Kronikk

Norge må gjøre mer enn å selge seg ut av olje og gass | Sony Kapoor

 • Sony Kapoor
  Direktør, tankesmien Re-define

Norge og Oljefondet bør forberede seg på fremtiden ved å selge seg ut av olje og gass og mangedoble grønne investeringer, skriver artikkelforfatteren. Her fra Valhallfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det vil være økonomisk smart å redusere Norges utsatthet for fossil energi – selv om fossil energi skulle ha en lys fremtid.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge og Oljefondet bør forberede seg på fremtiden ved å selge seg ut av olje og gass og mangedoble grønne investeringer, skriver artikkelforfatteren. Her fra Valhallfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sony Kapoor Foto: Signe Dons

Internasjonal presse er full av beretninger om hvor viktig det er at Norges Bank har besluttet seg for å ta olje- og gassaksjene ut av referanseindeksen, særlig for miljøet.

Overraskende?

Den amerikanske miljøforkjemperen, forfatteren og journalisten Bill McKibben kaller det for eksempel «overraskende» og sammenligner det med Rockefeller-familiens divestering – de selger seg ut – av fossil energi. Paul Fisher, som tidligere var ansatt i Bank of England, hevder at fondet «ikke lenger er villige til å ta den økte risikoen forbundet med eiendeler i olje og gass, som ikke har en langsiktig fremtid»» Om det hadde vært så vel.

Virkeligheten er at beslutningen har lite med klimaendringer å gjøre, og at det ligger mye mindre bak forslaget enn det overskriftene skulle tilsi.

I vår anbefaling til den norske regjeringen allerede i 2008 sa vi: «Vår økonomi og Statens pensjonsfond utland avhenger i altfor stor grad av olje og oljerelatert teknologi. Derfor er det et presserende behov for diversifisering (å spre investeringene. red.anm.) bort fra olje- og gassektoren for å redusere risikoen. I tillegg til å trekke seg ut av olje- og gassrelaterte investeringer, bør de også målrettet investere i teknologi for ren energi.»


Les også:

Les også

Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

Mektig olje- og gasslobby

Selv om det faktisk ble skapt et symbolsk, grønt investeringsvindu på noen milliarder kroner som respons, har det tatt Norges Bank nesten ti år, under en kryssild av påvirkningspress og kritikk, før de endelig tok hensyn til både sunn fornuft og nøktern risikostyring. Likevel er det ikke sikkert at det vil se dagens lys.

Finansdepartementets korttenkte og sneversynte politikk og den mektige stemmen til olje- og gasslobbyen kan fremdeles seire over sunn fornuft.

Som respons på den detaljerte rapporten vår fra 2013, som viser hvor sårbare Statens pensjonsfond og Norge var for olje, reagerte departementet tross alt på disse samme avissidene og sa «Sony Kapoor har rett når han i Aftenposten 13. august peker på at norsk økonomi er sårbar overfor en kraftig reduksjon i oljeprisen. Men løsningen er ikke å selge Statens pensjonsfond utlands eierandeler i olje- og gasselskaper

Nå har Norges Bank gått imot departementets påstand ved å si at de «foreslår at olje- og gassaksjer tas ut av referanseindeksen for Statens pensjonsfond. Norges Bank mener dette vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.»

Hvordan administrere oljefondet?

Banken følger vår analytiske tilnærming, som har vært at oljefondet ikke skal administreres som et frittstående fond, men med sikte på å maksimere Norges generelle velstand på lang sikt. Ifølge en slik tilnærming er det tydelig at å selge seg ut av eiendeler i olje og gass fra fondet, vil bidra til å redusere Norges altfor store risiko, men det vil langt fra være tilstrekkelig.

Hvis man i tillegg tenker på den fremtidige tilstrømmingen av avkastning til fondet, Norges finansielle utsatthet for sin egen oljeaktør Statoil samt oljefeltene, det faktum at Norges aksjemarked og nasjonale pensjonsfond også domineres av aksjer i olje- og gassektoren, så begynner man å forstå hvor stort problemet er.

Det nylige tapet av over 50.000 arbeidsplasser etter at oljeprisene falt, understreker bare hvor sårbart Norge er, totalt sett, for olje og gass som utgjør omtrent en femtedel av BNP og halvparten av all eksport.

Historisk kollaps

Her er det mye å lære av historien om Enron som en gang var verdens største energiselskap.

Da Enron gikk over ende, ble de ansatte rammet med trippel styrke. Ikke bare mistet de jobb og inntekter, men også bonusen sin, som var låst fast i Enron-aksjer. Aller verst var det at Enrons pensjonsfond, der over halvparten var investert i Enron-aksjer, kollapset samtidig. Disse aksjene ble raskt verdiløse.

Norge trenger ikke å tro at fremtiden for olje og gass er usikker eller at klimatiltak, som en fastsatt karbonpris, vil påføre bransjen store kostnader, selv om det er sant. Det ville vært økonomisk forstandig å redusere Norges utsatthet for fossil energi selv om fossil energi skulle ha en lys fremtid.

Det har alltid vært et sentralt og grunnleggende økonomisk prinsipp at man ikke satser alt på ett kort.

Finansdepartementet bør avgjort ikke få lov til å hindre Norges Bank i å selge sine eiendeler i olje og gass.

 • I stedet bør divesteringen utvides til også andre norske pensjonsfond.
 • Deretter bør den norske regjeringen begynne å redusere aksjeandelene i Statoil, i andre virksomheter innenfor petroleumsnæringen og i oljefeltene, men uten å gi fra seg kontrollen.
 • Og til slutt bør de vurdere å tidoble det første grønne investeringsvinduet, som nå er på 50 milliarder kroner, til 500 milliarder kroner.

Det vil redusere olje- og gassrisikoen ytterligere og samtidig gi en andel av det store utbyttet som ventes fra den eksponentielle veksten i solenergi og elbiler. Først da vil Oljefondet være forberedt for fremtiden.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

På Twitter: @SonyKapoor

Les mer om

 1. Oljebransjen
 2. Samfunnsøkonomi
 3. Økonomi
 4. Debatt
 5. Statens pensjonsfond utland

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

 2. ØKONOMI

  Her er seks grunner til at Oljefondet vil selge oljeaksjene - klima er ikke en av dem

 3. NORGE

  Finansdepartementet stanser Oljefondets investeringer i olje- og gassprodusenter

 4. ØKONOMI

  Eksperter ber Siv Jensen holde fast på oljeaksjer

 5. NORGE

  DN: Regjeringen kan komme til å kaste oljeaksjer ut av oljefondet

 6. ØKONOMI

  Kjøper ikke miljøbevegelsens råd om å selge oljeaksjer