Kronikk

Hvorfor er det så mye mer høyreekstrem vold i Sverige?

 • Johannes Due Enstad
 • Jacob Aasland Ravndal
  Postdoktor, Senter for ekstremismeforskning
Angrepet i Trollhättan var den 16. høyreekstreme drapshendelsen i Sverige siden 1990, skriver kronikkforfatterne.

Sverige er det landet i Vest-Europa med flest høyreekstreme drapshendelser pr. innbygger de siste 25 årene.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor leder Sverige denne ulykksalige statistikken?

Vi tror det skyldes en uheldig kombinasjon av tre forhold:

 • Rekordhøy innvandring
 • En tabubelagt innvandringsdebatt
 • Nordens sterkeste høyreekstreme undergrunnsbevegelse
  Angrepet i Trollhättan var den 16. høyreekstreme drapshendelsen i Sverige siden 1990. Dette fremgår av vår pågående kartlegging ved Forsvarets forskningsinstitutt av høyreekstrem vold og terrorisme i Vest-Europa.

Sverige ligger ikke bare langt foran Norge, Danmark og Finland på denne statistikken (med henholdsvis tre, én og null drapshendelser), men er også det landet i hele Vest-Europa med flest høyreekstreme drapshendelser pr. innbygger de siste 25 år.

Årsakene til høyreekstrem vold og terrorisme er dårlig forstått, først og fremst fordi vi mangler sammenlignbare voldsdata som muliggjør analyser på tvers av land.

Jacob Aasland Ravndal.

For å bøte på dette har vi samlet data på høyreekstrem vold fra alle vesteuropeiske land i perioden 1990–2015.Vi har også studert makrovariabler som kan ha innvirkning på høyreekstrem vold og terrorisme, blant annet fremmedfrykt i befolkningen, sosial tillit, ungdomsledighet, oppslutning til høyreradikale eller -populistiske partier og innvandring.

Sveriges paradoks

Det er noe paradoksalt over Sveriges høye voldsnivå: Sverige er nemlig det landet i Vest-Europa som scorer lavest på ulike mål for fremmedfrykt i befolkningen.

I tillegg nyter svensker et relativt høyt (men i senere år synkende) nivå av sosial tillit.

Imidlertid er arbeidsledigheten blant ungdom relativt stor, i gjennomsnitt 20 prosent for perioden 1995–2014.

Les også:

Les også

Drapsmannen: Mente innvandringen gikk ut over gamle og syke

Sverigedemokraternas gjennombrudd

Partipolitisk har oppslutningen til høyreradikale eller -populistiske partier vært svært lav, inntil Sverigedemokraternas (SD) gjennombrudd i fjor.

Hvilken innvirkning slike partier har på voldsnivået, strides imidlertid de lærde om. Noen hevder at de tilbyr en legitim kanal for politisk engasjement, og at fraværet av en slik kanal vil føre til mer voldelig aktivisme.

Johannes Due Enstad.

Andre innvender at slike partiers deltagelse i politikken forpester den offentlige samtalen og legitimerer voldelig fremmedfiendtlighet.Vi vet ikke hvem som har rett, men vi registrerer at Sverige siden 1990 har 16 ganger så mange drapshendelser som Danmark, der Dansk Folkeparti lenge har hatt betydelig oppslutning.

Rekordstor asylinnvandring

Innvandringsmotstand, også den voldelige varianten, henger naturligvis sammen med innvandring. Sverige har lenge toppet europeisk statistikk for asylinnvandring. Negative konsekvenser i form av manglende integrering og kriminalitet er godt dokumentert.

Ifølge politiet finnes flere titalls innvandrertette områder der politi og andre offentlige etater, som ambulanse og brannvesen, ikke kan operere som normalt på grunn av aggressive reaksjoner fra lokalsamfunnet.

Uten slike problemer ville de militante høyreekstreme stå uten et av sine viktigste rekrutterings— og mobiliseringsargumenter.

Nå er det likevel ikke slik at innvandring og dårlig integrering alene nødvendigvis fører til mer høyreekstrem vold. Andre vesteuropeiske land, som Frankrike, har opplevd lignende tilstander, men langt mindre høyreekstrem vold. Derfor mener vi at det er vel så viktig å se på hvordan offentligheten forholder seg til innvandringen og utfordringene den byr på.

