Kronikk

Damping og e-sigaretter: Veldig farlig eller feilrettet hysteri? | Jørgen G. Bramness og Karl E. Lund

 • Jørgen G. Bramness
  Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Karl E. Lund
  Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Om et halvt år vil det bli mulig å kjøpe e-sigaretter med nikotin i Norge.

E-sigaretter er blitt mistenkeliggjort for dødsfall og sykdom hos unge.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste ukene har det vært mange avisoverskrifter i amerikanske medier om sykdomstilfeller og dødsfall hos ungdom som følge av damping.

Pr. 17. oktober var det rapportert 1479 sykehusinnleggelser med alvorlige lungesymptomer og 33 dødsfall hovedsakelig hos unge.

Damping, eller «vaping» på engelsk, er inntak av ulike fordampede produkter, slik som ved bruk av e-sigaretter.

I Norge har det ikke vært tillatt å selge innsatser til e-sigaretter som inneholder nikotin eller cannabisrelaterte produkter. I mange land er det dette tillatt.

Jørgen G. Bramness og Karl E. Lund er seniorforskere ved Folkehelseinstituttet.

Mindre skaderisiko

Inntak av nikotin gjennom e-sigaretter er langt mindre skadelig enn det å røyke og kan brukes til røykeslutt.

Om lag 95 prosent av damperne i Norge er røykere eller tidligere røykere.

Det å innta cannabis ved vaping er høyst sannsynlig også mindre skadelig enn å røyke marihuana eller hasj sammen med tobakk.

Å spise cannabis kan gi mindre kontroll over inntatt mengde. Da kan damping være et mindre risikofylt alternativ.

E-sigaretter er blitt mistenkeliggjort

De dramatiske sykdomstilfellene og dødsfallene vi har sett hos unge personer i USA, har gitt en del umiddelbare reaksjoner. Man har mistenkeliggjort e-sigaretter generelt, og enkelte byer og butikkjeder har hasteinnført salgsforbud.

President Trump gikk raskt ut og fordømte damping, og foreslo tiltak som i praksis ville gjøre e-sigaretter til et uaktuelt alternativ for røykere.

Andre har ment at det akutte utbruddet av lungesykdom kan skyldes cannabisolje, som inneholder det psykoaktive stoffet tetrahydrocannabinol (THC).

Brukes av millioner

Vi har ennå ikke uttømmende kunnskap om årsakene, men det er likevel mulig å trekke noen foreløpige slutninger:

 • Sykdomsforløpet er akutt, det rammer i hovedsak unge mennesker
 • Det er begrenset til USA
 • I nesten alle tilfellene har pasientene dampet THC-holdige produktene, som i hovedsak er anskaffet illegalt.
Simah Herman (18) måtte legges i kunstig koma da hun ikke lenger klarte å puste for egen maskin. Da hun våknet fra koma, bestemte hun seg for å starte en kampanje mot e-sigaretter.

E-sigaretter brukes av mange millioner mennesker over hele verden og har vært på markedet i ca. 10 år uten at lignende sykdommer er blitt rapportert. Det er derfor usannsynlig at utbruddet kan tilskrives selve e-sigaretten eller nikotininnholdet i fordampingsvæsken.

Les også

Simah Herman måtte legges i kunstig koma. Nå vil hun starte kampanje mot e-sigaretter.

Uklart om damping av cannabis

Når det gjelder fordamping av cannabisprodukter, er saken fortsatt uklar. Så langt har amerikanske helsemyndigheter slått fast at THC-holdige produkter er involvert i de fleste tilfellene. Men man vet ikke om tilfellene skyldes THC som sådan eller kjemiske tilsetningsstoffer. Det er uklart om det er produksjonsfeil eller forfalskninger, altså om dette er gjort i god tro eller ikke.

E-sigaretter er markedsført som mindre helseskadelig enn sigaretter.

Amerikanske helsemyndigheter har gått ut med råd til dampere om ikke å kjøpe produkter med THC eller med andre cannabisingredienser til bruk i e-sigaretter uten å være sikker på kilden til produktet. Man advarer også mot at ungdom og gravide bruker THC-holdige produkter til e-sigaretter. Til slutt advares det mot at tidligere røykere som har byttet til damp returnerer til de langt farligere sigarettene.

Tryggere med kontrollert salg

I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter. Neste år vil forbudet bli erstattet av et system der selgere og importører må redegjøre for produktsikkerhet til Legemiddelverket seks måneder før det slippes på markedet.

Dette vil gi forbrukerne økt trygghet sammenlignet med dagens situasjon, hvor damperne i hovedsak kjøper væsken fra internettselgere i utlandet.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å samle tilgjengelig kunnskap om damping og helsefare. Folkehelseinstituttet vil om noe tid levere en rapport om dette.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. E-sigaretter
 2. Cannabis
 3. Folkehelseinstituttet