Kronikk

Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme | Ekeli og Gamlund

 • Kristian Skagen Ekeli, professor i filosofi Universitetet i Stavanger og Espen Gamlund, førsteamanuensis i filosofi Universitetet i Bergen

Mange velgere, både i USA og Norge, er skremmende uvitende på det politiske området. Det er ingen borgerplikt å stemme, og mange har en plikt til å avstå fra å stemme dersom de ikke er villige til å tilegne seg kunnskap slik at de kan avlegge en velinformert stemme, skriver Kristian Skagen Ekeli og Espen Gamlund. Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Denne kronikken utfordrer tanken om borgerplikt til å stemme ved høstens stortingsvalg.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Få, om noen, trodde det skulle være mulig for Donald Trump å vinne presidentvalget i USA. Mange mener at Trumps velgere har tatt et lite gjennomtenkt og irrasjonelt valg. Et valg som kan ha svært alvorlige, negative konsekvenser ikke bare for dem selv, men også for mange andre både i USA og resten av verden.

Uansett hva man måtte mene om Trumps kjernevelgere, er det liten tvil om at mange velgere – både i USA og Norge – er skremmende uvitende på det politiske området.

En rekke undersøkelser viser at overraskende mange velgere er politisk inkompetente, de kan ingenting eller forsvinnende lite om politikk.

I boken Democracy and Political Ignorance (2013), viser statsviteren Ilya Somin til forskning som konkluderer med at dette gjelder en tredjedel av amerikanske velgere.

En moralsk plikt å stemme?

Det faktum at mange borgere er politisk inkompetente reiser et viktig spørsmål, som er aktuelt foran høstens stortingsvalg:

Bør så mange borgere som mulig delta i valg og bruke sin stemmerett? De fleste synes å anta at det åpenbare svaret er ja.

Espen Gamlund er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Kristian Skagen Ekeli er professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger.

Det er en utbredt antagelse at vi, som borgere i et folkestyre, har en moralsk plikt til å stemme. Dette er en borgerplikt blant annet fordi en høy grad av politisk deltagelse er en forutsetning for et velfungerende demokrati og dets legitimitet.

I likhet med den amerikanske filosofen Jason Brennan, mener vi at det er gode grunner til at inkompetente borgere ikke bør bruke sin stemme.

I boken The Ethics of Voting (2012), forsvarer Brennan følgende posisjon:

Selv om borgere i et demokrati har en juridisk rett til å stemme, har de ingen moralsk plikt til å stemme eller bruke sin stemmerett. Hvis de velger å stemme, så har de en moralsk plikt til å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme. Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme.

Les også

Kronikk av Jan Arild Snoen: Trump sitter nok til 2020

Kunnskapsløse valg

Selv om man kan diskutere nærmere hva det vil si å avlegge en tilstrekkelig velinformert stemme, er det tungtveiende grunner til at inkompetente borgere bør avstå fra å stemme.

Et viktig argument er at dersom man ikke er villig til, eller interessert i, å tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å avlegge en velinformert og ansvarlig stemme, så har man en plikt til å avstå fra å stemme av hensyn til andre, som kan rammes av kunnskapsløse og uansvarlige valg.

Velgerne som ikke setter seg inn i politiske spørsmål slik at de kan avgi en velinformert stemme, har ingen forutsetninger til å vite om de løsningene som f. eks Høyre vil innføre vil gavne dem og samfunnet. Bildet er fra Høyres Hus ved forrige valg - kort tid før Erna Solberg visste om hun ville bli statsminister eller ikke. Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

En analogi kan illustrere poenget. Vi har en juridisk rett til å få barn, men ingen moralsk plikt til å sette barn til verden. Hvis vi først velger å få barn, så har vi en moralsk plikt til å tilegne oss den kunnskap som er nødvendig for å ta vare på barnet, for ikke å påføre en uskyldig tredjepart alvorlig skade.

Dersom vi ikke er villige til, eller interesserte i, å være ansvarlige og velinformerte foreldre, har vi en moralsk plikt til å unnlate å få barn.

Velgeres politiske makt og moralske ansvar

I et demokrati har velgere betydelig politisk makt, og deres stemmegivning har alvorlige konsekvenser. Individuelt sett er hver enkelt stemme ubetydelig med tanke på å påvirke et valgresultat i moderne demokratier med millioner av velgere. Kollektivt sett har derimot folkets stemmer stor betydning.

Velgeres betydelige politiske makt over andre personers livsutsikter og skjebne pålegger dem et stort moralsk ansvar.

Å avlegge en uinformert stemme er ikke bare klanderverdig uansvarlig, men viser også en grunnleggende mangel på respekt for ulike berørte parter.

Velgere som ikke har kunnskap om politikk og konsekvensene av sine politiske valg, kan sammenlignes med uansvarlige, fulle sjåfører.

På samme måte som vi har en moralsk plikt til ikke å kjøre i fylla, så har vi som velgere en moralsk plikt til ikke å stemme dersom vi ikke har kunnskap om politikk og følgene av våre politiske valg.

Maktkåte politikere og inkompetente velgere

Inkompetente velgere kan også skape et problem som er relatert til det som kan kalles politikeres populistiske incentiver.

Politikere og politiske partier forsøker å gi folket det de vil ha for å vinne valg.

En sentral idé i Anthony Downs’ kjente demokratiteori kan illustrere poenget. Downs betrakter demokratiet som et marked, hvor politikere og politiske partier konkurrerer om velgernes stemmer med det formål å oppnå den inntekt, prestisje og makt som følger med politiske posisjoner og det å styre en stat. Politikere har derfor sterke incentiver til å tekkes folket eller velgerne og gi dem det de vil ha.

Å gi uvitende og uansvarlige borgere det de vil ha, kan ha alvorlige negative konsekvenser.

Det kan være farlig for uskyldige berørte tredjeparter dersom politikere forsøker å oppfylle inkompetente velgeres dumme, uansvarlige og irrasjonelle ønsker.

Som historien har vist, kan dette lede til unødvendige kriger som koster tusenvis av uskyldige menneskeliv, alvorlige miljøødeleggelser, økonomiske kriser og krenkelser av politiske og sivile rettigheter.

Respekt for borgeres politiske valg

De foregående betraktningene innebærer at det ikke er ønskelig for moderne demokratier som USA og Norge, at uvitende og uansvarlige borgere deltar i utformingen av politiske beslutninger som kan påtvinges andre, og ramme deres livsutsikter.

Les også

Vi sjekket hvem den typiske velgeren til de ulike partiene er. Kjenner du deg igjen?

Man kan innvende at vår posisjon viser manglende respekt for borgere og deres politiske valg, og at dette er problematisk fra et demokratisk synspunkt.

Dette er vi uenige i. I et demokrati bør politiske prosesser vise respekt for borgere som selvstendig tenkende personer, med en evne og rett til å gjøre seg opp egne oppfatninger om politikk. Grunnlaget for å respektere borgeres politiske vurderinger og valg bortfaller imidlertid hvis de er uvitende om politikk og konsekvensene av sine politiske beslutninger.

Det er ingen grunn til å vise respekt for beslutningene til personer som ikke vet hva de gjør.

Inkompetente velgere bør derimot vise andre respekt ved ikke å avgi stemme ved høstens stortingsvalg.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Demokrati
 3. Norge
 4. Stortingsvalg
 5. Donald Trump
 6. USA

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.