Kronikk

Ni tips til fremtidens studenter | Magnar Blindheim

  • Magnar Blindheim
    Magnar Blindheim
    Student, NTNU

Etablerer man gode rutiner i studiehverdagen, får man mye gratis, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scabpix

Slik kan du mestre studietilværelsen.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste årene har vi kunnet se en rekke skumle tendenser blant norske studenter, og noen av dem ble tematisert i Trond Blindheims kronikk i Aftenposten 17. februar. Utfordringene er mange, men de løses ikke med unyanserte artikler som minner mer om utdrag fra janteloven enn velmente råd.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at bruken av antidepressiver, beroligende og sovemedisin har doblet seg siden 2010. Blant Generasjon prestasjon varsler stadig flere om psykiske problemer, og så mange som hver tredje norske kvinnelige student oppgir at de har alvorlige psykiske plager.

Magnar Blindheim, student NTNU

Til tross for at Trond Blindheim har flere gode poenger, er jeg svært uenig i tilnærmingen hans. Man kommer betydelig lengre med varme og omtanke enn med krav og kalde skuldre. Gi heller studentene støtte i deres ønske om å sikte høyt, og forsøk å gi et realistisk – men oppmuntrende – bilde av hva de kan forvente seg i studietiden. Her er min appell til både foreldre og fremtidige medstudenter.

1. Ikke kutt det sosiale
Studietilværelsen bør brukes til mer enn bare trening, studier og jobb. Enten det er fest, studentorganisasjoner eller sport, er det viktig å omgås folk man liker. 30 prosent av studentene rapporterer at de ofte føler seg ensomme, hvilket tydeliggjør viktigheten av å prioritere det sosiale. Jeg oppfordrer alle studenter til å dra nytte av de gode tilbudene hos linjeforeninger, studentsamskipnader og lignende.

2. Ikke undervurder deg selv
Usikkerhet, angst og depresjoner plager dagens studentmasse stadig mer. Mange tør ikke snakke i åpne forsamlinger, og lavere intellektuell nysgjerrighet kan kanskje tilskrives nettopp frykten for å oppfattes som mindre smart. Det å stille spørsmål kan for noen assosieres med uvitenhet, hvilket ofte passer dårlig inn Generasjon prestasjons kultur.

Frykten for å virke dum er en uting, og det er viktig at fremtidens studenter lærer å ha tro på seg selv. Selv om du som student antagelig ikke alltid forstår pensum, er det ingen krise: Alle er ikke like gode til alt. Og til foreldre: Oppmuntre til nysgjerrighet og refleksjon. I tillegg er det essensielt for denne fasen at man lærer å arbeide selvstendig og å motivere seg selv. En av tre studenter oppgir at de gjør alt for ikke å skuffe foreldrene, noe som ikke kan drive en student gjennom flere år med studier. Det aller beste en student kan få, er foreldre som kan støtte like bra i gode som i dårlige perioder.

3. Gode rutiner lønner seg
Etablerer man gode rutiner i studiehverdagen, får man mye gratis. I de aller fleste studier vil det å beholde en arbeidsrutine, slik man var tvunget til på videregående, være mer enn tilstrekkelig for gode resultater. Den daglige lesingen er ofte vanskelig å etablere, men lett å vedlikeholde. Spis noenlunde sunt og ta vare på deg selv, så går nok studietiden bra.

4. Lær å ta økonomisk ansvar for deg selv
Omtrent halvparten av studenter oppgir at de trenger jobb ved siden av for å finansiere studietiden. Mange har lite erfaring med personlig økonomi og trenger hjelp med planlegging. Dersom man ikke jobber og har boligutgifter på 5000 kr pr. måned (hvilket er et lavt estimat flere steder), sitter man igjen med 50.000 kr som skal finansiere resten av året. I en etableringsfase er dette naturligvis utrolig vanskelig for mange, og de som ikke klarer seg på dette knappe budsjettet blir nødt til å jobbe.

5. Du er fremtiden
Norske studenter er blant verdens heldigste. Det er gode rammer for å prestere, og studentene må motiveres til å søke interesser og utforske mulighetene rundt dem. Trivsel, nysgjerrighet og stå-på-vilje fører utrolig langt. Det verste som skjer dersom man prøver, er at man feiler og lærer av det.

6. Du er ikke alene
Når studiene blir vanskelige, presset blir for stort og du føler deg dummere enn alle andre og når eksamensnervene presser på og det føles som om at hele fremtiden faller i grus (tro meg, alle føler det sånn noen ganger), er det viktigere enn noen gang å ta vare på seg selv. I løpet av et fem års studium er omkring ett år eksamensperiode. Ingen kan avgjøre hva som er den korrekte måten å komme seg godt gjennom en eksamensperiode, men det er sjelden at isolasjon, neglisjert kosthold og 14-timers dager på lesesal er en god løsning. Kaffe er forresten ikke tilstrekkelig som et fullt måltid.

7. Du er god nok som du er
Vær fornøyd med det du har utrettet og egen innsats. Alle skal ikke prestere i toppen hele tiden, og samfunnet har behov for samtlige. Hverken eksamensresultater, treningsprestasjoner, utseende eller likes på Instagram utgjør din verdi! Lar du slike ting diktere selvbildet ditt, blir selvfølelsen svært sårbar, noe som igjen kan føre til suboptimale prestasjoner – en klassisk ond sirkel. Vi trenger en befolkning som er selvsikker nok til å takle problemene verden står foran.

8. Intelligens og resultater er ikke alt
Det er mange måter å få drømmejobben på, og gode skoleprestasjoner er bare en av dem. Når det kommer til stykket, er det arbeidsgivers jobb å sortere gode og dårlige kvaliteter hos den enkelte søker. Både frivillige verv, jobb ved siden av studiene, idrett og veldig mye annet teller i varierende grad positivt på jobbsøknader. Enkelte opplever også at utdannelsen er helt irrelevant til fremtidig yrke, og kontakter man har fått ved siden av studiene kan for noen åpne langt flere dører enn studiet i seg selv. Er man usikker, er det naturligvis ganske trygt å sikte på skoleprestasjoner.

9. Å feile er ikke verdens undergang
Enten det er å stryke på en eksamen, eller om du finner ut at du har valgt helt galt studium, er det helt ok å feile. Frykt ikke – det har vært mange der før deg, og det vil være mange der etter deg. Det er helt vanlig å måtte ta opp igjen fag. Mange hopper av et studium og starter på nytt med noe annet – og det er helt greit! Det er ditt liv, og det blir for dumt å angre på å ha brukt hele yrkeslivet ditt på noe du ikke var interessert i.

  • Les også dette studentsvaret til Trond Blindheim:
Les også

Tre ubehagelige sannheter til deg som skal studere til høsten | Håkon Randgaard Mikalsen

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Generasjon prestasjon
  2. Studentliv
  3. Eksamen