Kronikk

Kronikk: Derfor kunne Facebook aldri ha blitt startet opp i Norge

 • Mathias Mikkelsen

Jeg og andre gründere har ikke masse penger liggende til å betale formuesskatt med, skriver Mathias Mikkelsen.

Den norske formuesskatten gjør det umulig for gründere som meg å bygge opp ny virksomhet som Norge ønsker og trenger.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er 24 år gammel og driver to selskaper i Silicon Valley. Det eldste – ti måneder gammelt – startet jeg alene, og det har hittil fått over 18.000 registrerte bedriftskunder og 30.000 brukere i 170 land. Vi tjener penger, men flesteparten er gratiskunder.

Jeg har fått flere henvendelser fra investorer, men takket høflig nei — både fordi jeg ikke var klar, og fordi jeg ville bruke mine egne penger før jeg brukte deres.

er jeg derimot klar, men har den siste tiden lært langt mer om formuesskatten enn jeg tidligere visste. Og jeg er redd for å ende opp med en skatteregning jeg ikke har sjanse til å betale hvis jeg henter inn kapital til selskapet.

Skattes av «papirverdier»

Formuesskatten tilsier at jeg må skatte 1 prosent av «formuen min». Det nye statsbudsjettet foreslår denne satsen endret til 0.75 prosent, men det er ikke til stor hjelp for meg.

Hvis jeg henter inn investorpenger, vil bedriften få en såkalt papirverdi. Den papirverdien finnes ikke. Det er ikke ekte penger. Det er noe jeg og investorene er blitt enige om at selskapet er verdt. La oss ta et konkret eksempel:

Nabobedriften min i Silicon Valley startet opp med nesten en million kroner i aksjekapital, mens selskapet hadde bokført verdier for 25 millioner kroner. Hvis dette hadde skjedd i Norge, hadde de måttet betale i underkant av 200.000 kroner i formuesskatt, basert på hva de sitter med av eierandeler.

Eiernes «formue» er plutselig verdsatt til millioner, før de har tjent noe som helst.

Tvinges til å selge

Og her er vi ved et sentralt poeng for mange som setter i gang ny virksomhet: Man henter inn kapital for å vokse. For å videreutvikle. Ikke for å ta ut gevinst.

Slik det er nå, tvinger staten gründere til å selge større deler av selskapene sine. Ikke for å sette pengene inn i selskapet igjen, men for å ta dem ut i tvunget utbytte, for deretter å betale skatteregningen.

Formuesskatten er ment for å beskatte de rike – de som har penger. Gründere i oppstartsbedrifter har ikke penger.

De neste titusen arbeidsplassene i Norge vil komme fra nye bedrifter som vokser i rekordfart.

Det snakkes ofte og høyt om hvordan Regjeringen vil oppfordre til innovasjon og gründervirksomhet for at dette skal kunne skje, men realiteten er at hverken Facebook, Apple eller Google kunne blitt startet opp i Norge.

Formuesskatten, slik den er i dag, er en av hovedgrunnene til det. Den står klar til å slå et slag i trynet på enhver gründer som prøver seg på det neste store.

Umulig for Facebook

I 2004 fikk Mark Zuckerberg og Facebook sine første investorpenger. Hadde Facebook vært et norsk selskap, måtte Zuckerberg – da en helt vanlig middelklassegutt på 20 år – ha betalt nærmere 200.000 kroner i formuesskatt det første året – basert på sine eierandeler.

Det andre året økte verdien med nesten 2000 prosent, og Zuckerberg måtte ha betalt rundt 3 millioner kroner i formuesskatt. Facebook hadde da eksistert i to år, tjente ingen penger og gikk i minus, men likevel ville en norsk regjering krevd millioner i skatt fra gründeren personlig.

21.000 norske bedrifter betaler formuesskatt som er høyere enn samlet årsresultat i bedriften

En rapport fra NHO og Norges Rederiforbund i 2012 viser at 21.000 norske bedrifter betaler formuesskatt som er høyere enn samlet årsresultat i bedriften. Det er penger som kunne blitt brukt til videreutvikling av selskapene.

Dagbladet skrev nylig om at ansatte i bedriften Leonhard Nilsen og Sønner i Nordland ba om å få slippe å motta eierandeler på grunn av skatten det vil bringe med seg.

Er det et slikt samfunn vi vil ha, hvor ansatte som bidrar til vekst og suksess ikke har råd til å ta del i verdien?

Basert på ekstrem risiko

Noen vil kanskje si at det ikke er synd på dem som har startet selskaper med en verdi på flere millioner. Men man må huske på – og spesielt når det gjelder teknologibedrifter – at verdien ofte er mer eller mindre hentet ut av det blå, basert på ekstrem risiko og hva man potensielt kan klare å oppnå i fremtiden.

Vi må oppfordre til risiko og til gründervirksomhet, ikke lage stoppere

Silicon Valley er gründervennlig, og verdiene man henter inn penger på er kunstig høye, slik at det skal være mulig å hente inn mye penger tidlig. De fleste mislykkes.

Andre vil også kanskje si at denne delen av formuesskatten kun gjelder for en veldig liten del av befolkningen og at det derfor ikke er noe å bry seg om. Men samtidig må man heller ikke glemme at denne lille andelen potensielt representerer tusenvis av ansatte og milliarder i verdier.

Vi må oppfordre til risiko og til gründervirksomhet, ikke lage stoppere som gjør en allerede ekstremt vanskelig oppgave enda vanskeligere.

Utrolig god drahjelp

​Norge er et sabla bra land, og Innovasjon Norge gir en utrolig god drahjelp. Men jeg – og andre gründere – har ikke masse penger liggende til å betale formuesskatt med. Alt brukes på selskapene vi starter.

Staten regner oss som rike når vi i realiteten er milevis unna rikdom. De aller fleste bedrifter mislykkes og går konkurs.

Tidligere i år måtte jeg selge leiligheten min for å få tilskudd fra Innovasjon Norge. Alt jeg eier og har er satset inn i selskapet, og det er ikke mer å hente. Jeg har ikke nok en leilighet å selge.

Må gjøres gründervennlig

Det finnes en plass og en tid for at de som har penger skal betale skatten sin, også mer enn oss andre. Men vi kan ikke – vi må ikke – hindre utviklingen av nye selskaper i den mest kritiske fasen de skal igjennom; oppstarten. Formuesskatten må gjøres gründervennlig.

Det neste Facebook, Apple eller Google kan komme fra Norge. Men da må vi legge forholdene til rette for det.

Mathias Mikkelsen på Twitter: @matmik

Les mer om

 1. Kronikk
 2. Formuesskatt
 3. Innovasjon
 4. Sosiale medier

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Formuesskatten gir mindre til fordeling | Elisabeth Holvik

 2. ØKONOMI

  Amerikansk gründer-ekspert: – Norge er som USA på 80-tallet

 3. ØKONOMI

  NHO-vitnets utbytte var fire ganger så høyt som formuesskatten

 4. A-MAGASINET

  Mathias Mikkelsen solgte leiligheten for å satse alt på gründer-drømmen.

 5. KRONIKK

  Hvorfor skal man bli gründer i Norge i dag? | Maria Amelie

 6. KRONIKK

  Når gründerbedrifter kollapser like storslagent som de har vokst