Kronikk

Umyndiggjøring, mistillit og sjalusi er den egentlige årsaken til hijab | Shakeel Rehman

  • Shakeel Rehman
ddb214fe-cded-670d-471f-fd6a65c5f1ec-JUOL98lM8Y.jpg

Vi skal ha respekt for mennesker som bruker hijab, men vi skal ikke ha respekt for alle bortforklaringene bak hijab.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

_Skribenten stod i høst frem som eks-muslim. Les mer i dette intervjuet:

Les også

«Vi sviktet da vi ikke tok oppgjøret med intoleransen i islam»

Dette er et innlegg i høstens store hijab-debatt, initiert av Hadia Tajik i debatt med Hege Storhaug hos Stanghelle & Eilertsen. Du finner flere innlegg i og under kronikken._

Høyrepopulismen er, ifølge den gode boken til Ketil Raknes, «Høyrepopulismens hemmeligheter», definert som en ideologi basert på ekskluderende nasjonalisme (innvandringskritikk, fremmedfrykt og fiendebilder, oss mot dem tankegang), et autoritært verdisyn (strengere straffer, skepsis til homofili, tradisjonelle verdier), og antielitisme (populistene vet bedre enn eliten, konspirasjonsteorier).

Shakeel Rehman

Det som skiller høyrepopulismen fra høyreekstremismen er at de høyreekstreme aksepterer udemokratiske holdninger og bruk av vold som metode.Det har vært mye fokus påhøyrepopulismen. Spesielt Frp er blitt kritisert for det, ofte berettiget. Men i mellomtiden har det dukket opp både høyrepopulistiske og høyreekstreme miljøer blant muslimer, som er vel så viktig å fokusere på som på populismen på høyresiden i norsk politikk.

Typisk høyrepopulistisk å konstruere fiendebilder

Det skjer hendelser, og reaksjonene på disse hendelsene avslører miljøene og deres populisme. Karikaturtegninger, terror, barnehijabdebatten og nå sist saken om årets osloborger, avkler hva enkelte miljøer står for. Det er par generasjoner med muslimsk bakgrunn som verdimessig er blitt overlatt til seg selv.

Det var derfor gledelig at Hadia Tajik endelig tok et offentlig tak i en verdikamp på vegne av den muslimske minoriteten via sine innvendinger mot barnehijab.

Like viktig som å skaffe innvandre jobb er å fokusere på holdninger som fremmedgjør dem fra det moderne samfunnet som igjen fører til redusert verdiskapning. Vi skal ha respekt for mennesker som bruker hijab, men vi skal ikke ha respekt for alle bortforklaringene bak hijab.

Hadia Tajiks innspill lokket frem muslimske høyrepopulister som istedenfor å reflektere over budskapet og barnas beste, angrep Tajik tilbake og demoniserte henne som forræder og elitistisk.

Forræder-beskyldninger kan koste den anklagede livet i disse tider med polarisering og ekstremisme

Linda Noor fra Minotenk angrep Tajik med beskyldninger om atTajik har gått til sengs med fienden. Dette er usaklig og alvorlig. Forræder-beskyldninger kan koste den anklagede livet i disse tider med polarisering og ekstremisme. Det er typisk høyrepopulisme å konstruere fiendebilder slik Noor gjør.

Istedenfor å diskutere diskriminering små jentebarn møter pga. sitt kjønn ved å bli ikledd hijab, velger hun å mistenkeliggjøre Tajik.

Muslimsk ungdom blir forvirret og taper på dette når liberale venner blir presentert som fiender. Dette har fått foregå lenge i minoritetsmiljøer og har resultert i fremmedgjorte unge mennesker. Integreringen taper på det.

Ikke overlat debatten til populistene

Noe av løsningen mot høyrepopulismen og polariseringen er å ta eierskap til verdikampen og ikke overlate debatten til populister blant majoriteten og den muslimske minoriteten.

Denne politiske omdreiningen har begynt med Tajiks presiserende kronikk av 09. desember, «Det er ikke hijaben jeg vil til livs».

Muniba Ahmad fra Minhaj-moskeen anklager Tajik for ikke å snakke med muslimske kvinner, men om dem.

Dette til tross for at Tajik kun tok opp barnehihab, og ikke blandet seg i voksne kvinners selvstendige valg av religiøse symboler.

Barnehijab er kjønnsdiskriminering med konsekvenser

Ved endelig å snakke om barnehijab viser Tajik at hun nå tar muslimske kvinner og deres fremtid på alvor. Selv om Tajik fokuserer på seksualisering av barn, mener jeg at det i tillegg er en diskriminering av jentebarn basert på deres kjønn som har inngripende konsekvenser langt inn i deres voksenliv.

