom trusler

Folket håper at vi sammen kan finne tilbake til forståelse, respekt, toleranse og dialog, sier Ortega. Men hun tror ikke det er mulig med Maduro ved makten, for språket hans dreier seg kun om trusler:

Det var gjennom trusler han fikk etablert og skaffet representanter til den grunnlovgivende forsamlingen som skal skrive ny grunnlov. Det er gjennom trusler hans regime klarte å få folk til å delta i valget. Det er mange som bevitner at de var nødt til å stemme på etableringen av en ny grunnlovgivende forsamling for at de skulle redde livet, eller ikke miste jobben.

Politiet bruker våpen mot demonstranter. Her fra sammenstøt i Caracas 29. juni.

Jeg har mistet alt, også rettighetene mine

Luisa Ortega har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt etter at hun nektet å være med på regjeringens overgrep. Men hun mener at det er ikke noe spesielt med henne. Venezuelanske kvinner er sterke, sier hun.

Selv har hun blitt hun raidet og truet. Jobben mistet hun den dagen den nye grunnlovgivende forsamlingen ble etablert. 300 sikkerhetsfolk møtte opp i aksjonen mot riksadvokatens kontorer, ransaket kontorene, og nå går de etter alle som jobbet på kontoret. Kontiene hennes ble sperret, og et reiseforbud forhindret henne fra legalt å forlate landet.

Opposisjonelle samlet seg 22. juni i en marsj til riksadvokatens kontor for å vise støtte til Luisa Ortega.

Jeg har mistet alt, forteller hun. Alt jeg har samlet opp gjennom 30 år i arbeidslivet. De har tatt huset mitt, nå også det jeg har av eiendeler. I tillegg har de tatt fra meg rettighetene mine og min rett til å forsvare meg. Alt jeg gjør blir overvåket og avbildet. Telefonen min avlyttet.

Jeg har ikke hatt noe valg annet enn å protestere

Men jeg har ikke hatt noe valg, sier hun. Jeg hadde ikke noe valg den gangen i mars da Maduro prøvde å overstyre det lovlig valgte parlamentet, jeg måtte protestere. Jeg har heller ikke hatt annet valg enn å prøve å stoppe arrestasjonene av fredelige demonstranter. Og jeg hadde ikke noe annet valg enn å protestere da denne nye forsamlingen ble etablert for å overstyre parlamentet.

Denne unge opposisjonelle ble arrestert og fraktet bort på motorsykkel under demonstrasjoner i Caracas 1. juli.

Jeg har ikke noe annet valg enn å demonstrere fordi jeg tror på et rettferdig, fritt rettsvesen og på maktfordelingsprinsippet. Så enkelt er det, sier Luisa Ortega.

Flyktet til hemmelig sted i Columbia

Her forverrer situasjonen seg time for time, forteller hun. Hva hun tror kommer til å skje med henne? Ja, det er jo bare å lytte til Maduro og høre hva han truer med, svarer hun. Han har foreløpig gjennomført det han truer med og tatt fra meg alt. Det er vel ikke usannsynlig at truslene mot mitt eget liv også da bør lyttes til?

Timer etter at jeg snakket med henne ble mannen hennes varetektsfengslet. Og kun timer etter det igjen klarte hun og ektemannen å flykte. Nå oppholder hun seg på hemmelig sted i nabolandet Colombia. Det skal tydeligvis koste dyrt å kjempe for loven, sier hun. I hvert fall hvis man bor i Venezuela om dagen.

Her kan du lese mer om Luisa Ortega og hennes flukt til Columbia:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.