Kronikk

Kronikk: Stoltenbergs fraksjonering mot Jagland var udemokratisk | Sigurd J. Klomsæt

 • Sigurd J. Klomsæt
  advokat

Jens Stoltenberg forteller i boken Min historie at han holdt hemmelige møter for å få avsatt Thorbjørn Jagland. Har man ikke forstått alvoret i det mannen sier? spør kronikkforfatteren. Foto: Signe Dons

Å konspirere mot sin egen partileder er uverdig, og jeg blir forbannet over at norsk presse fremstiller dette som en heltegjerning.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er sjokkert – og forbannet – over Jens Stoltenberg som i en guttaktig lett leende stil på Skavlan fortalte at han hadde holdt hemmelige møter for å få avsatt Thorbjørn Jagland. Sjokkert og forbannet over norsk presse som gjør ham til en helt på grunn av dette.

Har man ikke forstått alvoret i det mannen sa – som han nå erkjenner var «konspiratorisk» – med bevisst bruk av udemokratisk metoder – i den hensikt å få avsatt den gjentatte ganger landsmøtevalgte lederen av Arbeiderpartiet? Og hva som mulig er verre: Han mer enn indikerer at visse presseorganer og journalister ble brukt til å spre negativ omtale av Jagland.

Som samfunnsborger føler jeg meg sveket. I stedet for å rapportere – fortelle sannheten om konspirasjoner – har disse journalistene gjort seg til rapportører, eller klakører – til mikrofonstativ uten filter – for hva som er uverdig i et demokratisk samfunn. For meg, ingen ny oppdagelse.

 • Les Aftenpostens presentasjong av Stoltenbergs bok: Stoltenberg åpner opp om den bitre konflikten mellom ham og Jagland

Valgte konspirasjon fremfor konfrontasjon

Alt dette skal tydeligvis forbigås i stillhet. Det skjedde ikke da det ble avdekket skjulte bånd mellom Murdochs aviser og politikere i Storbritannia, men i Norge er slik skjult maktmisbruk tydeligvis helt i orden – for noen. For NATO-sjefen er jo involvert.

Jagland ble enstemmig valgt, og gjenvalgt, som leder av Arbeiderpartiet – i ti år (1992 – 2002) – på Arbeiderpartiets landsmøter. Jeg kjenner ikke til at noen reiste massiv kritikk mot ham på landsstyremøter eller sentralstyremøter mellom landsmøtene.

Bare Jagland kan svare på om Stoltenberg har fremmet sin kritikk overfor han. Trolig ikke. For Stoltenberg valgte konspirasjonens vei for å få han avsatt. Først ved å la sine lydige undersåtter spre negativ omtale (i sin bok mer enn antydes hvem) og når det negative inntrykket hadde festet seg, ble det etter Stoltenbergs og Kolbergs mening nødvendig å få ham avsatt. «Avsatt», et ord man bruker om kupp, som ikke hører hjemme i et demokrati.

Dette må granskes, ikke ties ihjel

Hvorfor forsøkte «kuppmakerne» aldri å få Jagland nedstemt i det organet som hadde valgt han? Hvorfor krenke de mest grunnleggende regler og lover partiet har for demokratiske valg av ledere – hva som kan aksepteres «i et demokratisk samfunn» slik det er formulert i menneskerettighetserklæringen (EMK).

Jeg er sjokkert – og forbannet – over å se at ingen i Arbeiderpartiets ledelse har reagert på hva de har fått høre av erkjennelse fra Stoltenberg. Partiets ledelse bør nedsette et granskningsutvalg for å kaste lys over det som har skjedd. Det kan ikke bli tiet ihjel.
I over 15 år har man holdt «ved like» hvilken angivelig tabbe Jagland gjorde før valget i 1997 da han krevde 36,9 prosents oppslutning for Ap, like mye som ved forrige stortingsvalg, for ikke å gå av. Som om det kravet var en katastrofe for land og parti.

Men ingen har kunnet forklare hva «katastrofen» besto i, for landet, for landets innbyggere. Har noen lidd nød, blitt drept eller mistet jobbene sine som følge av dette? Slik kan det jo høres ut. Hva besto katastrofen i for Arbeiderpartiet, annet enn at noen mistet jobbene sine for en kortere tid?

Stoltenbergs regjeringsprosjekt endte med Høyre og Frp

Bondevik-regjeringen kom til makten og førte stort sett ikke noe annet enn sosialdemokratisk politikk. Men ingen spør Stoltenberg om hvorfor han kastet Bondevik-regjeringen på «de sterkt forurensende gasskraftverkene» og lovet fullskala rensing, som ble sammenlignet med en «månelanding». Hvor ble månelandingen av? Valget i 2001 ble som kjent det dårligste siden 20-tallet, og Jagland fikk skylden.

Var det mindre «katastrofalt» for Arbeiderpartiet at Stoltenbergs neste regjeringsprosjekt endte med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering? Jaglands ledelse av Arbeiderpartiet endte aldri med det.

Jagland nyter enorm respekt

Jeg blir nedstemt når jeg tenker på hvordan Jagland er blitt behandlet i flere tiår. Som advokat har jeg så langt ført tre saker for Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), og jeg har gjennom årene hatt kontakt med personer i EMD i Strasbourg.

Som kjent er Jagland en i dag markant leder for Europarådet som har som oppgave å påse at de 47 medlemslandene etterlever de forpliktelsene de har påtatt seg under Den europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Der domstolen (EMD) er helt avgjørende.

Jagland er den første som er valgt som generalsekretær uten selv å ha sittet i Europarådets parlamentarikerforsamling, og han ble gjenvalgt i denne stillingen. Han nyter enorm respekt for hva han har gjort. Da han kom til Europarådet var EMD i ferd med å bukke under, den hadde 130.000 ikke-behandlede saker. Gjennom alle de reformene som Jagland sto i spissen for, er EMD nå på trygg grunn. Europarådet spiller en stor rolle i land som Tyrkia, Ukraina, Russland og Georgia. De jeg snakker med, sier at politiske ledere også i de gamle demokratiene har gjenoppdaget Europarådets viktighet.

De jeg kjenner er forundret over at Jagland i alle disse årene er utsatt for kontinuerlig sjikane og angrep fra sitt hjemland.
Etter å ha skrevet dette, blir jeg sikkert enten tiet ihjel eller utsatt for mistenkeliggjøring. Det er ingen ny oppdagelse. Det er slik man gjør i et system der man «avsetter» hverandre i stedet for å velge eller nedstemme hverandre i åpne prosesser. Det lever jeg godt med – men tåler Ap og vårt demokrati det?


Mer fra Stoltenbergs bok:

Les mer om

 1. Demokrati
 2. Jens Stoltenberg
 3. Thorbjørn Jagland
 4. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Alle visste han samarbeidet med én av verdens mest autoritære stater. Likevel valgte norske politikere ham til president.

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Stoltenberg åpner opp om den bitre konflikten mellom ham og Jagland

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Jagland mener Ap nå slår inn på en riktig politisk linje: Mer stat og styring

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Gerd-Liv Valla var så sint på Stoltenberg at hun nektet å slippe ham inn

 5. VERDEN
  Publisert:

  I årevis har man visst at politikerne fikk dyre gaver og luksusturer. Først nå strammes regelverket inn.

 6. VERDEN
  Publisert:

  Europas vakthund for menneskeretter stemte MOT å frigi politiske fanger