Kronikk

En seier for Oslo

  • Marianne Borgen

Når jeg ser på all den gleden og lettelsen Oslo SVs løsning har utløst, er jeg ikke i tvil om at SV valgte rett i denne saken, skriver Marianne Borgen. Foto: <B>BERIT ROALD/NTB SCANPIX</B>

Vi var kommet i en situasjon hvor både Edvard Munchs kunst og befolkningen på Tøyen sto igjen som tapere.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det finnes få politiske saker hvor frontene har vært steilere og ordbruken hardere enn i striden om lokaliseringen av Munch-museet. Den siste uken har jeg stått midt i den stormen både på godt og vondt. Jeg er blitt kalt sviker og en politiker uten ryggrad, men jeg har også fått utrolig mange positive og rosende tilbakemeldinger. Det mange spør meg om er hvorfor og hvordan SV snudde i denne saken. På det finnes det et enkelt svar: Vi var kommet i en situasjon hvor både Munchs kunst og befolkningen på Tøyen sto igjen som tapere.

Selvsagt var jeg i tvil om hvordan dette ville gå og hva som kom til å bli sagt den dagen vi la frem avtalen. De to siste årene har jeg jobbet iherdig for å realisere et Munch-museum på Tøyen. Men som politikere har vi et mandat som går ut over bare å kjempe for våre snevre egeninteresser. Politikk er det muliges kunst, og noen ganger er et tilbaketog en forutsetning for å få til det man vil.

Valgte rett

Når jeg ser på all den gleden og lettelsen Oslo SVs løsning har utløst, er jeg ikke i tvil om at SV valgte rett i denne saken. Selv om jeg gjerne skulle hatt en annen lokalisering, gleder det både meg og SV stort at vi får et nytt moderne, fremtidsrettet museum. Dette vil gi muligheter for å få vist frem mer av Munchs kunst til flere både fra Oslo, Norge og fra hele verden.

Historisk løft for Tøyen

SV er et kulturparti, men vi er også et parti som kjemper for like muligheter og sosial rettferdighet. Derfor var det så viktig for oss å få på plass en løsning som sikret et historisk løft for Tøyen. Jeg ser at noen nå hevder at det vi har fått til på Tøyen kunne vi fått til uansett. Det er ikke sant. De eneste andre elementene som kunne blitt realisert uten denne avtalen, er opprustningen av Tøyen-senteret og T-banestasjonen. Alle de andre elementene er nå konkretisert og i størst mulig grad tidfestet.

Når jeg ser på all den gleden og lettelsen Oslo SVs løsning har utløst, er jeg ikke i tvil om at SV valgte rett i denne saken, skriver Marianne Borgen

Det finnes i dag ingen områdesatsing i dette området, og avtalen garanterer minst 125 millioner over fem år. Hvis Regjeringen nå blir med på dette spleiselaget, kan vi sikre 250 millioner til å bedre levekårene på Tøyen de neste fem årene. Hvis staten kommer inn, vil vi også vurdere å utvide satsingen til Vaterland og Grønland. Til sammenligning bidrar Oslo kommune med 12 millioner kroner i året til Oslo sør-satsingen, som er bydel Søndre Nordstrand.

At Tøyen nå kan bli byens sentrum for naturvitenskap med nytt Vitensenter og Teknisk museum, er nytt. Det samme gjelder pakken med tiltak knyttet til Tøyen skole. Grøntlokk over Finnmarkgata kommer til å koste, og Miljøpartiet i Oslo mente nylig at det alene kunne fått dem til å stemme for Munch i Bjørvika. Badeland vil selvsagt ikke redusere de sosiale forskjellene på Tøyen, men vil nok glede mange barnefamilier og alle ungene på Tøyen skole som kan bade der til halv pris.

Kommunale boliger i hele byen

En av de viktigste delene av avtalen er å redusere antallet kommunale boliger på Tøyen og sørge for at det bygges 600 nye, kommunale boliger bygges over hele Oslo. Hvis Oslo skal bli en god by å bo i for alle, må alle bydeler bidra til å ta vare på dem som har det vanskeligst. I tillegg til dette kommer de viktige, politiske gjennomslagene for SV som angår alle i Oslo, som gjeninnføring av bemanningsnorm i barnehage, slutt på at enkeltpersoner settes ut på anbud og 700 nye kulturskoleplasser i Oslo.

Tiltakene er tidfestet

Så er det også en del som setter spørsmålstegn ved om vi skal tro at disse tiltakene kan gjennomføres. Den bekymringen deler ikke jeg. Det er lagt inn tidfesting av alle tiltak i planen, fordi denne avtalen er utformet slik at tingene rundt Munch ikke skal kunne realiseres uten at den lovede oppgraderingen av Tøyen kommer på plass. Det er en avtale mellom partene om at alle tiltak skal godkjennes av begge før de legges inn i de løpende budsjettene fra Oslo kommune. Områdesatsing, oppgradering av Tøyen-senteret og T-banestasjonen skal inn i budsjettet allerede fra 2014. Tiltakene ved Tøyen skole starter nå i 2013 og vil gradvis utvides etter det.

Jeg mener at den inngåtte avtalen er en seier for Oslo og Oslos befolkning. SV har sørget for at vi sikrer Edvard Munchs kunst, et nytt museum vil stå ferdig om fire år. Samtidig som vi får et historisk løft for Tøyen, et bedre barnehagetilbud til Oslos barn, et utvidet kulturskoletilbud og Oslo skal slutte å sette de aller svakeste av oss på anbud.

Les mer om

  1. Kronikk