Kronikk

Den grunnleggende verdi

Hvorfor er innskrivning av menneskerettigheter i Grunnloven ikke bare viktig, men i stor grad nødvendig?

  • Carsten Smith

En reform av Grunnloven med innskrivning av menneskerettigheter til Grunnlovsjubileet i 2014 rykker nå frem i den politiske debatt. Men denne viktige debatten, for både Grunnloven og menneskerettighetene, må ikke bli begrenset til de enkelte rettigheter. Selve grunnspørsmålet er: Hvorfor er innskrivning i Grunnloven ikke bare viktig, men i stor grad nødvendig?

Dette innlegg behandler grunnspørsmålet. Svaret blir at en plass i Grunnloven er et krav som følger av menneskerettighetenes innhold og formål.

Les hele saken med abonnement