Vy gir et bedre og billigere togtilbud for alle

Pendlerne står tett i tett på de vanlige togene og ser halvtomme flytog passere perrongen. Det ønsker Vy å gjøre noe med.

Vy skal kjøre alle togene på Østlandet de neste ti årene. Det vil gi de reisende et mye bedre togtilbud og redusere kostnadene for fellesskapet.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Etter Jernbanedirektoratets beslutning 3. mars har det kommet mange uriktige påstander – både om prosessen, om kvaliteten på tilbudet og om hva som vil skje med Flytoget.

Et dedikert tilbud forbeholdt flyreisende var fornuftig da Oslo lufthavn flyttet til Gardermoen, men er ineffektiv ressursbruk når vi etter mange års byvekst og trafikkvekst har knapphet på skinnekapasitet.

Årsaken er tunnelen gjennom Oslo, som på det smaleste har kun ett spor i hver retning.

Flytoget kjører gjennom tunnelen til Stabæk og Drammen med forholdsvis lavt belegg vest for Oslo S. Samtidig står pendlerne tett i tett på de vanlige togene og ser halvtomme flytog passere perrongen.

Jernbanedirektoratet har derfor hatt som premiss for prosessen at flytogene, uansett hvilket selskap som fikk kontrakten, skal erstattes med tog som er åpne for alle, også for dem som skal på jobb i Oslo og andre steder.

Bedre for både flyreisende og pendlere

I dag har Flytoget seks avganger pr. time til Oslo lufthavn, mens Vy har tre til fire. Med Vys forslag om ti avganger pr. time mellom Oslo S og flyplassen, alle med samme pris og moderne tog som holder samme fart som Flytogene, er neste tog aldri mer enn fem-seks minutter unna. Og det er åpent for alle, både flyreisende og for dem som skal andre steder.

Ikke minst foreslår vi at Halden, Mysen og alle byene i Vestfold skal få direkte forbindelse til Oslo lufthavn uten bytte på Oslo S.

Fra Drammen til Oslo lufthavn foreslår vi seks avganger pr. time, jevnt fordelt gjennom timen, og ikke med ujevne mellomrom som i dag.

Flyreisende får altså et enda bedre tilbud enn i dag.

Men den største forbedringen er at det kommer alle andre reisende til gode. Fra Drammen til Oslo S blir det åtte avganger i timen og dermed god plass til alle som skal på jobb.

Og fortsatt er det plass til lokaltogene til Spikkestad og Asker og ikke minst godstog og fjerntog til Stavanger og Bergen.

To selskaper med ulike rammer

Vårt forslag til ny rutemodell ble mulig da vi kunne planlegge Østlandstrafikken i sin helhet, uten at Flytogets ruter lå fast og med førsteprioritet.

Helt siden NSB startet opp Flytoget, har det hatt prioritet på det som har vært Norges beste skinner.

Med fast timinutters frekvens, fast plattform og raske, komfortable tog har Flytoget representert det beste på norsk jernbane, med svært fornøyde kunder.

Med dedikerte ansatte har Flytoget virkelig fått det beste ut av de rammene de er tildelt.

Like fullt er det nettopp disse rammene som først og fremst skiller selskapene. Kunder med ståplass på et saktegående lokaltog som ofte er forsinket på grunn av feil på infrastruktur, vil aldri være like fornøyde som kundene på et førsteklassetilbud med høy frekvens, hastighet og komfort.

Vys egne målinger av kundenes tilfredshet svinger kraftig fra måned til måned, og den svinger i takt med kvaliteten på Bane Nors leveranser.

Vys tilbud er reelt to milliarder billigere

Vy har tidligere påpekt at oppsplitting av den tett integrerte togtrafikken på Østlandet mellom to selskaper ville kostet fellesskapet om lag 2 milliarder kroner i tapte stordriftsfordeler over tiårsperioden.

Dette dokumenterte vi med en tilbudsskisse for samlet drift i et brev til Jernbanedirektoratet 16. desember 2022.

På bakgrunn av dette ble vi invitert til å presentere et bindende tilbud, som altså viste seg å koste staten 1 milliard kroner mindre enn summen av Vys tilbud på Østlandet 1 og Flytogets tilbud på Østlandet 2.

Aftenposten skriver på lederplass 17. mars at Flytogets tilbud var billigere enn Vys tilbud på Østlandet 2. Dette stemmer ikke.

Forskjellen var på papiret 80 millioner kroner. Men i Flytogets pris er overskuddet fra flytogdriften i 2024–2027 lagt inn i potten. Dette utgjør om lag én milliard kroner, som tilfaller staten uansett hvilket selskap som kjører Østlandet 2.

Derfor er i realiteten Flytogets tilbud nærmere 1 milliard dyrere enn Vys tilbud. Besparelsen ved samlet drift i Vys regi er derfor nærmere 2 milliarder, i tråd med Vys tidligere estimat.

Det totale vederlaget i Vys tilbud er på 21,7 milliarder kroner. Det er imidlertid prisen på en «grunnpakke» spesifisert av Jernbanedirektoratet. De har også åpnet for at selskapene kan komme med forslag som øker inntektene. I Vys tilbud ligger det ulike opsjoner som reduserer det statlige vederlaget med ytterligere 2,1-5,9 milliarder kroner.

Vy var rimeligere enn Flytoget både i 2021 og nå

Vi antar at også Flytoget har slike forslag i sitt tilbud. Samtidig er det grunn til å minne om at Flytogets tilbud i den avlyste konkurransen om Østlandet 1 i 2021 lå 3,3 milliarder kroner høyere enn Vys tilbud.

Siden den gang har det vært en eksplosiv økning i priser på strøm og reservedeler. Samtidig har Bane Nors utfordringer med gammel infrastruktur gitt kraftig økning i kostnader knyttet til forsinkelser og innstillinger.

Samtidig som kostnadene har økt, har pandemien endret folks reisevaner slik at veksten i passasjertall blir lavere enn vi forventet tidligere. Disse og andre faktorer treffer begge selskapene like hardt.

Jernbanedirektoratet har innsyn i våre beregninger, og vi legger til grunn at vi skal være omforent om hvordan dette påvirker prisen staten må betale, innen kontrakten signeres. Vi er derfor sikre på at vårt samlede tilbud vil gi det beste togtilbudet for alle til den laveste prisen for fellesskapet.