Kronikk

Mannlig verge. Sexisme. Total undertrykkelse. Hvordan er det egentlig å være saudiarabisk kvinne i dag? | Birgitte C. Huitfeldt

  • Birgitte C. Huitfeldt
    Birgitte C. Huitfeldt
    Sakprosaforfatter, litteraturviter og journalist
Demonstranter foran den saudiske ambassaden i Paris 8. mars i fjor.

Kvinneaktivisten Eman Al-Nafjan er i praksis blitt sensurert på livstid.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvordan er det egentlig å være en saudiarabisk kvinne i dag, med det mannlige vergesystemets totale undertrykkelse, kjønnshierarkiet og den vedvarende sexistiske kulturen som bygger på en eldgammel eksotisk og mystisk livsstil som er vanskelig både å forklare og forstå?

Ordene tilhører den saudiarabiske bloggeren og kvinneaktivisten Eman Al-Nafjan.

Al-Nafjan, født i 1979, er tidligere universitetslærer, professor i lingvistikk ved universitetet i Riyadh og tidligere spaltist i publikasjoner som CNN, The Guardian, Foreign Policy, Newsweek og Amnesty International.

I mai 2019 ble hun i praksis dømt til livstidslang sensur.

Birgitte C. Huitfeldt er sakprosaforfatter, litteraturviter og journalist. Denne kronikken er den fjerde i serien «Ytringskrigen».

Overgrep, tortur og seksuell vold

Trebarnsmoren ytret seg blant annet om kongedømmets og presteskapets undertrykkelse av kvinner, manglende rettigheter som forbudet mot bilkjøring og dets praktiske konsekvenser, den omfattende mannlige vergeordningen, barneekteskap, valgordningen og ellers fraværet av allmenne juridiske rettigheter.

Det ble for mye for myndighetene.

I oktober 2013 filmet Al-Nafjan en kvinnelig sjåfør som brøt kjøreforbudet i hjembyen Riyadh til bloggen sin. Dermed ble hun anholdt av politiet for første gang. I mai 2018 ble hun arrestert under en feministisk razzia i landet sammen med seks andre kjente kvinnerettighetsaktivister.

Først i mars 2019 ble hun løslatt på prøve, etter 10 måneder med fysiske overgrep, tortur og seksuell vold i fengselet. Betingelsen for løslatelsen var at hun sperret bloggen sin og aldri mer uttalte seg offentlig.

I september 2019 ble Al-Nafjan tildelt «The Prize for Courage» av organisasjonen Reportere uten grenser, men kunne ikke selv reise for å motta prisen, da hun ikke fikk lov til å forlate Saudi-Arabia.

Populær, feministisk blogg

«Saudiwoman’s Weblog» ble opprettet av Eman al-Nafjan i Februar 2008. Den tospråklige bloggen ble raskt en av de mest populære saudiarabiske bloggene internasjonalt.

Her ble typiske saudiarabiske tabuer og overgrep mot kvinner presentert og analysert, med særlig vekt på den mannlige vergeordningen og dens konsekvenser for den enkelte kvinne. Det samme ble utidig innblanding i kvinners private liv av det religiøse politiet.

I juni 2011 kjørte Al-Nafjan selv bil i Riyadh sentrum som del av «Women driving Campaign» under «The 2011 Saudi Arabian Protests». Hun begynte etter dette å publisere artikler i vestlige aviser og publikasjoner om kampanjen for at kvinner skulle kunne kjøre bil i Saudi-Arabia.

En trussel mot kongedømmet?

Da det i 2017 ble annonsert at kjøreforbudet for kvinner skulle bli opphevet, ga samtidig myndighetene saudiarabiske kvinne- og menneskerettighetsaktivister munnkurv overfor media. Forbudet ble offentlig opphevet i juni 2018, men først etter at myndighetene hadde utført en razzia mot landets aktivister.

Under «The Feminist Crackdown 2018» i mai 2018 ble minst 11 personer, av dem flest kvinner, som lenge hadde drevet kampanje blant annet for at kvinner skulle få rett til å kjøre bil, arrestert. Dette var bare få uker før kjøreforbudet ble opphevet.

