Rødt nivå i skolen er et steg i riktig retning

Kronikkforfatterne (se navnelisten nedest i saken) mener at gult nivå i ungdoms- og videregående skoler ikke gir godt nok smittevern. Bildet er fra en skole i Italia.

Vi håper at skolene ikke skal tilbake til gult nivå før smittetallene blir veldig lave.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

På pressekonferansen 3. januar anbefalte regjeringen rødt nivå i alle ungdoms- og videregående skoler de neste to ukene. Dette er gode nyheter. Endelig innføres reelt smittevern med 1 meters avstand i klasserommet for de eldste elevene.

For på gult nivå i norske skoler er det ikke et krav om 1 meters avstand mellom elever i klasserommet, selv ikke for de eldste elevene på ungdoms- og videregående skoler.

I fellesarealene er det kun en oppfordring om avstand, og kohorter blandes innendørs i friminuttene for de eldste elevene. Det er også en utfordring med trengsel i gangene når alle elever bytter klasserom på samme tid.

Elevene skal kun vaske hender, ha faste plasser og ellers holde seg hjemme hvis de blir syke. Mange sitter skulder ved skulder på firemannspulter i overfylte klasserom med dårlig ventilasjon og minimal avstand.

På videregående blandes elever i alle programfag, og på ungdomsskoler blandes de i språk og valgfag.

Antall kontakter blir gjerne hundre personer i løpet av en uke. Til og med elevene selv har etterlyst smittevern i skolene. De beskriver overfylte klasserom og lite som minner om at vi er i en pandemi. WHO anbefaler minst 1 meter avstand, fokus på ventilasjon og munnbind for de eldste.

Fysisk avstand er essensielt

Det kom en ny rapport fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) 23. desember. Der står det at tiltak som fysisk avstand i klasserommet, forskjøvede oppstartstider og eventuelt bruk av munnbind kan forebygge spredning av covid-19.

16 av 17 land i Europa har innført fysisk avstand med separate pulter mellom elever i klasserommet, og 13 av 17 land anbefaler munnbind for elever over 12 år. 14 av 17 land har innført regelmessig ventilasjon av klasserommet, og halvparten av landene har redusert klassestørrelsen.

Hovedpoengene i den nye rapporten er blant annet at det er konsensus om at stenging av skoler bør være siste instans. Smitteverntiltak i form av fysisk distansering og hygiene er essensielt for å hindre smitte.

Følge Islands tiltak?

På Island må elever fra femte trinn og oppover holde 2 meters avstand. Maksimal klassestørrelse er 25 elever. På videregående skoler er kravene betydelig strengere, og munnbind er anbefalt når avstand ikke kan opprettholdes.

Finland og flere andre land i Europa har også tydelige krav om avstand i skolene, samt anbefaling om munnbind for de eldste elevene.

En fersk studie fra Island konkluderer med at yngre barn har omkring halvparten så stor sannsynlighet for å bli smittet av covid-19 som voksne. Dersom resultatene fra den islandske studien skal være relevant for Norge, er det vel naturlig å ha de samme tiltakene som Island i skolene?

De fleste internasjonale studier som er gjort på smitte i skoler, er også gjennomført i land med tiltak som avstand og munnbind. Internasjonal litteratur tyder på at risikoen for utbrudd i skoler kan reduseres dersom en har tiltak som fysisk avstand, god ventilasjon og munnbind hos de eldste.

Derimot finnes det lite kunnskap om at gult nivå på skoler er tilstrekkelig for å hindre smittespredning.

Mer testing i skolene

Smittevern i svenske skoler er sammenlignbart med norske skoler på gult nivå. Ifølge Folkhälsomyndighetens ukesrapport (48) var 40 prosent av alle innrapporterte utbrudd i grunnskolen.

Norge burde ha sett mer til land som Island og Finland, som både praktiserer avstand og munnbind med et smittetrykk ikke ulikt oss. Dette er tiltak de har hatt i skolene hele høst – og er ikke en unntakstilstand som er innført først når smitten øker.

En ekspertgruppe opprettet på vegne av Utdanningsdirektoratet har anbefalt en tidsbegrensning på to uker for skoler i rødt nivå.

Mange utbrudd i skoler vil også lett kunne gå under radaren fordi barn og ungdommer får milde eller ingen symptomer og massiv testing i skoler ikke er rutine.

I Tromsø kommune, hvor de har gjennomført utstrakt testing blant elever, fant de også overraskende mange positive ved i alt 12 skoler.

Vi mener derfor det vil være klokt å teste mer bredt i skolene ved påviste smittetilfeller.

«Meteren» er vårt viktigste tiltak

Regjeringens anbefaling om at ungdoms- og videregående skoler skal i rødt nivå er et steg i riktig retning. Vi håper derfor at skolene ikke skal tilbake til gult nivå før smittetallene blir veldig lave.

Vi mener Norge bør velge å følge Finland, Island og resten av Europa nå, og ikke Sverige med «gule skoler» som hovedregel.

Krav om 1 meters avstand for de eldste elevene i klasserommet burde være en selvfølge. «Meteren» er vårt viktigste tiltak – og bør ikke være tidsbegrenset.

Videre bør det være fokus på ventilasjon og utlufting, og eventuelt anbefaling om munnbind når avstand ikke kan opprettholdes i fellesområder.

Dette er tiltak som er akseptert i de fleste land. Det er heller ingen motsetning mellom smittevern og det å ivareta de sårbare barna. Rødt nivå i barneskoler betyr mindre grupper og økt voksentetthet, noe som er positivt både for læring og mestring.

Med godt smittevern øker også sjansen for at man ikke trenger å stenge skoler ved større utbrudd, og færre elever vil måtte gå i karantene ved påvist smitte.

Bodil Håheim, barnelege

Siri Ann Mauseth, lege, PhD

Monica Thallinger, barnelege, PhD, LIS anestesi

Lukas Månsson, lege

Ulrika Larsson, psykiater

Dag Svanes, professor

Sunniva Nyberg Karlsen, fastlege

Kjersti Marie Heldaas, lektor

Rolf-Eirik Høisæter, lærer

(Dette er forfatternes egne meninger og er ikke knyttet til arbeidssted)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.