Saklig kritikk stigmatiseres

Svensk konsensuskultur kommer sterkt til uttrykk i innvandringsdebatten. Saklig kritikk og legitime bekymringer undertrykkes og stigmatiseres. At mange er bekymret, er det liten tvil om.

Selv om svenskene sier at de «gillar olika», viser studier av flyttemønstre noe annet: Så fort personer med ikke-vestlig bakgrunn utgjør noen få prosent av et nabolag, begynner etniske svensker å flytte ut.

Det tales om å «våge å ikke ta debatten» om ubehagelige spørsmål

Samtidig ser journalister og intellektuelle det som sin oppgave å begrense oppmerksomheten rundt innvandringskritiske stemmer, og det tales om å «våge å ikke ta debatten» om ubehagelige spørsmål. Kritiske bøker om innvandring får ikke omtale eller sables ned som rasistiske.

Det er grunn til å tro at slik aggressiv stigmatisering av uønskede holdninger ikke resulterer i at de forsvinner. Snarere henvises innvandringsmotstanderne til alternative, ofte mer radikale, og i verste fall voldelige kanaler for protest.

Les også:

Les også

Asylbranner og vold hylles av svenske rasister på internett

Svenskene har et radikalt alternativ

For en innvandringsmotstander på jakt etter et radikalt alternativ, finnes dette i den høyreekstreme undergrunnsbevegelsen.

I Sverige har denne vist seg å være både større, bedre organisert og mer bærekraftig enn sine nordiske søsterbevegelser.

På 90-tallet vokste de militante bevegelsene seg sterke i hele Skandinavia og i Finland. I løpet av 2000-tallet kollapset imidlertid disse bevegelsene i Norge, Danmark og Finland og ble langt på vei erstattet av mindre voldelige og mer populistiske bevegelser og partier. Men ikke i Sverige.

Faktisk har den svenske nasjonalsosialistiske bevegelsen operert uavbrutt helt siden mellomkrigstiden, som historikeren Helene Lööw ettertrykkelig har demonstrert.

I løpet av det siste tiåret har den svenske militante undergrunnsbevegelsen også klart å samle seg under én organisasjon. Dette er sjeldent i høyreekstrem sammenheng der aktørlandskapet som regel er fragmentert og mangler effektiv ledelse.

I Sverige har Svenska motståndsrörelsen sakte, men sikkert bygget seg opp, og fremstår i dag som den største og mest aktive militante organisasjonen i Norden – en revolusjonær organisasjon som ikke utelukker bruk av vold.

Hva skjer når SD vokser?

Hva vil skje med den svenske undergrunnsbevegelsen nå som SDs oppslutning øker?

I beste fall vil det føre til lavere rekruttering og færre voldshandlinger fordi det finnes et ikke-voldelig og demokratisk alternativ for å fremme høyreradikal politikk. I verste fall vil disse to aktørene komme til å operere i en slags symbiose der økt oppslutning til SD stimulerer rekruttering til og voldelig aktivisme fra undergrunnen.

Uansett utfall vil hverken SD eller de militante høyreekstreme forsvinne eller moderere seg så lenge legitim kritikk av innvandringspolitikken stigmatiseres.

En inkluderende debatt blir desto viktigere i møte med de spenningene som kommer til å oppstå i kjølvannet av den nåværende asylinnvandringen, som sprenger alle tidligere grenser.

På Twitter: @Jacravn og @johannes_d_e

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

I Ungarn settes det opp piggtråd, i Sverige planlegger de teltleirer og tusenvis av modulbygg til flyktningene:

Les også

Hvorfor vil alle til Sverige?

Det er medienes fordømte plikt å problematisere, dyrke tvilen, utfordre også de gode krefter, skriver Per Edgar Kollvold:

Les også

Når pressen svikter sitt kall

Karl Ove Knausgård mener vi må tørre å snakke om problemene knyttet til innvandring. Nå reagerer både norske og svenske forfatterkolleger på uttalelsen:

Les også

Møter motstand hos forfatterkollegaer

Fra januar til september kom det nesten 10.000 afghanere til Sverige. Bare for oktober er tallet over 11.000:

Les også

Skoleklasser i Kabul tømmes - flykter til Europa

Det er store forskjeller i hvor mye migranter får utbetalt i støtte og hvilke regler som gjelder for dem som får opphold:

Les også

 1. Så ulikt møter Norge, Sverige og Danmark asylsøkerne

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Sverige
 3. Høyreekstremisme