Hull på en større byll?

Demonstrasjon foran USAs ambassade med blant annet Ubaydullah Hussain, leder av Profetens Ummah.

Profetens Ummah, med sitt budskap om å bekjempe samfunnets nerve, er bare en lett synlig frontspiss blant de destruktive krefter som har slått røtter i Norge.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Etter at Profetens Ummah stod frem med budskapetsitt om å bekjempe det vestlige samfunnets livsnerve, kan ingen lenger benektehvilke destruktive krefter som har slått røtter i Norge. Ledende politikere serdog fremdeles ut til å vandre i søvne, sist eksemplifisert med Jonas Gahr Støre(Ap) og Audun Lysbakken (SV). Forstår de ikke at det finnes en mellomstasjonfør man blir en voldelig salafist?

Foruroligende

Det er foruroligende å vitne toppolitikere somStøre og Lysbakkens lemfeldige omgang med en virkelighet som lenge burde havært godt kjent for dem. Men det er dessverre verre enn som så: Støre er blantannet villig til å selge ut norsk grunnkultur i møte med kjønnsfascisme: ”Vi måleve med” at en person ikke vil håndhilse på motsatt kjønn (Debatten NRK 1.november), mens Lysbakken ifullt alvor påstår følgende: ”Islamister er like marginale som de høyreekstremeer i det kristne miljøet...” (Dagbladet 6.november).

Lysbakkens uttalelser strider imot PSTs trusselvurderinger sisteårene, som entydig peker på voldelige salafister som Norges store utfordring.Hvilke høyreekstreme i ”det kristne miljøet” sikter Lysbakken til?

Videre: Har Støre ikke forstått at en person somikke kan røre det motsatte kjønn med et håndtrykk, har mer i bagasjen avverdimessig grums? Som at muslimer er overlegne ikke-muslimer,støtte til flerkoneri, forbud mot å gifte seg med ikke-muslim , oggjerne en ”hel shariapakke” med blant annet dødsstraff for frafall og blasfemi.

I Debatten påpekte Støre at mange ”barn avinnvandrere” tar høyere utdannelse, antakelig som et håp om at utdannelsemotvirker radikalisering. Et blikk på Islam Net ved Høyskolen i Oslo,som ifølge dem selv har over 2000 betalende medlemmer, viser at høyereutdannelse ikke er et botemiddel i seg selv. Og flere terrorister bak 9/11 og 7/7 var velutdannede. Videre synesislamiseringen å pågå for fullt ved universitet i europeiske storbyer, som iStorbritannia, der 40 prosent av studenter som bekjenner seg til islam vil ha sharia inn ibritisk lov.

Et ukjent antall tusener

De ekstreme som selv er villige til å begå volder få. De som arbeider intenst for å omvelte samfunnet ideologisk, er mange. INorge et ukjent antall tusener, som etter all sannsynlighet øker i omfang.Hvordan kan jeg påstå det? Blant annet ved å sjekke ideologien til sentralemoskeer, moskeer som også de voldelige elementene frekventerer, og bånd mellompersoner og grupper.

Eksempelvis Islamic Cultural Centre (ICC), med 3500medlemmer, der Arfan Bhatti er observert i bønn. ICCer en filial av bevegelsen Jamaat-i-Islami som iPakistan er ansett som ekstrem. Jamaat-i-Islami er stiftet av en av forrigeårhundrets fremste sunniislamister, Maulana Maududi, mannen som fikk sin drømoppfylt da det pakistanske lovverket ble islamisert og blant annet denbarbariske blasfemiloven så dagens lys. Så har vi Tawfiiq Islamsk Senter med5400 medlemmer, med utspring i den somaliske befolkningen. Her har det værtuttrykt bred støtte til devoldelige salafistene i Al-Shabab.

Klassiske sharialover

Antakelig viktigere: Generalsekretæren iparaplyorganisasjonen Islamsk Råd, Mehtab Afsar, var talsmann i Minhaj ul-Quran i en årrekke, derhan er aktiv i styret i dag. Stifteren og lederen for denne verdensomspennendebevegelsen, Tahir ul Qadri, promoterer klassiske sharialover. De 3000medlemmene i Norge fortelles blant annet følgende av Qadri om kritikk av islamsprofet: ” … de som åpner munnen; muslim, jøde,kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!”

Qadri besøkte nylig København for å promoterebudskap om at terror er forbudt i henhold til islam. Islamsk Råds Afsar var tilstede på seansen, det samme var Den norske kirken etter invitasjon fra Afsar.Oppholdet til Qadri ble en veritabel politisk skandale da hanble avkledd som den ekstremisten han er, blant annet som hovedarkitekten avPakistans blasfemilov, noe han overfor danske TV-seere på strak arm benektet.

Det ferske eksemplet Qadri vitner om denuholdbare tilstanden vi har hatt i debatten om radikalisering av unge sjelersom avviser frihetsverdiene og bøyer hodet ned i ”hellige” shariatekster.Politikere flest ser ikke ut til å forstå at islam og kristendommen er to ulikestørrelser. Påpekt av mang en ekspert: islamer mer juss og derav politikk, enn teologi. Også derfor har man alle dissespørsmål-og-svar-nettsidene, som imam.no og islam.no, derlærde svarer på hva som er halal og haram, tillatt og forbudt, i henhold tilsharia. På førstnevnte opererer Abo Barirah, også kalt Imam Sandnes. Hantilhører gruppen Al-Hidayah. En profil, Aisha, spør om mansom muslim må støtte dødsstraff (eksempelvis ved sex utenfor ekteskap). Svaret er dette:”Stemmer!!! Å benekte et vers i koranen er å benekte alle vers.”

Millionbeløp i statlig støtte

Al-Hidayah erungdomsforumet til Minhaj.

På Skup-konferansen i 2010 intervjuet Anne Lindmo Arfan Bhatti, somhadde med seg sin mentor Qamar Ali. Ali leder Al-Hidayah. Qamar Ali er også seniormedlem på islam.no, som drives av Basim Ghozlan, forstander av moskeen Detislamske forbundet med 2500 medlemmer. Ghozlans fremste ideolog erYusuf al-Qaradawi, som blant annet er kjent for å ville fullføre Hitlers Holocaust.

I sommer arrangerte Ung Muslim fortballturneringder tittelen på invitasjonen var: ”Ett mål. En Ummah.” Ummahbetyr en islamsk nasjon underlagt kalifatet og sharia. Ung Muslim sorterer under Det islamske forbundet. De få nevnte moskeene mottar millionbeløp iårlig støtte. De behandles som ethvert annet trossamfunn.

Den vanskeligste byllen

I nevnte NRK-debatt sa Støre at ekstremisme må”frikobles” fra islam. Det skisserte bildet av personer, moskeer ogorganisasjoner, viser at frikobling ikke er en enkel øvelse.

At politikere ikke forstår ekstremistiskegrupper i Norge, kan skyldes desinformasjon, som når Antirasistisk Senterfortalte Stortinget 18.september at Ung Muslim og Det islamske forbundet er ”et av de stedene der det er høyest undertaket”. Hva menes?

Kart og kompass i arbeidet mot ekstremisme måfinjusteres. Den vanskeligste byllen er mellomstasjonen: Hvor skjerradikaliseringen? Det er den byllen vi må stikke hull på.