Hva velger svenskene? Medmenneskelighet og åpenhet, eller fremmedfrykt og isolasjonisme? | Margot Wallström

Socialdemokraternas leder Margot Wallström er også utenriksminister i Sverige. I denne kronikken svarer hun på hva står på spill i dette valget.

Valget i Sverige vil handle om to ting: Verdier og velferd.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

På søndag er det valg i Sverige. Lytter man til den pågående debatten, kan man lett villedes til å tro at det er uvanlig komplisert å ta stilling i årets valg.

Jeg er av helt motsatt mening – valget har aldri vært så selvfølgelig.

Det har aldri vært viktigere å gi sin stemme til de partiene som bygger på et verdigrunnlag med forankring i respekt for menneskerettigheter og fri presse, og som velger å bruke våre felles ressurser på å investere i svensk velferd og minske forskjellene i stedet for å senke skattenivået.

Hverken himmel eller helvete

Jeg er stolt over å være utenriksminister i Sverige. Som Norge og de andre nordiske landene er Sverige kjent som et likestilt og solidarisk land, som mange ser på som et forbilde. Sverige havner ofte øverst ved diverse rangeringer av EU-landene, og gjennom vårt gode renommé og hardt arbeid har vi mot alle odds klart å vinne en plass i FNs sikkerhetsråd.

Samtidig spres et helt annet bilde av Sverige på mange kanter. Et bilde av et land i forfall, med bilbranner og bydeler der det er livsfarlig å ferdes. Dette mørke bildet spres av både trollfabrikker og såkalte «sverigevenner», som ønsker å svartmale Sverige.

Biler i brann i rollhättan i Sverige i august.

Sannheten er selvfølgelig at Sverige hverken er himmel eller helvete, noe de fleste svensker er fullstendig klar over. Sverige er et land med utfordringer og problemer, men også et av verdens beste land å vokse opp, leve og bli gammel i. Et land å være stolt over.

Les også

Eks-statsminister Carl Bildt går tungt inn i den svenske valginnspurten

Fremmedfrykt og isolasjonisme

Omverdenen beveger seg også i en bekymringsfull retning. Klimaendringene som truer tilværelsen og sikkerheten vår, kan vi ikke lenger fornekte. Atomvåpen er igjen en reell trussel. Demokratiet står i fare når totalitære krefter vinner mark både innenfor og utenfor EU.

Valget i Sverige 9. september vil derfor handle om to ting: Verdier og velferd.

I Sverige samles nazistene i Ludvika og Stockholm for å manifestere sine avskyelige hensikter. Det er vanskelig å forstå at den samme ideologien som lå til grunn for Holocaust, kan finnes i Sverige i dag. Historien vil kanskje ikke gjenta seg, men denne ideologien er heller ikke forvist til historiens skraphaug, slik vi hadde håpet.

Vi må aldri gi opp engasjementet mot disse kreftene. Disse verdiene finner vi ikke bare i ekstremistgrupper utenfor Sveriges riksdag, men også Sverigedemokratene har sitt opphav i slike bevegelser. Derfor vil dette bli et verdivalg der medmenneskelighet og åpenhet overfor omverdenen stilles opp mot fremmedfrykt og isolasjonisme.

Les også

Åkesson: – Håper vi blir så store at det blir vanskelig å holde oss utenfor

Felles ressurser må bygge Sverige

Valget dreier seg også om velferden. Et samfunn uten store forskjeller er et sunnere og tryggere samfunn.

Sosialdemokratene vil derfor sørge for flere arbeidsplasser i helsevesenet og kortere køer for kreftsyke og unge med psykisk sykdom. Vi vil øke garantipensjonen og boligtillegget for de fattigste pensjonistene. Vi vil ansette mer politi for å bekjempe vold og forbrytelser i enda større grad enn i dag.

Medlemmer av den nynazistiske gruppen Nordiska motstandsrörelsen (NMR)) demonstrerer på Kungsholms torg i Stockholm i august.

På den andre siden står det borgerlige alternativet, som vil satse på skattekutt, mer til de aller rikeste. Vi sosialdemokrater er overbevist om at vi må bruke våre felles ressurser for å bygge opp Sverige. By og land, indre by og forstad, fattig som rik.

Alle skal kunne stole på at samfunnet er der for dem når de trenger det mest. Ikke minst i arbeidet med å bygge opp by og land er Norge et forbilde, og derfor lover vi sosialdemokrater nå blant annet to milliarder til de mindre svenske distriktskommunene. For at hele landet skal leve.

Les også

Laaaange køer av svensker som vil «förtidsrösta»

Vil innføre gevinstbegrensning

Ingen land har gått så langt som Sverige når det gjelder å tillate gevinststyrte aksjeselskaper i grunnskole og videregående skole. I de gevinststyrte private skolene er lærertettheten og lønnen lavere og lærernes kvalifikasjoner dårligere. Det personalet som kjemper hver dag for at våre barn skal lære, må få gjøre jobben sin uten press om inntjening.

En sikrere omverden vil skape et tryggere Sverige, mener utenriksminister Margot Wallström.

Sosialdemokratene vil innføre gevinstbegrensning, noe som gir en rimelig avkastning på den kapitalen næringsdrivende selv har satset i virksomheten. Ifølge regjeringens beregninger beløp ekstraprofitten innen skole og omsorg seg til 4,7 milliarder kroner i 2015, noe som hadde vært nok til for eksempel å ansette 8000 flere lærere i videregående skole.

Hva er best for Sveriges skoleelever: Høy fortjeneste til private eiere eller flere lærere? Vi sosialdemokrater har tatt vårt valg, og vi velger gode skoler fremfor bra aksjeavkastning.

Les også

Politiets granskere skulle undersøke innsatsen i Sveriges tøffeste områder. Konklusjonen var nedslående.

Utenrikspolitiske verdier

Sverige har lenge drevet en aktiv og verdibasert utenrikspolitikk. En utenrikspolitikk som bygger på verdier som menneskerettigheter, rettsstatens prinsipper og vern om demokratiet. Vi sosialdemokrater er overbevist om at en sikrere omverden også skaper et tryggere Sverige.

Andre lands bekymringer kan ikke isoleres, men kommer på sikt til å påvirke også oss.

Derfor har utenrikspolitikken kanskje aldri vært mer relevant. Gjennom dialog og samarbeid i våre felles nordiske samarbeidsorganer og i EU, FN og OSSE bygger vi mer samarbeid, ikke mindre. I nærområdet øker vi tryggheten gjennom økt samarbeid mellom landene rundt Østersjøen. Globalt arbeider vi videre for avspenning, ikke-spredning av kjernevåpen, megling og dialog.

9. september går Sverige til valg. Et valg som står mellom et Sverige som er sterkest når vi trekker sammen, eller et Sverige der vår frykt for fremmede og omverdenen får skape håpløshet overfor fremtiden. For meg er det et enkelt valg.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter