Nei, menn har ikke alltid lyst | Hege Gjessing

– Menn har alltid lyst, sa lege Pål Gulbrandsen i et intervju etter sin kronikk om sex og maktblindhet i Aftenposten. - Han snakker om egne lystfølelser som om de er allmenne, svarer lege Hege Gjessing.

Hvordan kan kirurgen operere i timevis, sammen med sykepleiere, hvis han egentlig bare tenker på sex?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Det er overraskende at lege og professor i kommunikasjon Pål Gulbrandsen i sine metoo-kommentarer velger en snever beskrivelse av menn, og at han snakker om egne lystfølelser som om de er allmenne.

En begrensende myte

Gulbrandsen hevder at menn alltid har lyst på sex. I stedet for å bygge opp under denne myten, er det på tide å stikke hull på den. Den er begrensende og plasserer menn (og kvinner) i trange båser. Menn har mange roller og livsfaser med forskjellige forpliktelser og med forskjellig fokus på erobring og seksualitet.

Jeg har fulgt Metoo-kampanjen med stor interesse, og håper av hele mitt hjerte at kampanjen legger grunnlaget for økt likeverdighet mellom kvinner og menn. At begge kjønn vil få frihet til å føle mer glede over vennskap, kjærlighetsforhold og arbeidsrelasjoner.


Les Pål Gulbrandsens kronikk:

Les også

#powerblind: Hva makten gjør med oss (menn) | Pål Gulbrandsen

Kronikken ble blant månedens mest leste i Aftenposten. I dette påfølgende intervjuet utdyper han:

Les også

Pål Gulbrandsen: – Min hovederfaring er at menn ofte har sjans


Dynamikken mellom mannlige leger og kvinnelige sykepleiere

Som Gulbrandsen er også jeg lege. Jeg har opplevelser med mannlige leger som kolleger, venner og kjærester. Jeg er enig i at noen vil velge kvinner de opplever som 'lavere på rangstigen', fordi det føles trygt, og jeg har observert dynamikken som kan gjøre seg gjeldende mellom mannlige leger og kvinnelige sykepleiere.

Sykepleiere som helt åpenlyst ville ha mannlig lege, og hvor mennene lot som de ikke hadde tatt egne valg, med påtatte «jeg er en enkel mann fra landet, det er utenfor min kontroll»-forklaringer.

Jeg har i jobbsammenheng støtt på enkelt menn som hele tiden tenker på sex, og de fremstår som distanserte, middelmådige eller aggressive, skriver Hege Gjessing.

Ved å fremstille det som de ikke tok valg og derfor ikke hadde ansvar, åpnet de opp for å kunne stikke av. Jeg har i jobbsammenheng støtt på enkelt menn som hele tiden tenker på sex, og de fremstår som distanserte, middelmådige eller aggressive.

Gulbrandsen burde vite bedre

Jeg tror ikke menn flest alltid har lyst på sex. Samtidig er det, særlig for menn, forbundet med risiko å motsi påstanden. Frykten for negative eller latterliggjørende kommentarer er stor. Man kan bli stemplet som ikke å ha nok lyst, ikke ha draget eller som impotent. Derfor er det skadelig at en mannlig lege velger å bygge opp under myten. Han burde vite bedre.

Jeg er enig med Gulbrandsen i at det er viktig for både menn og kvinner å ha et ærlig forhold til egen seksualitet. Men hva gjør det med oss å skulle leve etter ideer om at menn er på grensen til farlige fordi de ikke kan kontrollere sin lyst, mens kvinner har mindre lyst og derfor enten må tilpasse seg eller passe seg.

Jeg mener disse ideene er etterdønninger fra eldgamle kjønns- og maktstrukturer der mannen var mest mektig dersom han nedla mange kvinner.

Mindre mann?

Hvordan kan thoraxkirurgen operere ørsmå barnehjerter eller skjøre hovedpulsårer i timevis, sammen med sykepleiere, hvis han egentlig bare tenker på sex?

Vil han oppfattes sånn?

Ønsker han ikke å være fullstendig konsentrert om oppgaven og sikker på at alle de andre i rommet også vet at han er det?

Nelson Mandela var en av de beste mennene i vår historie. Han satt 27 år i fengsel og har uttalt at det ikke var rom for ‘den type aktiviteter’ der. Var han mindre mann alle årene han var fengslet?

En skapt taushet

Påstander om at menn alltid har lyst, skaper stereotypier som kan gjøre det nesten umulig å diskutere viktige problemstillinger.

Vi leste i høst at menns sædkvalitet er halvert. Mer enn 30 millioner amerikanske menn har erektil dysfunksjon. Mange unge menn kjenner på prestasjonsangst, og den enkle tilgangen til pornografi kan skape forvirring om følelsenes plass.

Problemene er velkjente for urologer og psykologer, og nærmest tabubelagt i samfunnet for øvrig. Dermed er det skapt en taushet som kan sperre for ekte, nære relasjoner.

Dersom mannens fokus kun dreier seg om seksuell flørting, stenger han av for mange andre typer kommunikasjon.

At vi selv i stor grad kan påvirke våre lyster og behov med ulike former for stimuli, er godt kjent for alle leger. Hvorfor skulle det være annerledes med seksuell lyst?

Dersom en mann alltid har lyst, kan en forklaring være at han har lav selvfølelse og derfor velger å søke makt og bekreftelse gjennom sex. Han sørger for å holde lysten ved like og utfolde seg seksuelt, fordi det får ham til å føle seg sterk, mektig og mandig.

Men mandigheten ligger ikke i kjønnsorganet. Den ligger i et sett med egenskaper og kvaliteter som gjør at andre mennesker, også kvinner, kan være naturlige, avslappede og glade i nærheten av mannen. Dersom mannens fokus kun dreier seg om seksuell flørting, stenger han av for mange andre typer kommunikasjon. Det samme gjelder kvinnen.

Hovedarven etter metoo

Så la oss stoppe de begrensende mytene.

Menns og kvinners seksualitet er forskjellig, men fremfor alt er det store individuelle forskjeller hos begge kjønn. Samtidig lever vi i en tid der kvinner og menn oftere enn før faktisk kan møtes som hverken hypermaskuline eller hyperfeminine, men som hele mennesker, med alle våre variasjoner og nyanser. Mitt håp er at nettopp dette blir hovedarven etter metoo.

På Twitter: @HegeGjessing