Lytt til jordmødrenes advarsler | Bjørn Stærk

  • Bjørn Stærk
Møtet med ABC og med andre jordmødre som har hjulpet oss før og etterpå, har gitt meg enorm respekt for jordmoren som fagperson, skriver forfatter og spaltist i Aftenposten Bjørn Stærk.

Et av de viktigste bidragene til en god fødsel er at du føler deg trygg. Lytt til jordmødrenes advarsler.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Jordmødre er bekymret for fødetilbudet i Norge. I sommer har flere fødeavdelinger holdt stengt, og mange jordmødre frykter at dette er første skritt mot nedleggelse. For hvis gravide klarer å komme seg frem til et sykehus lenger unna i juli, klarer de det vel i oktober også?

I Oslo gjøres det kutt hos Ullevål team, et tilbud for sårbare gravide, og ABC-avdelingen, som gjennomfører naturlige fødsler. ABC skal ikke lenger følge opp de gravide gjennom svangerskapet, bare ta seg av selve fødselen. For et år siden ville jeg ikke visst hvor alvorlig jeg skulle tatt slike advarsler. Alle som jobber med helse, ønsker mer ressurser, og for utenforstående er det ikke lett å se forskjell på det som er viktig, og det som er kjekt å ha. Spesielt som mann får man ikke uten videre del i kunnskap om svangerskap og fødsler.

Mødrene du kjenner, har sjelden lyst til å fortelle deg alle detaljene, og du har neppe lyst til å høre dem. Før det blir din tur.

Så ble det min tur. Det har gitt meg respekt for jordmødre som fagfolk og hjulpet meg å se verdien av godt bemannede lokale fødetilbud.

Bjørn Stærk er forfatter og skribent, og spaltist i Aftenposten.

Naturlig kroppsfunksjon

Kona ønsket ikke å føde på ABC-avdelingen på Ullevål. Hun ville helst føde hjemme. Hun har vært med på slike fødsler hos familien i Skottland. Jeg var mindre begeistret, så vi endte opp på ABC, som tilbyr en slags hjemmefødsel på sykehuset, i vanlige rom med seng og badekar og ikke mer medisinsk utstyr enn man trenger. Hvis noe går galt, flytter de deg bare til sykehusets fødeavdeling i bygget ved siden av.

Før jeg ble komfortabel med dette, måtte jeg rydde opp i fordommene mine. Jeg stoler på legevitenskapen og mistenkte at naturlig fødsel er en drøm om det enkle, primitive livet. En sånn drøm som er helt grei når det gjelder en hyttetur uten strøm og vann, men ikke fullt så greit når det er snakk om helsen til kona og barnet ditt. Hvorfor utsette deg for mer risiko og smerte enn du må?

Konas perspektiv var annerledes: Fødsel er en naturlig kroppsfunksjon som mange klarer helt fint uten større medisinske inngrep. Smerte skremte henne ikke. Derimot blir hun stresset av sykehus. Hun forbinder dem med sykdom og død.

Sykehuset er stedet hvor du ser familiemedlemmene dine i øynene og frykter at de skal dø. Hun har ingen illusjoner om gamle dager. Hun har studert skjelettene til kvinner som har dødd i fødsel, og hun var forberedt på at hun kanskje ville trenge mer medisinsk hjelp enn ABC tilbyr. Men hvorfor utsette deg for mer stress enn du må?

Les også

Over hele landet demonstrerer kvinner mot dårligere fødetilbud. I Oslo kuttes det nå i tilbudet til de mest sårbare gravide.

Ro og trygghet

Svangerskapskontrollene på ABC, som nå blir kuttet, gjorde henne trygg på at hun hadde valgt riktig.

Men de gjorde også meg trygg på at dette var forsvarlig, og at disse jordmødrene vet hva de driver med.

ABC stiller strenge krav til hvem som kan føde der. Hvis svangerskapet avviker fra kravene, overføres du til en vanlig fødeavdeling.

