Kronikk

Annuller Ibsen-prisen til Peter Handke og avsett juryen

 • Edin Kadribegovic

Her besøker prismottager Peter Handke (i midten) en serbisk kirke i Kosovo, hvor han også var med på å gi 50 000 euro til det serbiske folk i området. Foto: VISAR KRYEZIU

Heder til Peter Handke skaper aksept for å tvile på Den internasjonale domstolens arbeid i den best dokumenterte krigen noensinne, skriver forfatter Edin Kadribegovic.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kronikken er skrevet på vegne av Bosnia-Hercegovinas forening iNorge.

Edin Kadribegovic. Foto: Privat

Avgjørelsen om å tildele Den internasjonale Ibsen-prisen til den østerrikske forfatteren Peter Handke er ikke bare lite gjennomtenkt, men en hån mot det bosniske folk som bor i Norge og andre steder i verden.

Kulturinstitusjoner har tatt avstand fra ham

I NRKs radiodebatt med forfatteren Øyvind Berg svarer operasjefenog lederen for juryen Per Boye Hansen lattermildt nei når han blir spurt avprogramlederen om prisen skal trekkes tilbake.

Siden det har vi ikke hørt noemer fra juryen eller Boye Hansen, inntil hans «oppklarende» innlegg kom i Aftenposten16. september.

Som om det ikke var arrogant nok å melde seg totalt ut avdebatten helt fram til utdelingen av prisen, har han i innlegget klart åforklare at juryen ikke har noe mer å si om denne saken, og at juryen står påsitt.

Videre forsøker han å legitimere sitt valg ved å peke på at også Mülheimer Theaterpreis er blitt tildelt Handke.Resonnementet er altså hvis de kan gi ham en pris, kan vi også gjøre detsamme.

Han unnlot for eksempel å nevne at Comédie Française nektet å vise Handkes teaterstykke da hans politiske synspunkter ble kjent, og at en lang rekke andrekulturinstitusjoner og enkeltpersoner har tatt avstand fra ham i både Serbia,Bosnia og resten av verden.

— Holdninger som ikke kan aksepteres

Handke nøyer seg ikke med å gi støtte til Slobodan Milosevic,ikke uten grunn, kalt «slakteren fra Balkan».Mannen som er ansvarlig for folkemord, drap på politiske motstandere, forå ha sendt stridsvogner mot ubevæpnede studenter i Serbias hovedstad Beograd.

Ibsen-juryens favoritt går videre og benekter folkemordet i Srebrenica, som forøvrig er slått fast av den internasjonale domstolen i Haag og bevist med DNA-prøver.

Deretter håner han Srebrenicas Kvinner - en organisasjon bestående avkvinner som har mistet sine sønner, brødre og menn i massakren ved å hevde atde er et propagandainstrument med mål omå forføre Vesten.

Disse holdningene kan ikke aksepteres i et moderne samfunnsom Norge og en kulturinstitusjon som forvalter arven etter Henrik Ibsen.

Norges rolle i krigen i dettidligere Jugoslavia

For å minne lesere og juryen om Norges rolle i krigen i dettidligere Jugoslavia kan jeg nevne Thorvald Stoltenberg, som under fredsforhandlingenefavoriserte serbiske interesser, og at valget av Stoltenberg som fredsmekler blefeiret på førstesidene av statskontrollerte serbiske medier som «Vår mann».

Den norske statenhar ikke satt i gang en, åpenbart nødvendig, granskning av Norges rollei krigen i Bosnia

Øverstkommanderende for de nederlandske soldatene som sikret flyktningeleireni Srebrenica forut for massakren var nordmannen Hagrup Haukland, som tilfeldigvis var på ferie i Norge mens massakren påover 8000 mennesker pågikk.

Den nederlandske granskingen avSrebrenica-massakren, som førte til at den nederlandske regjering gikk av i2002, kom med skarp kritikk av den norske kommandanten og hans stab.

Detkan ha gjenkjennelsesverdi for juryen at også Thorvald Stoltenberg, på liklinje med Hagrup Haukland har forsvart seg ved å holde kjeft. Den norske statenhar heller ikke satt i gang en, åpenbart nødvendig, granskning av Norges rollei krigen i Bosnia.

Pris med ringvirkninger

Boye Hansen hevder at juryen er klar over Handkes støtte tilserbiske ultranasjonalister, de samme kreftene som Anders Behring Breivik harhentet sin inspirasjon fra og hyllet i sitt manifest, en kjensgjerning som harblitt sterkt underspilt i behandlingen av terrorsaken som ingen plutselig syneså huske, bortsett fra de pårørende som, naturligvis, aldri kommer til å glemmeden.

Handke sår tvil om hvem som har stått bak destørste massakrene på europeisk jord siden andre verdenskrig

Juryen er kanskje også klar over at en slik heder til Handke gir ringvirkningersom har stor betydning utenfor Norges grenser, at det skaper aksept for å tvilepå Den internasjonale domstolens arbeid i den best dokumenterte krigen noensinne.

Juryen er også klar over at Handke sår tvil om hvem som er har stått bak destørste massakrene på europeisk jord siden andre verdenskrig, og at arbeidet tilorganisasjonene som jobber med menneskerettigheter i Bosnia og Serbia ytterligereundergraves og vanskeligjøres.

Marijana Toma fra den serbiskemenneskerettighetsorganisasjonen Humanitarian Law Center, som nylig var tilstedeunder debatten omkring tildelingen av prisen på Litteraturhuset i Oslo stilteseg undrende til tildelingen av prisen, som hun mente går imot alt det positiveNorge tidligere har gjort i forsoningsprosessen i de eks-Jugoslaviske landene.

Hun hevdet videre at Handke aldri var interessert i de serbiske ofrene ikrigene, men at han kun viste uforbeholden sympati for Slobodan Milosevic ogRadovan Karadzic.

Ignorerer verden utenfor teateret

Det tok lang tid og mange menneskeliv før omverdenen fikkvite om de serbiske konsentrasjonsleirene før noen modige journalister tok seginn og tok bilder av radmagre fanger. Så mye har jeg å si om Handkes kamp ommediedekningen, som han påstår demoniserte serberne.

Handke har i mange år hatt mulighet til å undersøke fakta omkrigene i Jugoslavia, men har valgt å overse dem og heller følge og forfekte enfascistisk propaganda.

Hans ignorante holdning til ofrene i denne krigen harogså Boye Hansen og resten av juryen valgt å følge ved ikke å se utenforteaterets vesle verden og faktisk se hvilke konsekvenser denne tildelingen harfor millioner av mennesker.

Boye Hansen ber oss glemme alt dette her og komme ogse teaterstykket Immer Noch Strum, som skal spilles på Nationaltheatretshovedscene.

- Annuller tildelingen og avsett juryen

Mitt budskap til Boye Hansen og juryen er at krigen ikke erglemt. Tvert imot lever tusenvis av mennesker med sorgen over sine barn,foreldre, søsken og venner.

Skal de også la seg imponere av at Handke harskrevet noen teaterstykker?

Siden juryen påstår at de vet hva de driver med og kjennertil alle konsekvensene av å gi prisen til en uttalt fascist på vegne av Dennorske stat, ber jeg, på vegne av Bosnia-Hercegovinas forening i Norge, med over 12.000 medlemmer, kulturministeren om å kommepå banen og annullere tildelingen av Den internasjonale Ibsen-prisen til Peter Handke ogavsette juryen.

 1. Les også

  Å gi Ibsen-prisen til Peter Handke er et håndslag til en politisk ekstremist

 2. Les også

  Ibsenprisvinner Peter Handke: Jeg er ingen født dramatiker

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Ibsen-prisen

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  For 25 år siden skjedde et folkemord i Europa. Det vil mange at vi skal glemme.

 2. KULTUR
  Publisert:

  Striden om Peter Handke har rast siden 1996 og er fremdeles som et åpent sår

 3. VERDEN
  Publisert:

  «Slakteren fra Bosnia» dømt til livsvarig fengsel for folkemord

 4. VERDEN
  Publisert:

  25 år siden 8000 ble drept i Srebrenica. Fremdeles begraves de døde.

 5. VERDEN
  Publisert:

  De var ansvarlige for det største blodbadet i Europa etter krigen. Likevel blir det sett på som helter.

 6. KULTUR
  Publisert:

  Flere land boikotter Nobelseremonien etter Handke-konflikt