De arresterte ble mistenkt og senere dømt for å ha «mistenkelig kontakt med utenlandske partier og finansieringskilder» og for å «undergrave landets sikkerhet, religion, tradisjoner og stabilitet». Kvinnene har rapportert om tortur og seksuelt misbruk under soningen.

Rettssaken mot de siktede aktivistene ble ført i mars 2019 i «The Spesialized Criminal Court», som kun behandler terrorrelatert kriminalitet i landet.

Samtlige arresterte og fengslede aktivister ble dømt til opptil 20 års fengsel, uten rett til advokat eller til å forsvare seg, og det ble påstått at anklagene mot dem var basert på tilståelser de allerede hadde underskrevet på.

Patriarkatets narrativ

Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og hans sønn kronprins Mohammed bin Salman annonserte at forbudet for kvinner mot å kjøre bil skulle oppheves 24. juni 2018. Og æren for opphevelsen av forbudet, den ville de selv ha.

Kvinnene som gjennom årtier hadde arbeidet for opphevelse av forbudet og kvinners generelle rettigheter, skulle ties i hjel og helst dømmes til livslangt fengsel.

Sosialantropologen Madawi al-Rasheed har oppsummert mai-arrestasjonene i 2018 i Saudi-Arabia som en del av kronprinsens overordnede mål om å selv ville ha hele æren for opphøret av kvinnenes kjøreforbud.

Patriarkatet vil stå for all fremgang i det saudiarabiske samfunnet.

Faktum er at det er lite reell fremgang for kvinner.

De må pr. dags dato alltid kle seg innenfor en streng dresskode, i svart heldekkende antrekk. De må være adskilt fra menn de ikke er i familie med. De må alltid bli fulgt av, eller ha med en skriftlig tillatelse fra en mannlig slektning eller verge, vanligvis en far, ektemann, bror eller sønn hvis de ønsker å reise, søke arbeid, gifte seg, søke eller ta utdannelse eller å motta helsehjelp.

Men utad forteller kronprins bin Salman en helt annen historie. Han uttalte i mars 2018 til CBS News at «saudiarabiske kvinner har foreløpig ikke oppnådd sine fulle rettigheter. Det finnes rettigheter lover fastsatt i Islam som de fremdeles ikke har. Vi har kommet et godt stykke og har kort vei igjen».

Dette er kun et spill for det internasjonale galleriet.

Da kvinneaktivistene ble arrestert i mai 2018, ble de offentlig utpekt som «forrædere» og «terrorister» av myndighetene i Saudi-Arabia og siden torturert i fengselet. Og trenden ser ikke ut til å snu.

Totalitært fundert og låst

Menneskerettighetsorganisasjonene Human Rights Watch, «The Gulf Center for Human Rights, «The Committee to Protect Journalists», «Amnesty International» og «Reporters Without Boarders» arbeider alle for at tilsvarende arrestasjoner av aktivister i Saudi-Arabia blir opphevet, og for økt tilgang til digital teknologi for kvinner.

Forbudet mot kvinners rett til bilkjøring ble opphevet i juni 2019 med kongen og kronprinsen som bejublede «reformatorer», likevel fortsetter saudiske myndigheter å arrestere, mishandle og forfølge enkeltpersoner i det skjulte. All ytringsfrihet, online og offline, er totalitært fundert og låst innenfor et mannlig domene.

Kongen, kronprinsen og myndighetene ønsket og ønsker å utslette all samtidig og fremtidig «ondsinnet» aktivisme mot sitt regime – det vil si en ærlig fremstilling av fakta. Og alle personer som de mener bidrar med ytringer og handlinger som «undergraver sikkerhet og stabilitet» i kongedømmet, skal forties, fjernes eller stoppes.

Denne kronikken er den fjerde i serien Ytringskrigen. Les også «Hvem bærer ytringsfrihetens sanne ansikt i dag?» om Jordan B. Peterson, «Forsøkt karakterdrept av venstresiden» om Roger Scruton og «Feministen Judith Butler var godt likt og «politisk korrekt». Så ble hun lagt for hat.»

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Saudi-Arabia
  2. Ytringsfrihet
  3. Tortur
  4. Feminisme