Kronikk

Krekars advokat Brynjar Meling: Det er lov å tenke, Harald Stanghelle

 • Brynjar Meling
Spørsmålene jeg tillater meg å stille er: Hva vet Harald Stanghelle om hvordan mulla Krekar har opplevd fengselsoppholdet? Hva tenker han om hvordan mulla Krekars tidligere erfaring med det norske rettssystemet påvirker hans oppfatning? skriver Brynjar Meling. Bildet viser mulla Krekar utenfor Kongsvinger fengsel etter at han ble løslatt.

Mulla Krekar ble dømt til fengsel for ytringer. Kjenner Harald Stanghelle egentlig innholdet i disse? Vet han egentlig bakgrunnen for disse? Vet han hvilken sammenheng disse fremkom i?

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Teksten er skrevet i forståelse med mulla Krekar.

Aftenpostens Harald Stanghellefanti sin kommentar «Mullaens bakvendtland» grunn til å hevde atmulla Krekar burde hatt vett til å holde kjeft nå.

Brynjar Meling.

Jeg skal ikke snu Harald Stanghelles ord mot ham selv, menhadde Stanghelle spurt meg om råd, ville jeg bedt ham undersøke litt mer før han gikk så kategorisk til verks. Særlig når han erkjenner i sin kommentar at han ikke vet hvorfor mulla Krekar kommer med slike ytringer.Stanghelle ender derforopp med åsynsei stedet for å mene. Det kler ham dårlig.

— En dom som krenker hans ytringsfrihet

Spørsmålenejeg tillater meg å stille, er: Hva vet Harald Stanghelle om hvordan mulla Krekar har opplevd fengselsoppholdet? Hva tenker han om hvordan mulla Krekars tidligere erfaring med det norskerettssystemet påvirker hans oppfatning?

Mulla Krekarble dømt tilto år og ti måneders fengsel for ytringer.

Kjenner Stanghelle egentliginnholdet i disse? Vet han egentligbakgrunnen for disse? Vet han hvilken sammenheng disse fremkom i?

De er normative utsagnsom må tolkesut ifra hvem mulla Krekar er, og hvilken posisjon han har for å forstås som trusler, heter det blant annet i dommen.

Vel, det ender med en dom, det må Krekar forholde seg til. Men det er en dom som krenker hans ytringsfrihet, hvor Strasbourg ennå ikke har sagt det siste ordet.

Det kan tenkes at vi om noen år står med en avgjørelse derfra som sier at dette er ytringer som han kan komme med i kraft av den ytringsfriheten vi alle kjemper for.

Norske verdier og normer

Det som får meg til å skrive denne kommentaren, er det at Stanghelle trekker frem våre norskeverdier og normer. Jeg er enig i og deler disse.

Problemet er at vi ofte har formidlet dem på en svært dårlig måte overfor mulla Krekar.

Husker Stanghelle at Krekar-saken har sin opprinnelse i det forfalskede etterretningsmaterialet somColin Powell brukte i sin tale til FNs sikkerhetsråd den 26. februar 2003? Minneshan at Krekar 20. mars 2003 ble arrestert på bakgrunn av en uttalelse som var klippet ut av sin sammenheng - hvor politiet i utgangspunktet nektet å innhente råmaterialet frem til det ble pålagtav retten - noe som endte med løslatelse og henleggelse?

Har Stanghelle glemt at ved årsskiftet 2003/2004 ble mulla Krekar arrestert, mistenkt for terror i Kurdistan? Han ble satt i et lengre varetektsoppholdsom varte helt frem til den dagen det kom frem i et avhør på videolinkmed et vitne i Abu Graib-fengselet at vedkommende var blitt torturert for å komme med falske anklager mot mulla Krekar?

Hvor var de norske verdiene og normene da?

