Kronikk

Arrangert ekteskap er ikke tvang

 • Forf>advokat Medlem Av Det Kriminalitetsforebyggende Råd
 • <forf>abid Q. Raja<

DOM har falt for første gang i Norge i en sak om tvangsekteskap. Nordmenn blander sammen tvangsekteskap og arrangert ekteskap, men de fleste arrangerte ekteskap blir inngått uten tvang, skriver artikkelforfatteren, som ser spørsmålet fra en ung norskpakistaners synsvinkel.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

DEN FØRSTE DOM som gjelder tvangsekteskap i Norge ble avsagt 20. mai i år. Både far og bror ble funnet skyldig i å ha tvunget sin datter/søster inn i et ekteskap i Drammen. Straffen ble utmålt til henholdsvis åtte og ti måneders fengsel. I kampen mot tvangsekteskap merkes det imidlertid en særlig uheldig tendens: en inkluderer såkalte arrangerte ekteskap i kampen mot tvangen. Alle tvangsekteskap er egentlig arrangert — ingen inngår tvangsekteskap frivillig! Men ikke alle arrangerte ekteskap er påtvunget. Og her egner debatten seg til å skape full forvirring, når motstandere av tvangsekteskap i bunn og grunn også vil forby de arrangerte.

Tvangsekteskap.

Utvilsomt er tvangsekteskap brutal kriminalitet. Den som tvinges inn i et ekteskap, tvinges til å tilbringe sitt liv med en person en ikke liker. Det innebærer at en deler seng med, lager barn med og lever livet med en person en absolutt ikke vil ha noe med å gjøre. Og en tør heller ikke bryte ut av dette, nettopp av de samme årsakene som en i utgangspunktet lot seg tvinge inn i ekteskapet med: fysisk eller psykisk tvang; psykisk med trussel om utstøtelse fra familie eller bønn om at barnet skal redde familiens ære.Tvangsekteskap er et vedvarende onde, både fordi formen har eksistert i århundrer og fordi den som påføres ondet, opplever det som en daglig og vedvarende krenkelse. Det finnes mange kvinner og menn som faktisk lever i slike påtvungede ekteskap i dagens Norge. De fleste har funnet seg i det, idet mange innser at det er lite de kan gjøre med det, uten samtidig å krenke familiens ære. De tvangsektede blir således voktere av familieæren. Dersom de skilles, vil de bringe skam over familien, og derfor biter de bitterheten og urettferdigheten i seg.Tvangsekteskap er forbudt etter den norske loven, og er også forbudt etter grunnleggende islamsk lære. Ifølge islam skal et ekteskap kun inngås mellom to personer som samtykker i det, og en kan således ikke tvinges inn i ekteskap. Således brytes både den norske loven og islams lære når muslimer tvangsgiftes.

Arrangerte ekteskap.

sMen det er en stor forskjell mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Tvangsekteskap er de ekteskapene hvor minst den ene av de gifte opplever en eller annen form for tvang. En tredje form for ekteskap er såkalte kjærlighetsekteskap, hvor en selv finner sin make. I arrangerte ekteskap finner som regel foreldrene frem til de respektive som foreldrene kan tenke seg kan være aktuelle for deres barn som ektefelle. Men dette skyldes også at det er mange unge som ikke klarer å finne sin egen make, og det finnes også dem som ikke selv ønsker å finne sin egen make, og dermed gir sine foreldre et mandat om jobben med en smørbrødliste bestående av kvaliteter en ønsker i sin ektefelle.Særlig i ekteskapssesongen - juleferier og sommerferier - inngås flere titalls ekteskap mellom norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og personer fra deres respektive opprinnelsesland. Det vil si at for eksempel norskpakistanere gifter seg med pakistanere fra andre land, noen med britiskpakistanere, noen med danskpakistanere, men de fleste med pakistanere fra Pakistan.Utvilsomt er norske statsborgere attraktive maker i opprinnelseslandet. En får som regel i pose og sekk. Personer fra Vesten er som regel bedre utdannet og mer moderne. Og selvfølgelig, i tillegg har de med seg inngangsbilletten til Vesten. Med så sterke kort på hånden bør de som velger å gifte seg i opprinnelseslandet plukke fra øverste hylle. Det finnes godt utdannede personer med lett konverterbare utdanninger, for eksempel leger og ingeniører. Med det unngår en den tradisjonelle arbeidsinnvandringen, og med utdanning blir som regel også personer mindre gammeldagse. Det som imidlertid er en sterkt uheldig tendens, er at mange personer som hentes fra for eksempel Pakistan ikke er godt nok rustet til å klare overgangen til Vesten. Det blir det yrker med lang arbeidstid og lav lønn av. Kultursjokket kan være enda større, idet en med høyere utdanning som regel har bodd i storbyer, mens mange andre kommer fra strøk med sterkere tilknytning til gamle tradisjoner.Heldigvis er tendensen nå etterhvert begynt å bli at en finner seg en ektefelle i Norge. Altså, de fleste unge norskpakistanere ønsker å gifte seg med en norskpakistaner. Men det er ikke alltid det er mulig, enten fordi en ikke selv blir oppdaget og får nærhet til en annen, eller at en selv ikke klarer å skaffe seg en annen. Tross alt er det å skaffe seg en nær venn av det motsatte kjønn, som alt annet, avhengig av trening. Og de fleste norskpakistanere mangler trening i det selv å finne seg en kjæreste; dette er tross alt noe som går sterkt på tvers av deres kultur. I oppveksten legges det ikke opp til at en skal ha kjæreste, tvert om lærer de fleste at en ikke skal ha noe samkvem med det andre kjønn.

