Kronikk

Det er på tide å innføre ultralyd i uke 12 | Fire spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer

 • Katariina Laine
  Avdelingsleder, Fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 • Guttorm Haugen
  Avdelingsleder, Avdeling for fostermedisin, Oslo universitetssykehus og professor, Universitetet i Oslo
 • Synnøve Lian Johnsen
  Seksjonsoverlege, Dr. Med., Seksjon for fostermedisin og ultralyd, Haukeland universitetssykehus
 • Kjell Å. Blix Salvesen
  Klinikksjef, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital og professor, NTNU
Ultralyd i uke 12 kan ha gunstige effekter for gravide og deres ufødte barn, skriver kronikkforfatterne.

Helsefremmende effekter av tidlig ultralyd kan nå dokumenteres i større grad.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge skiller seg fra andre land når det gjelder tilbud om rutinemessig ultralyd tidlig i svangerskapet. Kun kvinner som er 38 år, kan få slikt tilbud som en del av svangerskapsomsorgen.

Diskusjonen om tidlig ultralyd har fokusert på screening av fosterets kromosomavvik.

Vi mener at diskusjonen må utvides slik at de positive, helsefremmende sidene av tidlig ultralyd også diskuteres og blir kjent.

Les også

Debattinnlegg: Tidlig ultralyd kan hindre en ventetid i krise | Eva Sommerseth

Har allerede vært til ultralyd

Norge er i dag et av svært få land i Europa som ikke tilbyr tidlig ultralyd (rundt uke 12). Unntaket er for kvinner over 38 år.

Katariina Laine.

Tall fra noen norske sykehus viser at de fleste gravide har vært til ultralyd før de innkalles til rutineultralyd ved 18 uker. De fleste slike private ultralydundersøkelser utføres av norsk helsepersonell som ikke er sertifisert for fosterdiagnostikk, og kvaliteten på undersøkelsene varierer.

Mange norske kvinner reiser til utlandet for å få utført fosterdiagnostikk ved private klinikker. Det finnes ikke pålitelig statistikk, men inntrykket er at antallet er økende.

Kolleger forteller at nesten halvparten av gravide som kommer til ultralyd i uke 12 ved noen private klinikker i Danmark, er norske.

Helsefremmende effekter

I Norge dreier diskusjonen om ultralyd i uke 12 seg om screening for trisomi 21 (Downs syndrom). Noen mener at ultralyd i uke 12 truer vår oppfatning av Norge som et samfunn med plass til alle.

Guttorm Haugen.

Men moderne fosterdiagnostikk gir også håp til kvinner som selv vil bestemme om de vil bære frem et barn med alvorlig sykdom.

I tillegg kan ultralyd i uke 12 ha gunstige effekter for gravide og deres ufødte barn.

Dagens regjering har bestemt at ultralyd i uke 12 ikke vil bli innført i denne perioden. De argumenterer med at det ikke er tilstrekkelige medisinske gevinster ved tidlig ultralyd og at dette er et ressurs- og prioriteringsspørsmål.

I Norge ble dette vurdert i en rapport fra Folkehelseinstituttet i 2012. Den konkluderte med at det ikke finnes dokumentasjon om helsemessig gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd.

Debatten om medisinske gevinster er komplisert, men det er et tankekors at de fleste andre land har konkludert annerledes enn Norge.

Ny kunnskap har også kommet siden rapporten ble publisert, og helsefremmende effekter av tidlig ultralyd kan nå dokumenteres i større grad enn for syv år siden.

Termin, tvillinger, tilstand

Nye studier viser at terminbestemmelse er mer pålitelig i uke 12 enn terminbestemmelse i uke 18.

Pålitelig datering av svangerskapet er viktig i sårbare situasjoner, som ved for tidlig fødsel, ved intrauterin (i livmoren) veksthemming og sykdom hos fosteret og når svangerskapet er overtidig.

