Kronikk

Brexit er en krise for EU, men kan også bli en mulighet | Marte Gerhardsen

  • Marte Gerhardsen, leder av tankesmien Agenda

EU må bli et prosjekt for å bedre folks liv.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

EUs viktigste prosjekt de neste 20 årene må være å redusere ulikhet og sikre arbeid til alle. Skal de gjenvinne legitimitet, må EU ble et prosjekt som skaper bedre liv for vanlige folk.

Ble dannet som et fredsprosjekt

EU ble dannet for å lage fred i Europa etter to ødeleggende verdenskriger. Tanken var at man gjennom handel skulle bli så gjensidig avhengig av hverandre at krig ville være utenkelig.

Dette har man lykkes med. I etterkrigstiden har EU vært en trygg del av verden. Unionen har også engasjert seg internasjonalt for fred, klima og utvikling. Nå kan dette gå tapt, og vi risikerer et EU som kollapser, mens ytre høyre vinner frem over hele Europa.

Har alltid manglet legitimitet

En utfordring gjennom hele EUs historie har vært mangel på legitimitet og forankring. Britene vedtok etter mangeårig debatt å gå inn i EEC i 1972. Siden den gang har politikerne stadig utvidet unionens ansvarsområde og stadig flere beslutninger er flyttet til Brussel, uten forankring blant innbyggerne.

Samtidig foregår de politiske diskusjonene på nasjonalt nivå, et nivå som har gitt fra seg makt og virkemidler. EU-systemet har ikke lykkes i å skape en reell europeisk offentlighet der meninger brytes og politikk utformes.

Det er dermed stor avstand mellom der politikken diskuteres og der den utformes og vedtas. Mange opplever at EU er et eliteprosjekt langt fra vanlige folk.

Igjen er det suppekjøkken og fattigdom i Europa

Samtidig har mange EU land store problemer med høy arbeidsledighet, økende ulikhet og utenforskap. Vi ser igjen suppekjøkken og fattigdom i Europa. De første analysene av britenes valg om å forlate unionen peker nettopp på dette problemet.

«Storbritannia er knust. De som er blitt etterlatt langs veien har med sitt rasende opprør revet oss i to, i et land ødelagt av et gapende klasseskille gjort enda større av resesjon og innstrammingspolitikk», skriver Guardian-kommentator Polly Toynbee.

Raseriet mot eliten i London er blitt brukt av høyresiden hos Toryene og UKIP. Det har vært rettet mot utlendinger: Fiendene i Brussel og innvandrerne.

Toynbee beskriver hva Guardians reportere har møtt ute blant vanlige folk. «Overalt hvor vi dro, rapporterte vi om det samme raseriet blant dem uten utdanning og muligheter. Vi er et land som har fått som fortjent for den enorme ulikheten vi har skapt.»

«Kriminelle utlendinger, jihadister og snyltere»

Den engelske debatten har også vært preget av hard retorikk mot innvandring og innvandrere. De store avisene har fylt sine forsider med historier om kriminelle utlendinger, jihadister og snyltere.

Dette er en utvikling vi ser i mange europeiske land.

Store grupper opplever at livene deres er blitt mer utrygge. Arbeidsledigheten har bitt seg fast på svært høye nivåer.

Gjennom innstrammingspolitikken EUs medlemsland har gjennomført i kjølvannet av finanskrisen, er viktige velferdsordninger blitt kuttet. Beskyttelsen i arbeidslivet er blitt svakere og minstelønningene lavere. Samtidig har de rikeste fått store skattekutt. Dette har ført til økte forskjeller, og stor frustrasjon.

Høyrepopulistene står parat med et tydelig fiendebilde og løfter om enkle løsninger.

Tre fellesnevnere:

Det er forskjeller mellom de høyrepopulistiske partiene, men tre ting har de alle til felles:

  • De er kritiske til innvandring.
  • De dyrker misnøye mot det etablerte.
  • Og de spiller på frykt.

Mange ønsker også en mer proteksjonistisk politikk der man stenger «de andre» ute, de vil ut av EU og de skaper en forestilling om at alt var bedre før. De tar et oppgjør med den globale elitens politikk og det politiske sentrum.

Høyrepopulistene står parat med et tydelig fiendebilde og løfter om enkle løsninger

Martin Wolf, Financial Times' sjefkommentator, peker på at toppsjefer, politikere og akademikere deler verdier og holdninger som ikke er i takt med grasrota. Eliten fremmer fri konkurranse og frihandel, en liberal innvandringspolitikk, multikulturalisme og internasjonalt samarbeid. De er sekulære og for likestilling og homofiles rettigheter.

Avvises av populister på begge flanker

Populistene på begge sider avviser deler av dette tankegodset. Ytre venstre kjemper mot åpne markeder og frihandel, ytre høyre går til angrep på innvandring, multikulturalisme og sosialt liberale verdier. Disse partiene jubler i dag over Brexit.

Marine Le Pen i Frankrike har allerede krevd folkeavstemning i Frankrike, det samme gjør Gert Wilders i Nederland.

Hvis EU ikke gjennomfører store reformer der formålet er å gi vanlige folk mer trygghet for fremtiden, kommer de splittende kreftene til å vinne frem.

EUs viktigste prosjekt

De som ønsker samarbeid og et Europa bygd på liberale verdier, må kjenne sin besøkelsestid. Nå er tiden for å gjøre store endringer.

EUs viktigste prosjekt de neste 20 årene må være folk, ikke bare kapital og marked. De må redusere ulikhet og sikre arbeid til alle.

Skal de gjenvinne legitimitet, må EU bli et prosjekt som skaper bedre liv for vanlige folk.

Dersom reformene ikke kommer, risikerer vi et Europa der murene bygges opp og rasismen vinner frem, der forskjeller øker og grupper som egentlig har mange felles interesser, kjemper mot hverandre. Brexit bør bli begynnelsen på noe bedre.

Twitter: @martegerhardsen

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant

Les mer om

  1. Brexit
  2. EU
  3. Europa