Siv Jensen er den mest sosialistiske finansministeren vi har hatt | Asle Skredderberget

  • Asle Skredderberget, siviløkonom og forfatter av «Usannsynlig rik – historien om Norge og Oljefondet»
Ingen finansminister har brukt så mange oljekroner som Siv Jensen, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Regjeringens budsjettkonferanse i mars i år.

Sosialistisk Fremskrittsparti.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Ingen finansminister har brukt så mange oljekroner som Siv Jensen, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Regjeringens budsjettkonferanse i mars i år.

Arbeiderpartiet er ofte blitt kritisert for at det har adoptert mange av ideene til Fremskrittspartiet.

Det kan så være, men et enda tydeligere trekk er hvordan Frp har omfavnet Ap-idealer og i dag kjemper for politiske saker partiet tradisjonelt har vært imot.

Norgesrekord i oljepengebruk

Et åpenbart eksempel er finansminister Siv Jensen.

Ingen finansminister har brukt så mange oljekroner som henne. Over 200 milliarder kroner forsynte hun seg med av Oljefondet i fjor.

Hun var dermed den første finansministeren som tok mer penger ut av fondet enn det kom inn.

Asle Skredderberget.

Til sammenligning brukte daværende finansminister Kristin Halvorsen, fra Sosialistisk Venstreparti, i overkant av 50 milliarder kroner av fondet i finanskriseåret 2008 for å stimulere norsk økonomi gjennom krisen.

Den antatte liberalisten Jensen bruker altså fire ganger så mye som sosialisten Halvorsen.

Og pengene går blant annet til å finansiere en offentlig sektor som fortsetter ese ut.

Årsaken til at Siv Jensen setter norgesrekord i oljepengebruk er enkel: Fordi hun kan. Pengene er der, og den såkalte handlingsregelen tillater det. Denne regelen er nemlig ikke en begrensning for bruk av oljekroner, men en mekanisme for å kunne bruke mer oljekroner.

I praksis handler den økte oljepengebruken om at politikere ute av stand til å prioritere, velger å kjøpe seg fri fra vanskelige beslutninger.

Langsiktig sparing ofres til fordel for kortsiktige, politiske gevinster.

Les også

Tre år etter at Frp varslet «krig mot byråkratiet» har Regjeringen over 1000 flere sentrale byråkrater

Prosent er teori, milliarder er praksis

Fra Frp-hold vil man hevde at Siv Jensen holder seg godt innenfor handlingsregelen, mens forgjengerne brukte enda mer. Målt i prosent, vel å merke.

Dette er tåkelegging.

Handlingsregelen har i praksis vært død i flere år, etter at fonde vokste seg langt større enn noen politikere hadde forutsett.

Det har ikke vært praktisk mulig for Jensen å utnytte regelen fullt ut og bruke fire prosent, og selv om Regjeringen nå har redusert regelen til tre prosent, innebærer ikke dette en reell innstramming.

Dessuten: Kommuner, trygdede og veibyggere lever ikke av prosenter – de lever av milliarder.

Prosent er teori, milliarder er praksis.

Og ingen finansminister har overført flere milliarder fra fondet til bruk i statsbudsjettet enn Jensen.

Profittert på motstandernes politikk

En teoretisk diskusjon om prosenter og faktiske milliarder er likevel et sidespor.

Det virkelig interessante er å analysere hvorfor Norge har opparbeidet seg så store verdier i fondet.

Nok en gang må vi tilbake til sosialisten Kristin Halvorsen, som før finanskrisen ledet an i å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent.

Frp, blant annet med daværende parlamentarisk leder Siv Jensen i spissen, var imot.

Økt aksjeandel ville innebære at vi gamblet med verdiene, ifølge Frp.

I etterkant, derimot, har det vist seg at endringen var en genistrek.

Mens andre investorer verden rundt ble tvunget til å selge aksjer da markedet falt under finanskrisen, kunne fondet vårt plukke opp aksjene til en stadig billigere penge. Og da markedet snudde, eksploderte verdiøkningen.

Uoffisielle beregninger antyder at Oljefondet økte med 2000 milliarder kroner i verdi som følge av Halvorsens grep.

I klartekst betyr det dette: Siv Jensen har fått anledning til å bruke mer oljekroner enn noen annen finansminister før henne, fordi hennes sosialistiske forgjenger trumfet gjennom en regelendring i fondet som Siv Jensen selv var imot.

Dermed har hun profittert på politikken til sine meningsmotstandere.

Les også

I årene fremover øker statens utgifter kraftig. Regjeringen avviser økt skatt for å tette gapet.

Ville selge olje- og gassressursene

Eksempelet med Oljefondet og finanskrisen er i grunnen symptomatisk for Frp.

Det er en kjensgjerning at velferdsstaten vår er bygget opp ved hjelp av oljekroner.

En annen viktig faktor har vært pragmatiske forlik mellom spesielt Høyre og Arbeiderpartiet på viktige områder som skattepolitikk og forvaltning av naturressurser.

Et parti som Frp burde i større grad bli konfrontert med sine politiske helomvendinger

Da oljealderen startet for alvor i Norge på begynnelsen av 1970-tallet, var det helt avgjørende at byråkratene i Utenriksdepartementet hadde sikret norsk råderett og at politikerne senere sørget for sterk statlig kontroll over naturressursene.

Carl I. Hagen, derimot, argumenterte for at Norge burde selge unna olje- og gassressursene.

I dag er både han og partiet i en tilstand av fornektelse rundt dette og synes å mene at Norge ville hatt like store verdier hvis man hadde vekslet oljefatene inn i kroner og øre den gangen.

Men sannheten er at oljeprisen på dette tidspunktet lå på rundt ti dollar fatet.

Hadde Hagen fått det som han ville, hadde naturressursene våre dermed blitt solgt til spottpris, og vi ville ikke ha kunnet dra nytte av den enorme oljeprisoppgangen til langt over hundre dollar fatet noen år senere.

Forslaget til Frps leder gjennom tiår ville altså ført til at vi hadde ofret langsiktige gigantverdier for kortsiktige smågevinster og dermed mistet muligheten til å bygge opp den velferdsstaten vi kjenner i dag.

Nå, derimot, fremstår partiet som en av de varmeste forkjemperne for en velferdsstat som er bygget opp til tross for deres hardnakkede motstand.

Politiske helomvendinger

Fremskrittspartiets omfavnelse av sosialdemokratiske ideer er imidlertid ikke unik. I flere europeiske land skjer det samme.

Partier på ytterste høyre fløy fosser frem, ikke bare basert på fremmedfrykt, men også i stor grad basert på vanlige arbeidsfolks misnøye med at eliten styrker seg på deres bekostning.

Sånn sett følger Frp en trend som har gitt oss både Trump i USA, Brexit i Storbritannia og Marine Le Pen som presidentkandidat i Frankrike. Men politikere bør måles over tid og ikke fra kvartal til kvartal, fra valg til valg.

Et parti som Frp burde i større grad bli konfrontert med sine politiske helomvendinger og hvordan de har vært «flinkere» på bruke av vår felles sparebøsse enn de har vært til å fylle den opp.

Alternativt burde de bytte navn til Sosialistisk Fremskrittsparti. Det hadde vært det ærligste.

Oppdatert: En setning er endret. Fra: «Hun var dermed den første finansministeren som begynte å spise av selve fondskapitalen i fondet, og ikke bare av avkastningen.» Til: «Hun var dermed den første finansministeren som tok mer penger ut av fondet enn det kom inn.»


På Twitter: @askredd

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: