Kronikk

Det er ikke Sidsel Wold netthetserne vil til livs. Det er makten hennes

  • Anja Sletteland
    Anja Sletteland
    førstelektor i retorikk ved Universitetet i Oslo
Når folk er sinte nok til å skjelle ut Sidsel Wold for manglende journalistisk integritet, er det makten hennes de vil til livs, skriver Anja Sletteland. Over 1600 medlemmer har meldt seg inn på denne Facebook-siden, der det kreves at Wold blir fjernet.

Den viktigste årsaken til at Sidsel Wold blir hetset på nett er at hun har makt, mener Anja Sletteland.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRKs utenriksreporter Sidsel Wold har den siste tiden kommet under tungt skyts fra kritikere som mener at hennes dekning av krigen mellom Israel og Gaza er ubalansert.

Anja Sletteland

Denne typen kritikk er vanlig kost for de fleste som uttaler seg om Israel-Palestinakonflikten. Det finnes nemlig ikke noe nøytralt premiss for å snakke om denne konflikten.

Sidsel Wold tar utgangspunkt i Genève-konvensjonene, som slår fast at okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza er ulovlig ifølge internasjonal lov.

– Min jobb som journalist er å rapportere om urett, sier Wold til NRK 14. juli.

– Konflikten handler om urett. Jeg prøver å fortelle om det som skjer gjennom mennesker som opplever krigen på kroppen. Hvordan skulle jeg ellers ha dekket det som skjer her?

Mange har sterke meninger om det spørsmålet. En mye omtalt Facebook-gruppe med over 1600 medlemmer bærer navnet «Vi krever Sidsel Wold FJERNET! Hun er antisemitist. En skam for Norge».

Verre i USA

Kontroversen rundt Israel-Palestina-konflikten er på ingen måte et særnorsk fenomen. I USA jobber flere hundre organisasjoner med å overvåke mediene, politikere, akademikere, studentgrupper og aktivister. Havner du på en liste over folk med «gale meninger», er sjansen stor for at det vil komme organiserte kampanjer mot deg.

Er du politiker, vil lobbygrupper mobilisere sine nettverk mot å stemme på deg. Er du akademiker, vil de finne måter å undergrave forskningen din på. Journalister må regne med å bli kritisert og latterliggjort. Også i andre jobber kan utsagn om konflikten være en grunn til at forfremmelser lar vente på seg.

Hvis du vil delta i denne debatten med nervene intakt, er det et par ting du bør vite.

Betyr dette at folk ikke tør å uttale seg? Absolutt ikke – dette er et av verdens største samtaletemaer. De fleste etablerte perspektiver på konflikten har i dag sterke meningsfellesskap med tilgjengelige mediekanaler, i Norge som i USA. Men hvis du vil delta i denne debatten med nervene intakt, er det et par ting du bør vite.

Les Torstein Hvattums kommentar:

Les også

Det er etablert et ganske så nådeløst debattklima.

1. Folkeretten er ikke et nøytralt utgangspunkt

Det er større enighet i Norge enn i USA om hva Israel-Palestinakonflikten handler om. Her til lands er flertallet tilhenger av folkeretten, og vi tror FN er en slags fasit på rett og galt i verden. Så når FN sier at okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza er ulovlig, tror vi at det er dette konflikten handler om.

Men det er ikke alle som er enige om dette, spesielt ikke Israel. Eller USA. Eller de som kritiserer Sidsel Wold i sosiale medier.

Mange i Israel, USA og ellers i verden mener at FNs definisjon av konflikten undergraver Israels sikkerhet. For dem fremstår medienes vedvarende fokus på Israels folkerettsbrudd som en trussel.

I Israel og USA har denne trusselen et navn: Lawfare – krigføring gjennom internasjonal lov. For å bekjempe denne trusselen, tar mange på seg jobben med å delegitimere opinionsledere som legger folkeretten til grunn når de snakker om konflikten.

2. Det er en grunn til at argumentene dine preller av

Det er ikke bare folkerettens fanebærere som får gjennomgå når de uttaler seg om Israel-Palestinakonflikten. Selv om temaet er stort og debatten er forvirrende har de fleste et indre kompass som forteller dem hvem som har rett og hvem som tar feil. Dette kommer av at det finnes flere grunnleggende ulike oppfatninger om hva konflikten handler om.

Uansett hvor mange bilder, hvor mye statistikk eller hvor slående argumenter du har, vil du bare klare å overbevise dem som er enig med premisset.

Noen tar utgangspunkt i folkeretten, og er mest opptatt av fred og rettferdighet for det palestinske folket. Andre ser det som en territoriell konflikt mellom to ulike folkegrupper, jøder og palestinere. De som støtter denne oppfatningen, er imot alt de mener står i veien for en bilateral tostatsløsning. Inkludert FNs rettsliggjøring av konflikten.

En tredje gruppe ser det som en sivilisasjonskonflikt, der Israel kjemper på frontlinjen for den vestlige, demokratiske verden, for å hindre at Islam sprer seg til hele verden. De vestlige tilhengerne av denne ser med skrekk og gru på at arabere og muslimer får utvidet sin makt gjennom FN.

Uansett hvor mange bilder, hvor mye statistikk eller hvor slående argumenter du har, vil du bare klare å overbevise dem som er enig med premisset.

3. Makt gjør deg spesielt utsatt

Det har versert flere forklaringer på hvorfor Sidsel Wold blir angrepet mer enn andre. Noen mener hennes dekning av konflikten er spesielt ubalansert. Andre mener hun er mer utsatt fordi hun er kvinne. Mulig det. Men den viktigste årsaken er at Sidsel Wold oppfattes som en premissleverandør. Hun har makt.

Den viktigste årsaken er at Sidsel Wold oppfattes som en premissleverandør. Hun har makt.

Det eneste effektive virkemiddelet man har overfor folk i maktposisjoner, er å angripe kilden til deres legitimitet. Så når folk er sinte nok til å skjelle ut Sidsel Wold for manglende journalistisk integritet, er det makten hennes de vil til livs.

Det er heller ikke tilfeldig at den israelske ambassaden har valgt ut norske Sidsel Wold som skyteskive. Selv om hennes dekning av konflikten har et spesifikt folkerettslig perspektiv, skiller den seg ikke videre ut i europeisk mediesammenheng. Norsk politikk er også langt mer Israelvennlig enn politikken til mange andre europeiske land, som går inn for en bredere boikott og mindre samarbeid.

Men for Israel er Norge et farlig land. Norge oppfattes som en nasjonal inkarnasjon av folkeretten, et legitimt talerør for Israels sterkeste motmakt. I stedet for å sette sitt liberale, vestlige rykte på spill ved å kritisere folkeretten, angriper de heller budbringeren. Når Israel igjen og igjen angriper Norge for å være spesielt antisemittisk, er det fordi de frykter at konflikten skal måtte løses gjennom internasjonal lov.

Det er mye som er galt med debatten om Israel-Palestina-konflikten, men søken etter «balanse» er en ren utopi. Dette handler om makt, og om en mangel på et alternativ som folk kan samles om.

4. Pust med magen

Hvordan kan du unngå svertekampanjer på nett om du uttaler deg offentlig om denne konflikten? Dream on. Men du vil kanskje sove litt bedre hvis du er trygg på at det ikke er deg det er noe i veien med, og at du ikke er alene.

Twitter: @anjaland

Korrigert 21.07: I den opprinnelige teksten omtales Sidsel Wold som Midøsten-korrespondent. Korrekt tittel er utenriksreporter.

Les også:

Les også

  1. Ny undersøkelse: Netthets er et stort demokratisk problem

  2. Gidder egentlig deltagere å debattere når de først er inne på en nettdiskusjon?

  3. Derfor sier jeg farvel til Israel

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Netthets