Er cannabis mindre farlig enn alkohol? | Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness

Mange helserisikoer er større for alkohol, men på noen områder er vi like bekymret, eller mer, for cannabis, skriver kronikkforfatterne.

Her er det potensielle brukere bør kjenne til før de bruker cannabis.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Rusreformutvalget foreslår å ta bort straffen for bruk og besittelse av rusmidler, deriblant cannabis.

Et argument for å gjøre dette er at det virker urimelig å straffe noen for å bruke et ulovlig rusmiddel når dette rusmiddelet er mindre skadelig enn alkohol, vårt eneste lovlige rusmiddel. Det henger liksom ikke på greip.

Men hvordan er denne sammenligningen, egentlig?

«Ja takk, begge deler»

Dersom vi kunne «starte på nytt», ville nok ikke alkohol være det ene rusmiddelet vi valgte å gjøre lovlig. Alkohol har stort skadepotensial, ikke få har ødelagt seg eller gjort dumme ting i fylla. Mange sykdommer er relatert til alkohol, pårørende lider og dødeligheten øker jo større forbruket er.

Cannabis er mindre skadelig på mange måter, men heller ikke cannabis er helsekost. Det kan gi både negative helsemessige og sosiale konsekvenser.

Og vi starter ikke «på nytt». Folk vil ikke bytte ut en øl på puben eller rødvinsglasset til maten med en joint. Alkoholkulturen er seig å endre. Cannabis kommer som regel kommer i tillegg til alkohol, ikke istedenfor.

Anne Line Bretteville-Jensen er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

I en undersøkelse vi gjorde blant folk «på by’n», var promillen like høy blant dem som testet positivt på cannabis, som blant dem som bare hadde drukket. Mer enn fire av fem cannabisbrukende ungdom sier de bruker alkohol samtidig som cannabis. Og de som bruker cannabis, drikker også langt mer alkohol.

«Ja takk, begge deler» (og vel så det), gir større risiko for negative konsekvenser enn hvert rusmiddel for seg.

Hva sammenlignes?

Hva er det man egentlig sammenligner når man sier at cannabis er mindre skadelig enn alkohol?

Enhver bruk av cannabis er ikke mindre skadelig enn enhver bruk av alkohol.

Mengde har noe å si: Cannabis brukt hyppig og i store mengder innebærer klart større risiko enn én øl av og til.

Alder er viktig: Jo yngre man er, jo større er risikoen for negative helsekonsekvenser.

Andre ting, som hvordan man har det, om man bruker det alene eller sammen med noen og ikke minst personlig sårbarhet, spiller inn.

Når alkohol er mer problematisk i et folkehelseperspektiv, henger det også sammen med antallet brukere. Sammenligningen ville sett annerledes ut dersom cannabis ble brukt like ofte som alkohol og av like mange.

Avhengighet

Cannabis og alkohol gir ulike typer rus og påvirker kroppen på forskjellig vis. Mange helserisikoer er større for alkohol, men på noen områder er vi like bekymret, eller mer, for cannabis.

Lenge ble det diskutert om man kunne bli avhengig av cannabis. Det er det ikke lenger noen tvil om.

Studier viser at hver tiende som prøver cannabis, utvikler avhengighet. Andelen er høyere jo tidligere man starter, og det er antydet at én av seks unge blir avhengig. Disse studiene er basert på cannabis med langt lavere innhold av THC, den rusgivende delen av cannabisplanten, enn det som er vanlig i dag.

I Norge har antall personer som søker behandling for cannabis, økt med nesten 50 prosent siden 2010. Behandlingsopphold for cannabisproblemer er opptil dobbelt så lange som for alkoholproblemer.

Les også

Hjerneforsker Svend Davangers kronikk ble mye lest og delt: Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på.

Innvirkning på psyken

Cannabis øker risikoen for schizofreni i betydelig grad. Det er godt dokumentert.

Men schizofreni er en såpass sjelden sykdom at selv med flere gangers risikoøkning vil de fleste kunne røyke cannabis uten at de opplever slike problemer. Noen flere vil kunne bli akutt psykotiske, og enda flere vil kunne ha akutte psykotiske symptomer, men heller ikke dette utgjør de store massene.

Når vi kommer til mer allmenne psykiske lidelser som angst og depresjon, begynner tallene å bli store. Cannabisbrukere har opptil en dobling av risikoen for å få slike lidelser.

Varianter av narkotiske stoffer, beslaglagt av politiet i 2017.

Du blir sløv av å røyke cannabis. Det er kanskje til og med noe av hensikten. «Chille», slappe av. Som ved annen rus, nedsettes evne til klar bedømmelse.

Du bør ikke betjene maskiner. Du bør ikke holde på med ting som krever din oppmerksomhet. Du lærer dårligere, husker dårligere og har større vansker med å løse oppgaver.

Akkumulering

For alkohol er det slik at effekten av rusen stort sett begrenser seg til de timene man er beruset og noen timer etterpå i bakrus. Effekten av bruk av cannabis sitter i noe lengre.

Dette kan være vanskelig oppfatte selv. I tillegg akkumuleres cannabis i kroppen.

Ved jevnlig, høy bruk vil man kunne ha ganske lang tid med påvirkning av rusmiddelet. Bruker du cannabis annenhver dag over tid vil du antagelig ikke kunne ta ut ditt kognitive potensial i perioden.

Irreversible skader for unge mennesker?

Mange av de ulike følgene av cannabisbruk regner man med forsvinner når man stopper å bruke stoffet. Likevel mener verdens ledende eksperter det er grunn til å være mer bekymret for effekter av omfattende bruk hos yngre.

Derfor advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) spesielt mot bruk av cannabis før hjernen er fullstendig utviklet. For mange skjer ikke dette før langt inn i 20-årene.

Det siste tiåret har vi sett at cannabis har økt ganske kraftig i styrke. Mens mye av vår kunnskap om cannabis og dens skadevirkninger bygger på cannabis som hadde 7–12 prosent innhold av THC, har styrkegraden økt til 20–30 prosent THC.

Dette er ukjent terreng for oss som forsker på konsekvenser av cannabisbruk. Med alle de nødvendige forbehold sier vi likevel at det er grunn til å tro at skadevirkningene som følge av denne sterkere cannabisen, er mer alvorlige.

Er så cannabis mindre skadelig?

Svaret er antagelig ja. Og de fleste vil faktisk kunne bruke cannabis uten at det skaffer dem problemer. Men det betyr ikke at det ikke er risiko knyttet til cannabisbruken. Potensielle brukere bør kjenne til dette før de bruker cannabis.


Dette er den tredje av tre kronikker om Rusreformutvalgets forslag. Les også den første: «Rusreform – fra straff til hjelp» Og den andre: «Rusreformen kan bidra til en viss økning i narkotikabruk»


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter