Kronikk

Vi vil ha en verdig alderdom | Sigrid Wisløff

 • Sigrid Wisløff

Vi skal klare oss selv så lenge vi kan, men når behovet for hjelp oppstår, vil vi ikke stues bort hjemme, på dagsentre eller i sykehjem uten aktiviteter og kulturtilbud som stimulerer oss, skriver kronikkforfatteren. Frank May

Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle våre politiske partier har programfestet at de vil satse.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hver uke kommer vi til å publisere Oslorevisjonen, en ny spalte der alle som er glade i hovedstaden er velkomne til å spille inn forslag.

Vi ønsker oss viktig kritikk av byen, det være seg systemkritikk, diskusjon om hvordan skattepengene brukes eller andre meninger som kan være relevante.

Innspill og forslag kan sendes til debatt@aftenposten.no.


Høsten 2015 lovet Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti at hvis de vant valget, skulle eldreomsorgen i Oslo prioriteres. 18 år med Høyre ved makten hadde vært med på å skape et stadig dårligere tilbud til byens eldre innbyggere.

Eiendomsskatt skulle innføres for å skaffe nok ressurser til denne satsingen.

Eldre skulle få bedre omsorg, det skulle satses på velferdsteknologi og de hjemmebaserte tjenestene skulle styrkes for at flest mulig skulle få bo hjemme lengst mulig.

Jeg må få rope et varsku

Jeg har fulgt utviklingen av eldreomsorgen i Oslo fra 1958.

Ser jeg tilbake til den tiden da jeg var sykepleierelev, har det vært en rivende utvikling.

Sigrid Wisløff. PRIVAT

Forventet levealder var den gangen 73 år for menn og 78 år for kvinner. Bodde eldre syke hjemme, hadde familien ansvaret. Fikk du plass på sykehjem, delte du rom med opptil åtte medpasienter, og du måtte belage deg på å ligge i sengen hele døgnet.

Arbeidstiden i 1958 var 48 timer i uken, og du hadde 14 dagers nattevakt uten fri. Når du arbeidet dagvakt var vakten delt, med fri tre timer midt på dagen minst to ganger i uken.

Tidene har forandret seg.

Vi finner ikke mange sengeliggende beboere på våre sykehjem nå, og de fleste har enerom. Arbeidstiden for ansatte er radikalt forbedret.

Det er mye å glede seg over. Likevel må jeg få rope et varsku.

Eldreomsorgen er en salderingspost til tross for at alle våre politiske partier har programfestet at de vil satse på eldreomsorgen.

Byens eldre skal bo lengst mulig hjemme, de skal få installert velferdsteknologi og de skal bli rehabilitert, men ingen av partiene synes å forstå at dette koster penger og at man kommer til et punkt hvor det å bo hjemme ikke lenger er et gode.

God eldreomsorg koster penger

Vi som er gamle i dag har vært med på å bygge det velferdssamfunnet vi er så stolte av. Vi har opplevd at tidene har forandret seg.

Vi aksepterer derfor ikke å stues bort hjemme uten sosial kontakt med andre enn hjemmetjenesten, som kan komme opptil seks ganger i døgnet.

Er det dette dere politikere nå mener er en satsing på eldreomsorgen?

Vi vil heller ikke på sykehjem hvor bemanningen stadig reduseres, slik at sykehjemmet igjen blir en oppbevaringsanstalt hvor kun våre primære behov for vask og tilførsel av mat blir prioritert.

Kjære politikere, nå må dere våkne opp og forstå at god eldreomsorg koster penger.

Ønsker dere at vi skal bli boende hjemme, må vi ikke bare ha manuell hjelp, vi trenger også sosial stimulans.

Når helsen er blitt så skrøpelig at vi ikke kan benytte bydelens eldresentre, trenger vi gode dagsentre hvor vi kan møte likesinnede flere dager i uken, bli aktivisert, få sunn mat og hvor vi kan komme ut i sol og frisk luft.

Terskelen for godkjenning til en dagsenterplass må ikke bli basert på bydelens økonomi, slik vi opplever at det er i dag.

Er det dette som er satsing?

Byrådet i Oslo har kuttet budsjettet til Sykehjemsetaten med 50 millioner i 2016 tross løfte om å prioritere eldreomsorgen.

Hva betyr slike kutt? Jo, bemanningen til omsorgen for eldre må reduseres.

Hva betyr slike kutt? Jo, bemanningen til omsorgen for eldre må reduseres

I Akers avis Groruddalen 5. februar leser vi at alle aktivitører på Lindeberg omsorgssenter skal sies opp. Sykehjemsetaten har ikke penger til å lønne dem.

