Åpent brev til Bent Høie: Avlys en varslet milliardskandale | Robert Steen

  • Robert Steen
Statens primæroppgave er ikke å holde liv i konsulentbransjen, skriver helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) i et åpent brev til helseminister Bent Høie (H). Her fra en sengepost ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Høie må høre og se til Oslomodellen for digitalisering før det er for sent.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens avsløringer 16. juli om konsulentfest, tvilsomme anbudsutlysninger og rolleblanding mellom stat og private i prosjektet som skal gi oss innbyggere en felles pasientjournal (AKSON), er en kraftig advarsel om det vi hittil har fryktet: At vi nå er på vei mot en ny statlig IT-skandale i milliardklassen.

Innbyggerne i Norge fortjener sømløs overføring av helsedata slik at viktig informasjon fra tidligere legebesøk i andre kommuner eller sykehus er tilgjengelig for helsepersonell som skal gi deg helsehjelp.

Det er nok av eksempler på at manglende informasjon fra tidligere helsebesøk har fått alvorlige konsekvenser for pasienter. Veien til målet har hittil vært Akson – et statlig prosjekt som i samarbeid med kommunene skal gi oss tilgang til helsedata innenfor trygge rammer.

Har ignorert erfaringer

Problemet som Aftenpostens avsløringer viser, er at Høie hittil har ignorert erfaringer fra hvorfor ting har gått galt før når staten vil bli digital. De samme anbefalingene i statens egen digitaliseringsstrategi for 2019–2025, «Én digital offentlig sektor». Nå følges skandaleoppskriften igjen:

  • Store, komplekse og omfattende prosjekter som utredes og ledes av konsulenter.
  • Manglende kompetanse innen kjerneoppgaver for staten, som anskaffelser, kontinuerlig tjenesteutvikling av offentlige tjenester og digital produktutvikling, her innen e-helse.
  • Lener seg på innleide konsulenter med sterk egeninteresse i å fortsette å fakturere timer, i stedet for å bygge opp kompetanse i egen virksomhet.
  • Staten gjør seg avhengig av konsulentbruk i overskuelig fremtid innen egen kjernevirksomhet, hvor eksterne ofte innehar unike rettigheter til produktet de har laget, om noe må justeres/endres.
  • Når produktet en gang i fremtiden «går ut på dato» (må tilpasses endrede behov), har man låst seg til eksisterende leverandører og må ofte kjøpe et nytt produkt som betyr flere milliarder for konsulentene.

Dette er et gjentagende mønster og må stoppes. Her er vi på full vei inn i nok et eksempel på en statlig IT-skandale som ikke trenger en reprise.

Se til Oslo

Manglende forståelse og dårlig anvendelse av anbudsregelverket, rolleblanding mellom stat og kommune og millionfest for konsulenter er viktige oppgaver for Stortingets kontrollorgan å nå se nærmere på.

Som landets største kommune med flest innbyggere, flest fastleger, størst legevakt og flest sykehus i regionen, er det frustrerende å nå se krisetegnene man i ett år har advart mot, uten å bli lyttet til.

Bent Høie, vær så snill, det er lov å innrømme feil. Se til Oslos måte å digitalisere på, vurder etter beste faglige evne en slik løsning selv om vi har en annen politisk farge.

Det viktige nå er at ting må være riktig, ikke at det har en bestemt ideologi, partifarge eller at det går prestisje i å forsvare den «ene rette løsningen», som er anbefalt av konsulentene.

Utsett Akson-prosjektet i ett år

Rådene det haster å følge opp, og som Høie nå bør følge, er:

  • Innbyggerne må være i sentrum, ikke konsulentenes utsikter til fremtidig inntjening. Gi heller konsulenter fast jobb i eget hus, slik Oslo kommune har gjort, halver prisen på kompetanse og behold den i egen organisasjon i stedet for dyr luksus-innleie av konsulenter.
  • Ansett egne eksperter og bygg kompetanse på anskaffelse av teknologi som gjør at staten kan spare millioner og sikre at fellesskapet og ikke konsulenters bunnlinje tjener på prosjektet.
  • Ta i bruk regjeringens egne råd i digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor».
  • Utsett Akson-prosjektet i ett år slik at staten får bygget egen kompetanse og eierrettigheter for drift og utvikling som gjør at løsningene kan oppdateres når ny teknologi kommer på banen, uten å da måtte bruke 22 milliarder kroner på ny hvert tiende år.

Etter 20 års arbeid med digitalisering og teknologisk utvikling har jeg gjort mange feil. Men ingen er så stor og tydelig som den vi er i ferd med å begå nå om dette får holde på videre.

Ikke statens oppgave å holde liv i konsulentbransjen

Vi er enige om at innbyggerne må sikres trygge, sømløse overføringer av sine pasientdata i Norge. Men statens primæroppgave er ikke å holde liv i konsulentbransjen.

Vi vil ha behov for digital kompetanse i alle år fremover. Hvorfor da fortsatt være så avhengige av eksterne konsulenter med sterk egeninteresse?

Gjør som Oslo, og bygg som en kjernekompetanse i staten og la fellesskapet ta en større regi i bestilling, utvikling og drift av fremtidens velferdstjenester.