Kronikk

Venstre vil ikke overstyre kulturlivet | Trine Skei Grande

 • Trine Skei Grande
  Trine Skei Grande
  Leder, Venstre
Nasjonalgalleriet bør fortsatt være et unikt visningssted for kunst, skriver kulturminister Trine Skei Grande. Bildet viser en markering i regi av Aksjon Redd Nasjonalgalleriet i 2016.

Kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kunst og kultur er en av de viktigste byggesteinene i samfunnet, og mitt mål er at kulturpolitikken skal bidra til fellesskap som er basert på ytringsfrihet og toleranse.

Jeg tror på et sosialliberalt samfunn hvor enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn får friheten til å styre sin egen hverdag og forme sin egen fremtid. Kunst og kultur er grunnleggende for de fellesskapene og samfunnsstrukturene vi har rundt oss, og har en sentral rolle i omstillingen av Norge.

Jeg fikk ønskejobben som kulturminister

Som kulturminister fikk jeg jobben jeg ønsket meg. I Overhalla i Nord-Trøndelag vokste jeg opp i et musikalsk hjem hvor jeg tidlig fikk se hvordan musikk samler mennesker på tvers av meninger, interesser og bakgrunn. Det har fulgt meg hele livet, og at kultur spiller en viktig rolle i livene til folk har jeg fått bekreftet både som kulturbyråd i Oslo, i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og privat.

 • Slik presenterte Venstre partiets inntreden i Solberg-regjeringen: Venstre er med på å danne en ny regjering

Mye av engasjementet mitt, og drivkraften min som politiker, får jeg fra store og små kulturopplevelser over hele landet. Den drivkraften ønsker jeg å ta med meg i jobben med å videreutvikle og støtte opp under det som er selve kjernen i samfunnet vårt – nemlig kunst og kultur.

Trygge og tolerante samfunn

På Jeløya ble den blågrønne regjeringen enige om en plattform for et bærekraftig velferdssamfunn hvor evner og innsats teller mer enn bakgrunn og opprinnelse, og hvor skapertrang og kreativitet må få utfolde seg. Et slikt samfunn formes ikke i en håndvending, men er et mål vi skal strekke oss mot og noe jeg jobber for hver eneste dag. For meg handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet.

Kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk.

Landet vårt skal gjennom store omstillinger. Vi skal ta vår del ansvaret for å løse klimautfordringen. Vi skal redusere fattigdom, skape vekst og nye arbeidsplasser i et inkluderende arbeidsliv og gjennomføre et integreringsløft hvor det er helt sentralt at vi lykkes med inkluderingsdugnaden. Ved å bygge mangfoldige fellesskap hvor flere føler seg hjemme, skaper vi trygge og tolerante samfunn. Dette er også kulturpolitikk.

Mediestøtteordninger som sikrer frihet

Jeg ser med forventning frem imot hvordan vi skal styrke arbeidet med det frie kulturfeltet og alle de ulike arenaene som gir folk kulturopplevelser. Jeg tror det skaper tilhørighet og samhold hos både store og små. Samtidig ønsker selvfølgelig ikke Venstre å overstyre kulturlivet, men heller spre makt – både geografisk og økonomisk – og legge til rette for utvikling og mangfold. Kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag.

Vi må ha mediestøtteordninger som både er sosialt rettferdige og har støtte hos folk

Å svare på spørsmål om hvordan vi skal bruke offentlige midler til å skape god mediepolitikk og legge til rette for god journalistikk i en tid med store endringer, blir viktig. Vi må ha mediestøtteordninger som både er sosialt rettferdig og har støtte hos folk, samtidig som de sikrer medienes frihet og sørger for at endringene på feltet blir stimulert på riktig måte.

På språk- og litteraturfeltet er det å fjerne momsen på e-bøker et av de tiltakene jeg som kulturminister ønsker å gjennomføre. Akkurat nå er jeg overbevist om at det er et av de viktigste grepene vi kan ta, både for leserne, for norsk litteratur og for språket vårt.

Styrke kunstneres sosiale rettigheter

I Norge har vi et yrende og spirende kulturliv som jeg er opptatt av at skal få blomstre. Derfor gleder jeg meg til å bidra til at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skape sine egne arbeidsplasser. Å styrke de sosiale rettighetene og øke kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift for gründere og selvstendig næringsdrivende blir viktige oppgaver. Vi må støtte opp under de som tør å satse på sin skaperkraft, selvfølgelig for å heie frem de innovative gründerne, men også fordi det er bærekraftig på sikt.

Trine Skei Grande engasjerte seg i bevaringen av Nasjonalgalleriet allerede før hun ble kulturminister.

Den nasjonale mangfoldige kulturarven må bli mer tilgjengelig for flere. Jeg ønsker at folk i alle aldre skal flokke til våre museer og kulturinstitusjoner, og derfor må vi styrke deres formidlingskompetanse sånn at de vekker større engasjement. Nasjonalgalleriet er et kulturklenodium som fortsatt bør være et unikt visningssted for kunst. Skoleklasser, pensjonister og alle aldersgrupper der imellom skal få muligheten til å ta del i opplevelsene som tilbys over hele landet. Spesielt viktig mener jeg det er at barn og unge med nysgjerrighet og glede får møte ulike kunst- og kulturuttrykk som bidrar til kulturell ballast.

Et mangfold av aktører

Jeg er opptatt av at vi gir mennesker muligheten til å forme sine egne liv, og det får vi til gjennom fungerende fellesskap som bygger på ytringsfrihet og toleranse. Kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk. Målet er et kulturliv som blomstrer med et mangfold av aktører som gir varierte opplevelser til flest mulig. Da må vi ha levende kunst- og kulturmiljøer både i distriktene og i byene. Jeg mener at investeringer i kulturpolitikk også er en investering i demokrati og allmenndannelse. Investeringer som gir barna våre like muligheter, uavhengig av hvor de er oppvokst eller hvem som er foreldrene deres.

Frivilligheten og idrettens oppgave

Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Ikke som tilskudd i hverdagen, men som en del av selve kjernen i samfunnsprosjektet. Et godt samfunn bygges nedenfra og inkluderer alle. Frivilligheten og idretten har en viktig oppgave i å skape lokalt engasjement og fellesskap hvor terskelen for deltagelse er så lav at alle kan delta.

Jeg gleder meg til å ta fatt på de mange arbeidsoppgavene som ligger foran meg, og jeg ser frem til å ha en tett dialog med feltet. Jeg har jobbet med kultur så lenge jeg har holdt på med politikk og er overbevist om at kunst og kultur er forutsetningen for et sosialliberalt samfunn. Derfor ville jeg bli kulturminister.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kultur
 2. Kulturpolitikk
 3. Venstre (V)
 4. Kunst
 5. Trine Skei Grande