Har Harald Stanghelle glemt at under etår før Krekar ble dømt, blemannen som var siktet for drapsforsøk på Krekar,løslatt og sendt tilbake til Kurdistan? Vedkommende var knyttet til attentatet mot mulla Krekar i januar 2010 med DNA-bevis. Et attentat hvorKrekars svigersønn ble skuttog såret.

Mulla Krekar hadde tilfeldigvis lånt bort soverommet til besøket han hadde den aktuelle natten. Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble drept.

Dette er Krekars møte med de normer og regler som vi alle er så stolte av.

Krekars møte med kriminalomsorgen

Det følger av straffegjennomføringsloven atman skal legge opp til en viss soningsprogresjon. Dette innebærer at fanger skal opparbeide seg privilegier. Privilegieneer blant annetoverføring til fengsel med lavere sikkerhet, permisjoner, skoletilbud mv.

Krekars møte med kriminalomsorgen var et annet.

 • Han har i løpet av to år og ti måneder ikke hatt en permisjon.
 • Han fikk ikke - til tross for det som er hovedregelen - løslatelse etter to tredjelels tid.
 • Han opplevde å bli avkrevd stripping - i forbindelse med besøk med glassvegg. Det vil si at det ikke var noe møte mellom ham og besøkende. Begrunnelsen somble gitt var at han kunne vise lapper med tegninger av fengselet som kunne bidra til rømningsfare. Dette fra det samme fengselet som har flyfoto av fengselet på sin hjemmeside. I seg selv en omstendighet med en relativt høy Nord-Korea-faktor.
 • Breveneog bokmanuskriptene hans ble stanset - uten varsel, og oppbevart - uten at dette blegitt beskjed om.
 • Advokatens brev ble ikke besvart - slik at man til slutt måtte klage til sivilombudsmannen.
 • Innsattes klager på ovennevnte forholdble ikke behandlet førde ikke hadde noen realitet lenger.
 • Hans søknader om norskundervisning ble avslått gjentatte ganger.
  Han har ikke klaget på at han ikke har fått halalmat, slik andre muslimer har gått i bresjen for. Han har tilpasset seg og spist den maten han kunne spise, av det han har fått servert.

Han har ikke klaget på manglende tilgang på moské og fredagsbønn, men innrettet seg etter de fasilitetenesom ble stilt til rådighet.

Slik kunne jeg fortsatt, Harald Stanghelle, men jeg nøyer meg med dette.

Bedre å sparke oppover

Ser man det hele i lys av at han kjemper mot en instruks fra en justisminister hvis partileder er villig til å begå en straffbar handling som kan lede til riksrett og påfølgende ti års fengsel, sårykker vel sammenligningen med land som ikke respekterer menneskerettighetene enda et skritt nærmere.

Vikan sikkert være enige om at sammenligningen med Nord-Korea ikke var spesielt treffende, men han fikk illustrert et poeng.

Så kan jeg få lov til å stusse på din prioritering av å kommentere dette foranSiv Jensens vilje til å krenke menneskerettighetene og bryte loven. Jeg synesnemlig du passer bedre til å sparke oppover enn nedover.

Dette er min første kronikk i Krekar-saken, kanskje også den siste. Vanligvis tar jeg ikke til motmæle på denne måten, men tenkersom regel i mitt stille Navarsete-sinn at «de veit ikkje ka dei snakkar om».

Men jeg gjør et unntak nå, fordi du ogmullaKrekar har en del ting felles, Harald Stanghelle, som gjør at jeg returnerer din oppfordring:Det er lov å tenke. Spesielt for en mann som gjennom utallige gode kommentarer gjennom generasjonerhar vist at han er i stand til nettopp det.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

 • Les også:
  Lars Gule skriver:
Les også

Hvorfor har mulla Krekar blitt den så mange innvandrerskeptikere og islamofobe (og alt for mange Frp-ere) elsker å hate?

Nyhetssak:

Les også

 1. PST: Instruks gjelder flere enn mulla Krekar

 2. Dette må politiet overbevise retten om i Krekar – saken

Les mer om

 1. Kronikk