Opposisjonen i Hongkong knebles og arresteres. Anklagene er absurde.

Alle kandidater som stiller til valg i den lovgivende forsamlingen i Hongkong må støtte Kinas leder Xi Jinpings diktatur. Her er han avbildet i forbindelse med en markering i Beijing i 2015.

Er demokratiet i ferd med å dø i Hongkong?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

19. desember skal det avholdes et utsatt valg til den lovgivende forsamlingen i Hongkong. Etter pålegg fra Beijing må alle kandidater i valget støtte Kinas leder Xi Jinpings diktatur. Tallet på direktevalgte representanter er desimert.

Det store flertallet vil bli utpekt av særinteressegrupper som i all hovedsak er Beijing-lojale. Samtidig er nesten alle opposisjonspolitikere satt i varetektsfengsel.

Noen få har klart å flykte til utlandet, men forfølgelsen fortsetter i deres eksil.

Trosser myndighetenes trusler

24. november 2019 ble det avholdt distriktsvalg i Hongkong. Valget sammenfalt med de mest intense konfrontasjonene mellom studenter og opprørspoliti. Resultatet ble en brakseier for den prodemokratiske opposisjonen.

Dette var mer enn hva sentralregjeringen kunne akseptere. 30. juni i fjor innførte Beijing en sikkerhetslov som i praksis har vist seg å fortrenge borgernes rettigheter.

Litt mer enn et halvt år etter distriktsvalget bestemte Hongkong-regjeringen at det neste valget skulle avlyses. Men før dette rakk opposisjonen å avholde primærvalg i juli 2020. Sammen med millionopplaget av sisteutgaven til oppsisjonsavisen Apple Daily, var primærvalget den kraftigste markeringen av regimemotstand etter at sikkerhetsloven ble innført.

Mer enn 600.000 velgere trosset myndighetenes trusler om at primærvalget kunne være ulovlig.

Autonomiens død

Ved månedsskiftet juli-august i fjor, en måned etter at sikkerhetsloven ble innført, var det åpenbart at loven skulle være myndighetenes instrument for å sette til side garantiene fra minigrunnloven Basic Law.

Grunnloven stadfester at alle har rett til å stille til valg. Valgperioden er fire år. I slutten av juli ble det kjent at minst 12 demokratitilhengere ville nektes å stille til valg. Så ble valget utsatt, med mer enn ett år.

Samtidig ble det klart at loven også ville bli brukt til å straffeforfølge regimets kritikere. 31. juli ble det utstedt en arrestordre på fem hongkongere som hadde flyktet til vestlige land. Blant dem var folkevalgte Nathan Law. Han hadde forlatt sin hjemby fire uker tidligere.

Jessica KaYi Chiu (til venstre) og Arne Melsom i Hongkomiteen Norge.

Systematisk undertrykkelse

Utover høsten 2020 ble den systematiske undertrykkelsen av demokratitilhengere i den lovgivende forsamlingen stadig trappet opp.

I november ble alle representanter for det nest største opposisjonspartiet Civic Party kastet ut etter betydelig press fra Beijing. I protest mot dette grove overgrepet mot Hongkongs autonomi valgte en samlet opposisjon å forlate forsamlingen.

Skriften på veggen var tydelig. Beijing hadde bestemt seg for å kneble alle som var i opposisjon til diktaturet.

Beijing hadde bestemt seg for å kneble alle som var i opposisjon til diktaturet

Tre høyprofilerte, unge demokratiaktivister ble dømt til lange fengselsstraffer i starten av desember i fjor. I denne situasjonen organiserte fire danske politikere en flukt for en av de folkevalgte, Ted Hui Chi-Fung.

Han er en av Hongkongs mest folkekjære politikere. Han vant opposisjonens primærvalg i regionen Hongkong Island. Myndighetene hadde til hensikt å gjøre Hui til politisk fange, med flere siktelser allerede høsten 2020.

Under påskudd av en miljøkonferanse lyktes danskene i å få Ted Hui i sikkerhet.

Opposisjonspolitikere fengslet

Opposisjonen har fått et flertall av stemmene ved hvert eneste valg til den lovgivende forsamlingen etter at Hongkong ble tilbakeført til Kina i 1997.

Under årets valg står ingen kandidater fra opposisjonspartier på stemmesedlene. Samtlige kandidater i primærvalget ble arrestert 6. januar i år. De er tiltalt for å ha brutt sikkerhetsloven. De aller fleste sitter nå i fengsel, fortsatt i varetekt nesten ett år senere.

Anklagen som blir rettet mot deltagerne i primærvalget, er at de har undergravd Hongkongs styre.

Under årets valg står ingen kandidater fra opposisjonspartier på stemmesedlene

Dette begrunnes med at deres hensikt, var å gi opposisjonen flertall i den lovgivende forsamlingen. Da ville de kunne stemme ned budsjett og andre forslag fra regjeringen. Altså nøyaktig det som skjer når en regjering mister tillit i land som respekterer folkets politiske rettigheter.

Meningsløsheten i anklagen understrekes av at prosedyrene for hva som skal skje når budsjett og andre viktige lovforslag blir stemt ned, er angitt i Basic Law (artikkel 50, 52).

Globale ambisjoner

Sikkerhetsloven brukes ikke bare til å knuse motstanden i Hongkong. Den brukes også til å forfølge regimets kritikere i utlandet. Siktelsen mot Nathan Law sommeren 2020 er allerede omtalt. Mot slutten av fjoråret ble en ny gruppe på om lag 30 personer etterlyst i utlandet, blant dem Ted Hui.

Sikkerhetsloven er global. Hvem som helst på Jorden som kritiserer hongkongstyret, med hvilket som helst statsborgerskap, kan bli siktet for å undergrave regimet. De første siktelsene fra sommeren i fjor omfattet da også en amerikansk statsborger.

Regimet ønsker åpenbart en uforstyrret kroning av Beijings utvalgte

Samtidig støtter store deler av verden opp under Beijings ambisjoner om å innta en stadig mer definerende rolle internasjonalt. I slutten av november ble Beijings kandidat valgt inn i Interpols toppledelse.

Dette skjer etter at kinesiske myndigheter gjennom flere år har misbrukt Interpol i jakten på flyktninger.

Nye trusler

En lang rekke eksilhongkongere har oppfordret byens innbyggere om å avlegge blanke stemmer eller boikotte valget 19. desember. Dette har medført utstedelse av nye internasjonale arrestordrer.

Et meningsmålingsinstitutt møtes med trusler i forbindelse med spørreundersøkelser om valget. Myndighetene arresterer innbyggere som deler innlegg med oppfordring om å avlegge blanke stemmer.

Regimet ønsker åpenbart en uforstyrret kroning av Beijings utvalgte.