Synnøve Lian Johnsen.

Det er avgjørende at helsepersonell har en pålitelig svangerskapsalder å forholde seg til når man må bestemme riktige tiltak og behandling.

Kombinasjonen av ultralyd i uke 12 og uke 18 vil også kunne avsløre fostre med tidlig veksthemming. Ved tidlig veksthemming bør den gravide få tett oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Det er viktig å oppdage tvillingsvangerskap tidlig i svangerskapet, for å vite om tvillingene deler morkake eller har hver sin morkake. Tvillinger med felles morkake har økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og trenger tett oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Ved ultralyd i uke 12 kan man i tillegg til å bekrefte at fosteret er i live, identifisere mange alvorlige og dødelige tilstander hos fosteret. Dette vurderes også ved ultralyd i uke 18, og hvis fosteret har kromosomfeil eller andre alvorlige sykdommer, vil kvinnen fortsatt kunne velge å ta abort selv om dette først oppdages i uke 18. Men det ville vel vært bedre for alle parter å oppdage dette i uke 12?

Færre for tidlige fødsler

Svangerskapsforgiftning er en alvorlig komplikasjon som ofte fører til for tidlig fødsel. Svangerskapsforgiftning kan forebygges med medisiner dersom dette gis tidlig i svangerskapet.

Kjell Å. Blix Salvesen.

Ny kunnskap tyder på at blodprøver og ultralyd i uke 12 kan identifisere kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning. Derfor kan ultralyd i uke 12 muligens bidra til å redusere antallet for tidlig fødte barn.

For tidlig fødte barn krever langvarig behandling på sykehus, og mange opplever alvorlige senskader. Reduksjon av for tidlige fødsler ville kunne spare betydelige summer for samfunnet.

Behandling på en nyfødtintensivavdeling er svært kostbart, opptil flere millioner kroner pr. barn som veier under 1000 gram ved fødsel.

Et umulig skille

Ultralyd i uke 12 er i dag regulert av bioteknologiloven. Dersom hensikten ved tidlig ultralyd er fosterdiagnostikk, kan slike undersøkelser bare utføres ved fem universitetssykehus som har fått godkjenning av Helsedirektoratet.

Rutineultralyd ved 18 uker, derimot, tilbys alle gravide som ledd i svangerskapsomsorgen og er unntatt bioteknologiloven.

Lovgiver har slik regulert hensikten med undersøkelsen, ikke selve undersøkelsen.

Dette er et umulig skille.

Vi mener at det er god grunn til å organisere tidlig ultralyd som et offentlig tilbud til alle gravide.

Med et organisert tilbud som en del av offentlig svangerskapsomsorg, kan fagfolk kontrollere kvaliteten ved undersøkelsene og sørge for likt tilbud til alle gravide i hele landet.

Spørsmålet om prioritering og ressurser handler om hvorvidt all helsehjelp til gravide skal være gratis (dekket av det offentlige). Det har hittil vært et viktig prinsipp i norsk svangerskapsomsorg, men det er likevel ikke det største hinderet for innføring av ultralyd i uke 12.

Hovedproblemet er en norsk bioteknologilov som skiller mellom ultralyd i uke 12 og uke 18, selv om det i praksis ikke er noe skille mellom hva som faktisk undersøkes i uke 12 og 18.

Retningslinjene for bioteknologiloven bør endres, slik at vi kan tilby den beste svangerskapsomsorgen for alle gravide i Norge.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om dette temaet? Her finner du flere forslag:

Les også

 1. Tidlig informasjon om sykdom og genavvik hos fostre er viktig for kvinner. To professorer ser ikke hvorfor. | Nina Kristiansen

 2. Høyre undervurderer nok en gang norske kvinner | Clara Bratholm

 3. Kvinner nektes kunnskap om egen kropp | Hadia Tajik

Les mer om

 1. Abort
 2. Bioteknologi
 3. Svangerskap