Vi skal ha respekt for mennesker som bruker hijab, men vi skal ikke ha respekt for alle bortforklaringene bak hijab

Se f.eks. Brennpunkt fra 2006«imamen» der imam Zulqunain Sikandar Madni fra Norge snakker om viktigheten av å disiplinere og umyndiggjøre jentene fra tidlig alder. Det er samme imam som Islamsk Råd Norge brukte som hovedtaler i deres demonstrasjon mot terrori år.

Tankegangen bak tildekking har skapt mye elendighet

Det viser seg i Muniba Ahmads innlegg at hun har flere misforståelser enn kun debatten om Tajik og barnehijab. Hun har et helt feil bilde av hvorfor religionen vil at hun selv skal dekke seg til. Hun skriver at «hijaben fremhever vår verdi».

Sannheten er at religionen reduserer kvinnens verdi pga. mistilliten, mistenksomheten og sjalusien som egentlig er årsaken bak tildekking.

Profeten hadde for mange koner og det var mange menn som kom hjem til ham på besøk. Istedenfor å stole på konene sine valgte han å dekke dem til og isolere dem i huset.

Religionen reduserer kvinnenes verdi — Shakeel Rehman

Hele tankegangen bak tildekking har skapt mye elendighet for kvinner i den muslimske verden, som følge av forventningene kjønnsrollene skaper til menn og kvinner. Menn har ikke tillit til sine koner, døtre og søstre. Denne mistilliten og mistenksomheten blir forsterket av det religiøse zina forbudet (forhold utenfor ekteskap).

Resultatet er over tusen æresdrap i året bare i Pakistan fordi de brøt forventningene. Mørketallene er store, siden det er få som anmelder drapet da det ofte er familien som står bak.

Farlige holdninger innad i moskeene og bevegelsene

Den største utfordringen Muniba Ahmad har angående sin virkelighetsoppfattelse, røper hun i avsnittet om demokrati og frihet. Hun skriver: «Når forslag som dette kommer opp blir jeg redd for at det gode, frie og demokratiske Norge jeg kjenner og skryter både høyt og lavt av, sakte, men sikkert skal forsvinne».

Nå forsvinner nok ikke demokratiet av at små jentebarn i barneskolen ikke trenger å bruke hijab. Hvis Ahmad er redd for demokratiet bør hun heller se innover i sin egen moské, Minhaj. Der er det holdninger som er en større fare for det frie og inkluderende Norge hun er glad i enn et eventuelt forbud mot barnehijab.

Det hjelper lite at grunnleggeren av den internasjonale bevegelsen Minhaj, Tahir Ul Qadri, utsteder en fatwa mot terror, så lenge han tar til orde for å drepe de som er uenige med profeten Muhammed.

At det er så lite forståelse for satire, og hat mot blant annet Charlie Hebdo, skyldes også agitatorer som Ul Qadri. Folk som Ul Qadri har ødelagt de religiøses forhold til toleranse.

At Fahad Qureshi forsvarer hijab burde være en vekker for hijabens forsvarere

Den tredje muslimske høyrepopulisten som kritiserer Tajik, grunnlegger av islam Net, Fahad Qureshi, er nok nærmere høyreekstrem enn høyrepopulist, selv om hans metode er å bruke demokratiet til å få makt. Nå er heldigvis de norske demokratiske institusjonene så sterke og antirasismen så dominerende som verdi, at hverken hvite rasister eller islamister som Qureshi vil få noe makt i Norge.

Men hypotetisk sett, hvis hans organisasjon hadde blitt politisk og fått makt i Norge, så hadde hans ideologi, salafisme, tatt livet av millioner av oss nordmenn siden han setter sharias dødsstraffer høyere enn norske lover. Fahad Qureshi fra IslamNet mener at det bør være dødsstraff for frafall, zina (hor), blasfemi og homofili.

Det er direkte farlig at en person som Qureshi blir invitert til norske debatter uten at journalister kommer med motforestillinger.

At en slik person forsvarer hijab burde være en vekker for hijabens forsvarere. Å invitere ham er som å invitere jevnlig en hvit muslimhatende person til norsk offentlig debatt.

Det er mye fornektelse og kunnskapsløshet blant de muslimske høyrepopulistene

Vi skal ikke forby voksne kvinner deres valgfrihet. Men ved å starte denne debatten om barnehijab har Tajik fått frem reaksjoner hos de voksne som avslører religiøs populistisk indoktrinering. Det er mye fornektelse og kunnskapsløshet blant de muslimske høyrepopulistene.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lese mer i hijab-debatten?

Julie Dahle svarer Fahad Qureshi

Les også

Hvis man skal skjule et sexobjekt, så må det vel være et sexobjekt å skjule?

Les mer om

  1. Kronikk
  2. LHBT
  3. Terror
  4. Høyreekstremisme
  5. Høyrepopulisme
  6. Islam