Aktivitører fantes ikke da jeg var sykepleierelev, men da skulle jo beboerne primært ligge til sengs.

Er det dette dere politikere nå mener er en satsing på eldreomsorgen?

Ved å redusere de gode og helsefremmende tilbudene i sykehjem og omsorgsboliger, kan liggetiden fort bli kortere grunnet mistrivsel, og Oslos behov for sykehjemsplasser i 2016 blir redusert i samsvar med byrådets vedtatte strategi.

I dag har Furuset sykehjem 32 ledige senger, bydelene prioriterer ikke kjøp av plasser selv om vi vet at behovet for plasser er der.

Samhandlingsreformen medfører raskere utskriving fra sykehus, gamle og syke sendes rett hjem, ofte uten vedtak om hjelp og oppfølging, også når sykehuset har sagt at sykehjem er eneste alternativ.

Da kan du oppleve å bli sittende i en stol hjemme en hel natt før forsvarlig hjelp kommer, slik en nær venn av meg opplevde.

Krever faglig kompetanse

Som erstatning for sykehjem har vi omsorgsboliger, hvor eldre kan flytte inn i en tilrettelagt leilighet som er betjent store deler av døgnet.

Dette er et godt alternativ for eldre som bor i store hus og eller leiligheter, men heller ikke omsorgsboligene kan erstatte våre sykehjem når helsetilstanden blir for komplisert og krevende.

Som eldre vil vi ha en verdig alderdom

I Dagsavisen 8. februar var det et intervju med eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen, der hun fortalte at nå skal det bli slutt på at hjemmesykepleierne må bruke stoppeklokken. For å få dette til vil hun styrke hjemmetjenesten med 500 stillinger.

Det er positivt, men jeg savner en konkretisering av kvalifikasjonene disse 500 skal ha.

Det er ikke nok at de er snille og gode og har varme hender.

Brukerne av hjemmetjenesten har mange og kompliserte diagnoser. Dette medfører at de som skal ansettes må ha faglig kompetanse som sikrer forsvarlig omsorg og pleie .

En verdig alderdom

Som eldre vil vi ha en verdig alderdom.

Vi skal klare oss selv så lenge vi kan, men når behovet for hjelp oppstår, vil vi ikke stues bort hjemme, på dagsentre eller i sykehjem uten aktiviteter og kulturtilbud som stimulerer oss.

Vi forlanger at omsorgen baseres på faglige vurderinger og utføres av et kompetent personale.

Nå må dere som politikerne i Oslo ta ansvar for at eldreomsorgen blir gjennomført i samsvar med alle deres gode valgløfter

Når vi er ferdigbehandlet på sykehus vil vi ikke sendes hjem uten at forholdene er tilrettelagt for dette. Mener sykehuset at vi trenger en plass i sykehjem, skal vi ha det!

Nå må dere som politikerne i Oslo ta ansvar for at eldreomsorgen blir gjennomført i samsvar med alle deres gode valgløfter.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Opptatt av eldreomsorg? Les videre her:

 1. Les også

  Pleiere i eldreomsorgen har store mangler i sentrale sykepleieferdigheter

 2. Les også

  Nedleggelse av sykehjemsplasser kan gi klassedelt omsorg | Jostein Holmen 

 3. Les også

  Meningsløse og farlige tilbud om opptrening hjemme | Ida Merete Skaug

 4. Les også

  Sykehjem bra, hjemme best | Inga Marte Thorkildsen

 5. Les også

  Faren (79) forlot sykehjemmet og gikk «hjem»:- Ingen oppdaget at han var borte før jeg ringte

 6. Les også

  Færre sykehjemsplasser ville spare bydelen vår for store utgifter, men ville føre til en redusert livskvalitet for mange eldre i Østensjø.

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Politikk
 3. Oslo
 4. Eldreomsorg
 5. Eldre

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Kommunesammenslåing kan skape trøbbel for eldreomsorgen

 2. NORGE

  Nå skal bleiesensor og digitale kamera passe på de eldre

 3. DEBATT

  Fire punkter for en bedre eldreomsorg i Oslo | Inga Marte Thorkildsen

 4. POLITIKK

  Omsorgsforsker roper varsku: Kommunene har undervurdert behovet for sykehjemsplasser

 5. OSLOBY

  Legger ned flere sykehjem i Oslo: 120 plasser forsvinner

 6. NORGE

  Oddleif (76) flyttet motsatt vei av andre eldre: Ut fra sykehjem, inn i egen leilighet.