Kjærester.

Imidlertid er det å ikke like det andre kjønn stikk i strid med den indre biologiske klokken. Således er alle enten "forelsket" i læreren fra en er liten, eller i klassekameraten. Noen lar bare ikke følelsene omdannes til handlinger, mens andre våger å innlede forhold med det andre kjønn. Ja, både norskpakistanske gutter og jenter har forhold og kjærester.Imidlertid er det de færreste som tilkjennegir sine følelser utad. Dersom du har en kjæreste, holdes forholdet strengt hemmelig for de eldre, og som oftest også for egne jevnaldrende og egne venner. Mens norskpakistanere er redde for ryktespredning og tap av ære fordi en kan omtales som "billig" hvis en har kjæreste, er det å ha kjæreste helt vanlig blant andre nasjonaliteter. Dette henger som oftest sammen med religionen og kulturen om ære, som forbyr fysisk kontakt med det andre kjønn før ekteskapet.Det interessante er at det i dagens Norge finnes hundretalls kjærestepar som er kjærester i det skjulte. De treffer hverandre på skjulte steder, i parker, i biler, bygninger og i andre typer lukkede rom. Så andre ikke skal se en. En er redd for å bli stemplet, og redd for at ryktene skal nå deres hjem. Det kan bli temmelig skjebnesvangert, og kan resultere i en eller annen form for tvang. Det verste som kan skje, er at foreldrene og familien ikke samtykker i at vedkommende kjæreste er riktig make, som igjen kan sette fortgang i søk etter "riktig" make, og det som regel i hjemlandet. Det kan resultere i et tvangsekteskap.Heldigvis finnes det etterhvert en god del ekteskap som inngås blant norskpakistanere her i Norge. Disse ekteskapene som i utgangspunktet er kjærlighetsekteskap hvor jenta og gutten har kjent hverandre, blir som regel likevel kamuflert som arrangerte ekteskap. Det er ikke mange som utad vil si "jo vi var sammen før ekteskapet i så og så lang tid, og nå gifter vi oss". En sier heller: "Han likte meg, og hans familie spurte om min hånd, og jeg syntes det var greit." Det er nemlig det siste som er religiøst og kulturelt akseptabelt.

Lovreguleringer.

Spørsmålet om lovreguleringer er i hvor sterk grad staten bør regulere hvem en kan gifte seg med, i hvilken alder og hvilke andre krav en bør stille før familiegjenforeningen kan innvilges med visum til Norge. Klart, tvangsekteskap er forbudt, og en må gjøre det som er mulig for å bekjempe fenomenet. Kontroversielt er det dog likevel å forby ekteskap mellom søskenbarn i kampen mot tvangsekteskap. Om det nytter eller er til det bedre, vil jeg ikke skrive under på. Imidlertid ville jeg signere at det er mange gode argumenter for å kreve at personer har en minimumsutdanning (i alle fall videregående) før familiegjenforeningsvisum kan innvilges. Men det er da vel også langt mer kontroversielt.

 1. Les også

  Første dom mot tvangsekteskap

 2. Les også

  - Preventiv effekt

 3. Les også

  Fylkesmannen kan oppløse tvangsekteskap

Les mer om

 1. Kronikk

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Slag og ørefiker er ikke uvanlig i pakistansk barneoppdragelse. Men problemet kan begrenses | Torunn Arntsen Sajjad

 2. NORGE

  Norskpakistanske menn dumper kona i Pakistan

 3. NORGE

  Vil redde unge fra tvangsekteskap med hemmelige kode i brosjyrer i flysetet

 4. KULTUR

  Lærer Assad Nasir blir spurt om hvorfor han ikke kjører BMW. Han svarer med en hel bok.

 5. NORGE

  Ekteskap mellom fetter og kusine har vært vanlig i noen miljøer. Men trenden har snudd, uten forbud.

 6. DEBATT

  En mann skal ha kontroll på «sine» kvinner, men også han kan være utsatt for kontroll