Jeg kunne selv se at dette ikke er noe de tar lett på. Dermed kunne vi begge møte fødselen uten frykt.

Et av de viktigste bidragene til en god fødsel, er at du føler deg trygg. Ofte er det nettopp den stressende reisen og oppmøtet til et fremmed og skummelt sted som gjør fødselen vanskeligere.

Poenget med naturlig fødsel er ikke at du skal ha det fælt og leve som oldemor, men ikke å gjøre det til en større sykehushendelse enn nødvendig. Svangerskap er ingen sykdom. En fødsel er ingen ulykke. Sykehus og medisinske inngrep gjør fødsler tryggere og mindre traumatiske, men er ikke alltid nødvendig, og mye av det som gjør en fødsel god, handler om ro og trygghet.

Hvis du skal bli kurert for en alvorlig sykdom, ønsker du å reise til den beste spesialisten på det beste sykehuset. Når du skal føde, ønsker du kort reisevei, et rolig fødested, folk du kjenner som tar ønskene dine på alvor, og den mengden med medisinsk bistand som er riktig for deg: kanskje mye, kanskje lite. Og ingen unødvendige stresskilder. Det er der jordmødrene kommer inn.

Jordmor Helga Solli med en av de mange nye verdensborgere som har sett dagens lys siden Oslo kommunale Kvinneklinikk åpnet i nytt bygg på Ullevål sykehus like før påske i 1974.

Fravær av stress

I vårt tilfelle gikk alt som det skulle. Det som slo oss da vi møtte opp på ABC like etter midnatt i januar, var det totale fraværet av stress. Jordmoren tok oss med inn på føderommet. De neste timene satt vi mest og ventet, lot kroppen gjøre sitt.

Det var intenst og høylytt, men aldri stressende eller skummelt.

Kona er vant med sterke menstruasjonssmerter, og riene var ikke så mye verre, sier hun. Hun beskriver natten på ABC som den mest fantastiske opplevelsen hun har vært med på.

Vi ble værende et par netter mens jordmødrene kom og hjalp oss med store og små ting, som å få orden på ammingen. De hadde god tid til å hjelpe.

Mens vi var der, så jeg hvordan de jobbet, hvordan de møtte alle hendelser på en rolig og kompetent måte. Det slo meg at en ukomplisert fødsel er mer en slags kunnskapsoverføring enn en sykdomshendelse. Kroppen vet hva den skal gjøre, men du trenger hjelp fra noen med mye praktisk erfaring.

Mennesker som vet hva som er trygt, når og hvordan man hjelper, og som etterpå kan hjelpe foreldrene i gang med en ny fase av livet.

Les også

– Første gang jeg var på helsestasjonen med en baby, føltes som en audition

Lytt til jordmødrene

Legevitenskap er problemorientert. Noe galt har skjedd. Man løser problemet. Så går man videre. En slik oppgave kan ofte sentraliseres og effektiviseres. Vi ønsker oss spesialister som bruker mye tid på hjerteoperasjoner og lite tid på prat.

Jordmødre må tenke mer helhetlig. Oppgaven deres er vel så mye sosial og praktisk som den er medisinsk og teoretisk. Å sentralisere og effektivisere en slik oppgave, virker for meg som å misforstå den.

Hensikten min med å fortelle om vår fødsel er ikke å si at alle bør føde på denne måten. Vi var heldige. Alle fødsler er forskjellige. Men møtet med ABC og med andre jordmødre som har hjulpet oss før og etterpå, har gitt meg enorm respekt for jordmoren som fagperson.

Så når jordmødre advarer mot at de har for lite ressurser til å gjøre jobben sin, lytter jeg. Jeg forstår hvor viktig det er å slippe å stresse med en lang reise til et fremmed sted. Jeg skjønner hvor viktig det er å strekke seg langt for å gi gravide svangerskapet og fødselen som er riktig for dem.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.