Kronikk

Piggtråd er bra

  • Carsten Jensen
    Carsten Jensen
    Forfatter

Hvorfor døper vi ikke Europas flyktningfrie velferdsstater om til Piggtrådstatene?

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Språket har vi for å kommunisere, samarbeide, forstå, leve oss inn i hverandre. Vi har språket også av motsatt grunn, for å redusere, ignorere, skade, dehumanisere eller kanskje til og med slå hverandre ihjel. Det er ikke bare loven som bestemmer hvordan vi behandler andre. Også språket gjør det. Hvis vi utelukkende omtaler en bestemt gruppe mennesker i nedsettende vendinger, blir det også lettere å gjøre skade på den. Vold begynner i språket.

På flukt

La oss ta et uttrykk som mennesker på flukt. Det er et av disse ubekvemme uttrykkene som inviterer til besværlig innlevelse. Vi kan se dem for oss, en far og en mor med barna i hånden eller på armen. Kofferten med de siste eiendelene har de for lengst måttet gi opp. Kreftene holdt ikke lenger. Nå er de alene, på en eng, men ikke på Herrens mark, for Vår Herre har for lengst vendt dem ryggen.

Derfor er mennesker på flukt et uttrykk politikerne unngår å bruke. Selv ordet flyktning tar de sjelden i sin munn. Folk bør helst ikke få ideer om at flyktninger også er en slags mennesker, mennesker som kunne ha bruk for en hjelpende hånd. I stedet snakker de om migranter, et byråkratisk nyord ord som ikke inviterer til noe som helst annet enn en viss forvirring. For hva fanden er en migrant?

Folk bør helst ikke få ideer om at flyktninger også er en slags mennesker, mennesker som kunne ha bruk for en hjelpende hånd.

Slår vi opp i en ordbok eller et leksikon, kan vi lese at en migrant er et menneske som flytter seg fra et land til et annet. Altså en utvandrer eller emigrant. Hvorfor sier da ikke politikerne rett og slett det? De gjør ikke det, fordi bruken av ordet utvandrer ville avslørt at de drev med demagogisk bedrageri. For det er jo om mennesker på flukt de bruker ordet migrant. Mennesker på flukt er ikke som de såkalte migrantene drevet av en ambisjon om å forbedre livsvilkårene sine. De er fordrevet fra hjemlandet sitt fordi det ellers ville blitt umulig å beholde livet.

Hvordan holde dem ute?

Sist uke var en rekke EU-ministre, deriblant den danske utenriksministeren Mattias Tesfaye, på toppmøte i Brussel. Konferansen handlet ikke bare om hvordan vi skal holde dem vekk, alle afghanerne som vil flykte til Europa de kommende årene. Den handlet først og fremst om hvordan vi skal holde dem ute av språket.

I ministrenes felles uttalelse, hvor de går inn for den trumpske ideen å gjøre murer til det viktigste monumentet over vår tid, snakker de slett ikke om flyktninger. De kaller i stedet alle disse desperate menneskene på flukt for «illegale migranter».

i forhold til hvilken lov er flukt plutselig ulovlig? Talibans? Eller vår?

Skal vi ta dette absurde uttrykket alvorlig, betyr det at alle afghanere på flukt er ulovlige utvandrere, altså forbrytere. Overlevelsesinstinktet deres stemples som kriminelt. Men i forhold til hvilken lov er flukt plutselig ulovlig? Talibans? Eller vår?

Det anslås at siden Taliban begynte sin offensiv i mai, har det flyktet 30.000 mennesker fra Afghanistan hver eneste uke. Det blir ca. en halv million kriminelle til nå. Det blir antatt at enda en halv million vil flykte bare i kommende måned. Altså en million kriminelle afghanere. Hvis vi tar uttrykket illegale migranter alvorlig, hvilke dører skal da stå åpne for dem, annet enn fengselsdørene?

En jente hjelpes over grensen til det sydlige Ungarn i 2015.

Sleper seg over grensen

I beste fall kan afghanerne få lov til å slepe seg over grensen til et såkalt nærområde, det vil si Pakistan eller Iran, to land som allerede på forhånd huser tre millioner flyktninger. Vi kjenner det alt fra Midtøsten og Libya. De gigantleirene der afghanerne vil bli oppbevart, er ikke annet enn fengsler hvor de berøves den siste fluktmulighet og må overleve på livets kant som underernærte, misbrukte og traumatiserte. Vi europeere som hadde råd til å føre krig i landet deres i tjue år, har ikke råd til å ta imot dem.

piggtråd er Europas store bidrag til sivilisasjonen og vårt selvfornøyde kontinents fremtid

Gi oss ikke fisk, sa en ung afghansk kvinne til meg i Herat for fem år siden. Lær oss i stedet å fiske. Men vi ga dem fisk, gjennområtten, stinkende fisk, en regjering av kriminelle krigsherrer som vi løgnaktig utnevnte til å være demokrater. Og nå er den råtne fisken slukt av en hai og de bedratte afghanerne igjen på flukt.

Mattias Tesfaye er utlendings- og integreringsminister i Danmark.

Lytt til den danske utlendingsministeren Mattias Tesfaye som nå roser Ungarns autoritære hersker Victor Orban for forutseende nok å ha omgitt landet sitt med piggtråd i den såkalte flyktningkrisen i 2015. Danmark sender nå piggtråd til Litauen slik at de kan beskytte seg mot «illegale migranter» fra Hviterussland. Fra utenriksministeren forstår vi at piggtråd er Europas store bidrag til sivilisasjonen og vårt selvfornøyde kontinents fremtid.

Vi hevder at vi har oppdratt afghanerne til demokrati. Hvorfor kan de da ikke få komme hit?

Vi hevder at vi har oppdratt afghanerne til demokrati. Hvorfor kan de da ikke få komme hit? Skal en barriere av piggtråd virkelig være den naturlige endestasjonen for modige demokrater? Slik at de kan henge der til skrekk og advarsel? Slik går det med dem som er dumme nok til å tro på løftene våre. Piggtråden er deres nye hjem.

Når vi nå er i gang, hvorfor døper vi ikke Europas fra nå av flyktningfrie velferdsstater om til Piggtrådstatene?

Da ville vi i det minste endelig si det som det er.

Oversatt fra dansk av Bjørg Hellum

Les også

  1. Et lasteplan med eiendeler selges til spottpris. Krig er avløst av økonomisk krise.

  2. Carsten Jensen: Vi bygget et korthus i Afghanistan og kalte det demokrati

Les mer om

  1. Afghanistan
  2. Språk
  3. Taliban