Helhetlig innsats for utsatte barn må settes inn tidlig

  • Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo (SV)
  • Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap (Ap)
Oslo kommune har startet et utvklingsprosjekt kalt «Barnehjernevernet» som skal skape åpenhet om et underkommunisert folkehelseproblem: Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Vi kan ikke leve med at så mange forteller om en ødelagt barndom, samtidig som de sier at det var mange fagfolk involvert i deres liv.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Norge rapporterer 10 prosent kvinner og 6 prosent menn at de har vært utsatt for mellom to og fem typer av alvorlig vold og seksuelle overgrep i sin barndom (NKVTS, 2014).

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

Hovedtyngden av barnemishandling og vold rammer barn under 5 år, den alvorligste volden rammer særlig barn under 1 år (NOU 2012:5). Vold i hjemmet har en dobbelt effekt: De yngste barnas hjerne er mest formbar. Samtidig er det de yngste barna som hyppigst blir utsatt for vold. Jo svakere eller mer skadelig barneomsorg, jo mer synes den å overføres mellom generasjoner.

Tone Tellevik Dahl, byråd (Ap)

Helhetlig hjelp tidlig

Derfor har vi i Oslo begynt med det vi kaller «Barnehjernevernet». Barnehjernevernet er et utviklingsarbeid som skal skape åpenhet om et underkommunisert folkehelseproblem: Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Arbeidet kjennetegnes av innsats allerede fra svangerskapet av. Målet er bedre og mer helhetlig hjelp, mer effektiv forebygging og at fagfolk som jobber med og for barn skal settes i stand til å se, forstå og handle til barns beste.

Menneskerettslig forpliktelse

Vi kan ikke leve med at så mange forteller om en ødelagt barndom, samtidig som de sier at det var mange fagfolk involvert i deres liv. Vi må klare bedre!

Som byråder i Oslo med ansvar for helse, barnehager og skoler er vi genuint opptatt av dette. Vi har en menneskerettslig forpliktelse til å beskytte barn mot forhold som truer barns liv og helse.

Barnehagens viktige rolle

Det store flertallet av barna i Oslo går i barnehagen. Barnehagen har en unik mulighet til tidlig å fange opp barn som sliter, og de spiller en svært viktig rolle i å fjerne tabuer og fremme åpenhet. Taushet tar liv, for å sitere en kampanje som pågår i disse dager.

Det forutsetter likevel at barnehagenes personale har kompetanse og kunnskap, i tillegg til mot nok til å tro, og til å kunne se, at slikt skjer med barn de selv har ansvaret for.

Å ta innover seg at barn krenkes og lider overlast i nær familie, er en belastning. Å ta innover seg at barn utsettes for krenkelser og overgrep av personalet – ens egne kolleger – er en enda større belastning.

  • Her kan du lese statistikk om hvor mange barn som blir utsatt for vold i familien.

Personvernregler skal følges

Som byråder er vi opptatt av at fagfolk må gå frem på måter som innbyr til tillit og respekt når vanskelige temaer skal tas opp. Når personlige samtaler finner sted, skal selvfølgelig alle regler for personvern følges.

Hvis skjemaer skal brukes, må det være innenfor lovens rammer og i forståelse med de involverte. Praksis i mange Oslo-barnehager er, som Aftenposten har trukket frem, nettopp at dersom skjema benyttes, så settes dette inn i en større sammenheng.

Prøving og feiling

Når man driver utviklingsarbeid, må det være rom for prøving og feiling. Det viktigste er at man har gode, åpne prosesser som fører frem til en god praksis til barns beste.

Vi støtter bydelene våre i dette viktige arbeidet, slik at vi lærer av feil og sprer gode erfaringer til hele Oslo.

Barnehagene og helsestasjonene skal gjennom åpenhet og involvering videreutvikle hvordan man snakker om vanskelige temaer og fjerner tabuer. Vi må starte tidlig. Tidlig innsats er avgjørende, og en rød tråd i byrådets arbeid i Oslo.


  • Stine Sofies Stiftelse har utarbeidet en oversikt over som kan være tegn på at et barn er utsatt for vold i hjemmet.

NOVA har utarbeidet statistikk om barn som har opplevd vold fra foreldrene.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.