Har Vesten eksportert intoleransen overfor homofile til islam?

  • Sylo Taraku
Intoleransen overfor homofile ble vekket til live igjen i den islamske verden som følge av påvirkning fra Vesten, etter en periode med et mer avslappet forhold til homofili i islam, skriver Sylo Taraku.

Etter en periode med toleranse bidro vestlige kolonimakter til igjen å gjøre homofili til et sterkt tabu i islam.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

18. juni skrev Aftenpostens Nazneen Khan-Østrem en kommentar om islam og homofili. Hun viste blant annet til aktivister i Midtøsten som hevder at homofobi er en vestlig oppfinnelse som ble påført islam av puritanske europeere.

Det er lett å latterliggjøre et slikt syn, men disse aktivistene har faktisk delvis rett.

Sodoma og Gomorra

Tabuet rundt likekjønnet sex har sitt utgangspunkt i både islams og kristendommens hellige tekster. Som i Det gamle testamente finner man også i Koranen historien om Lot. Han bodde i Sodoma før denne byen (og Gomorra) ble ødelagt i en guddommelig straffeaksjon.

En av grunnene var innbyggernes seksuelle utskeielser. Spesielt nevnes en episode der to engler som besøker Lot, blir forsøkt voldtatt av byens menn. Denne synden var dråpen som fikk Guds hevngjerrige beger til å flyte over. Og dermed ble dette den direkte foranledningen til utslettelsen av byene.

De som prøver å nyansere Koranens syn på homoseksualitet, påpeker at teksten egentlig handler om fordømmelse av voldtekt, ikke homofili. Men dette har ikke hatt noe stort gjennomslag i de dominerende tolkningene så langt.

Bortsett fra historien om Lot og den vanligste tolkningen finnes det ikke en spesifikk straff for homofili i Koranen. Det er i hadithtradisjonen, som består av overleveringene av profeten Muhammeds utsagn, at vi finner kravet om dødsstraff for homofili.

Bortsett fra historien om Lot og den vanligste tolkningen finnes det ikke en spesifikk straff for homofili i Koranen

I én av hadithsamlingene står det skrevet at man skal drepe «den som gjør som Lots folk», og den som det blir gjort mot – underforstått både den aktive og passive parten i sex mellom menn.

I boken Halvmånens hemmeligheter skrev den nå avdøde norsk-irakiske forfatteren Walid al-Kubaisi at den første perioden av islams historie var preget av skarpe straffereaksjoner mot homofile. Han nevner eksempler der homofile brennes levende, inspirert av brenningen av Sodoma.

Noen imamer mente også at de homoseksuelle måtte steines til døde eller kastes fra et fjell eller et annet høyt sted. (Det siste en praksis som nylig ble brukt av terrorregimet til IS.)

Toleranse under den islamske gullalderen

Holdningen overfor homofile ble mer tolerant under den islamske gullalderen, i perioden fra ca. 750 til 1260. Da hadde man åpnere diskusjoner om rett og galt.

Homofil aktivitet begynte samtidig å bli mer synlig i den herskende klassen i de store byene, for eksempel i Bagdad. De konservative så på dette som en farlig dekadanse, men de filosofiske diskusjonene endte med en langt mer nyansert holdning.

Man åpnet for at homofili kunne være resultat av en medfødt legning. Da burde de få lov til å leve i harmoni med det, slik Gud hadde skapt dem. (De pekte også på at det kunne skyldes miljøpåvirkning. Da var det i så fall miljøet som burde klandres, og ikke de homofile.)

Homoseksualitet kan sies å være et fenomen med dype røtter i flere muslimske kulturer

Denne aksepten skapte et grunnlag for toleranse overfor homofile og forklarer hvorfor det ikke fant sted noen straffesaker mot homofile under den muslimske gullalderen, akkurat slik aktivistene i Midtøsten nå påpeker.

Også i senere perioder skal ulike former for likekjønnet sex faktisk ha vært utbredt, særskilt blant eliten i islamske samfunn. Historieprofessor ved Harvard University, Afsaneh Najmabadi, viser dette ved å ta utgangspunkt i kulturer som var påvirket av Perserriket, Det osmanske riket og særskilt det iranske Qajar-dynastiet (1789–1925).

Her skal det lenge ha eksistert en form for seksualitet som minner om forholdene mellom eldre menn og gutter i den antikke greske kulturen. Homoseksualitet kan dermed sies å være et fenomen med dype røtter i flere muslimske kulturer.

Kristenkonservativ seksualmoral

I lys av dette er det interessant at det i dag er ekstremt liten aksept for homofili blant muslimske lærde og lekmenn. Hvordan ble det slik, om det før var et så utbredt fenomen?

Her har Midtøstens liberale aktivister delvis rett i at dagens syn på homoseksualitet i den muslimske verden er en konsekvens av vestlig kolonialisme på 1800-tallet.

Homofili var eksempelvis et sterkt tabu i det viktorianske britiske imperiet.

I sin studie av Qajar-Iran påpeker historieprofessor Najmabadi at den negative holdningen til homofili ble overført til den iranske kulturen og videre i den muslimske kulturkretsen, som var den underlegne parten i kolonitiden.

Homofili var et sterkt tabu i det viktorianske britiske imperiet

Hun understreker riktignok at hun ikke kan fastslå at utviklingen ville blitt annerledes uten vestlig påvirkning. Men hun observerer at viljen til å dekke over homoseksuelle aspekter i litteratur og kunst og i samfunnet for øvrig, økte i takt med kontakten med den britiske kolonimakten.

Vesten ble mer liberal, islam henger etter

Der Vesten senere snudde og fikk en langt mer liberal holdning, ble de gamle fordommene sementert i muslimske kulturer. I dag er det ikke vestlige observatører som fnyser av løssluppenhet og flytende seksualmoral i den muslimske verden. Det er heller motsatt.

Det er feil å si at intoleransen for homofili ble introdusert av vestlige kolonimakter. Det var allerede tradisjon for undertrykkelse av homofile i islams tidlige periode i Midtøsten. Men det er riktig at intoleransen ble vekket til live igjen i den islamske verden som følge av påvirkning fra Vesten, etter en periode med et mer avslappet forhold til homofili i islam.

Hva nå?

Dette historiske bildet er verdt å ha med seg. Likevel er det selvsagt ikke nok å stoppe der eller å konkludere med at det er Vestens skyld at islam i dag har et så anstrengt forhold til homofili.

Man må også spørre seg: Hva nå?

Når reaksjonære krefter i islam advarer mot vestliggjøring, har liberale muslimer tre viktige kort:

  • Det ene er at fortellingen om Lot i Koranen kan tolkes annerledes enn den tolkes i dag.
  • Det andre er at det finnes tradisjon for toleranse for homofili i islam lenge før Vesten begynte å tolerere homofile.
  • Det tredje er at uavhengig av hva hellige tekster og tradisjonen måtte si, så kan vi ikke leve godt sammen uten at alles menneskerettigheter blir respektert.

Fra retten til å tro på hva man vil, til retten å elske hvem man vil. Håpet er at denne holdningen trumfer gjennom til slutt også i Midtøsten.


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter