Boligmarkedet i Oslo er defekt

  • Martin Lang
Er du i en budrunde for en bruktbolig med forkjøpsrett, byr du ikke mot de andre i budrunden. Du byr mot dinosauren med ansiennitet fra 1960, skriver kronikkforfatteren.

Radikal boligprisutvikling krever radikale grep. Her er syv forslag.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Boligmarkedet i Oslo er defekt. Forhold som vanligvis styrer prisutviklingen – tilbud og etterspørsel – er erstattet av kjøperens maksimale låneevne. Og vel så det.

Håpløsheten illustreres ved at en ny obosleilighet på 100 m² koster 10 millioner kroner. Det er like mye som et rekkehus på samme størrelse.

Hva er poenget med den ekstreme fortettingen hvis boligprisene forblir like fordømt høye?

Martin Lang bor i Oslo sentrum.

Konsekvensene er langtrekkende.

Unge er avskåret fra å flytte hjemmefra eller må utsette familieetablering flere år frem i tid. Til lønnsøkning og egenkapital er på plass, mens de håper at barnedrøm og alder ikke skiller lag. Andre må bosette seg langt av gårde og opplever verdifull familietid blir stjålet av pendling. Eller du er nå blitt skiftforelder. Var det drømmen? What a joy!

Vi trenger ikke flere bagatellmessige diskusjoner om byggetekniske standarder. Vi trenger en diskusjon på et fundamentalt plan.

Radikal boligprisutvikling krever radikale grep. Her er syv forslag.

1. Forby eierskap av sekundærboliger i pressområder

Er det arealknapphet, så er det arealknapphet. Sekundærboliger i pressområder blir som en Gamestop-aksje: Prisoppgangen fortsetter og fortsetter i en selvforsterkende boligprisspiral.

Innfør forbudet over tre år. Da unngår vi det verste sjokket. Videre spekulasjonsdrevet prisoppgang fjernes.

2. Forby budgivning

Det er opplagt noe feil når megleren legger siste maksimale salgspris på forrige bolig til grunn for hva neste bolig skal selges for. Husk at neste kjøper i køen er den som strakk seg maksimalt, og likevel tapte – fordi budet var lavere enn vinnerbudet.

Vinnerne av den elleville prisøkningen er boligmeglere og tomteeiere. Vi andre taper i et fangenes dilemma. Vi overbyr og sitter igjen med monopolpenger uten verdi.

Et forbud mot budrunder tvinger selgeren til å starte med høy prisantydning og justere seg nedover. Det i seg selv vil virke prisdempende.

Obos vekker ikke Ulven. Obos er ulven.

Før hadde Obos en sosial boligbyggingsprofil. Nå driver de utelukkende etter profitt.

Obos har så mye penger på bok at de ikke vet hva de skal gjøre med alt sammen. De går med 20 prosent overskudd, hvert år.

Obosboliger som i dag koster 10 og 5 millioner, kunne i stedet kostet 8 og 4 millioner. Men konsernsjefen synes det er mye hyggeligere å fronte sponsing og lukrative ansattgoder i avisen med sin fete årslønn, i stedet for å gå i bresjen for boliger som folk har råd til. Gratulerer med dagen.

3. Få fart på kollektivutbygging som utvider boligmarkedet

Det er en skandale at Miljøpartiet De Grønne har brukt 10 milliarder kroner på en trikk som ikke utvider boligmarkedet én eneste meter. Sett i gang utbygging av hurtigtog til Nittedal, Hurumlandet og Lommedalen.

La Ruter eller Bane Nor få statslån som får i gang utbyggingen .

Hurtigreguler nye boligområder langs nye kollektivlinjer med høyt innslag av småhus. Ekstrem boligblokkfortetting er ingens drøm. I hvert fall ikke når nyprisen er hinsides fornuft.

Les også

«Ville tilstander» i Oslo: Boligselgere sier nei til 500.000 ekstra

4. Kommunen må slutte å selge tomter til markedspris

Tomteprisen er viktig årsak til ekstreme nyboligpriser. Den forplanter seg til bruktmarkedet.

Tomteprisen får en innlåsingseffekt. Det gjør at selv om det blir aldri så billig å bygge ut, vil nyboligprisene fortsette å være ekstreme. Det i seg selv blir en negativ spiral. Høyere boligpris, høyere tomtepris.

Kommune og stat kunne solgt ut tomter til edruelige priser, der kontraktsvilkår låser utbyggerens nyboligpris. Senere videresalg kan indeksreguleres slik at boligprisen forblir lav.

5. La boligbyggere igangsette bygging uten forhåndssalg

De færreste har mulighet til å planlegge flere år frem i tid. Forhåndssalget favoriserer spekulanter, på bekostning av nyetablerere.

I tillegg forsinkes tilbudssiden mer enn nødvendig. Eventuelt kan nybrottsarbeid med garantiordninger løse risikoen for utbygger og långiver.

Les også

Ga 2,8 millioner for 16 kvadrat: – Dette begynner å bli trist

6. Forby boligbyggelagenes forkjøpsrett i bruktmarkedet

Er du i en budrunde for en bruktbolig med forkjøpsrett, byr du ikke mot de andre i budrunden. Du byr mot dinosauren med ansiennitet fra 1960.

Passivt venter den på å stjele boligdrømmen fra deg. Du tar i for å vinne over en ukjent kjøper med forkjøpsrett. I ditt desperate håp om å få boligen byr du mer enn du trenger.

7. Stopp nedbyggingen av eksisterende småhusbebyggelse

Nå bygges omtrent kun blokkgiganter. Sørg i det minste for å bevare eksisterende småhusbebyggelse. Disse rives og fortettes til det helt ekstreme.

På veien mister vi bokvalitet, får dobling og trilling av boligpris (én enebolig eller tre smale rekkehus på samme tomt) og økte klimautslipp. Glemt var klokskapen om at gjenbruk er mye mer klimavennlig.

Standard småhusbebyggelse er nå kun for dem med de høyeste lønningene. Imens kan småbarnsfamilier med vanlig årslønn se langt etter en bolig som fungerer i hverdagen.

Plan- og bygningsetaten bør bruke sine knappe ressurser på nye boligområder heller enn endeløse dragkamper med naboprotester og dispensasjonsvurderinger i eksisterende småhusområder.

Hvor hellig skal markagrensen være?

Det er huseieren av «bolig-siste-stopp-før-marka» som er markagrensens fremste forsvarer. Resten av oss er stuet sammen i Oslos gryte av svevestøv og betongklosser. Mellom Sundvollen, Lunner, Jessheim og Lillestrøm er det milevis med skog.

Bygg ut lommer med boligområder etter en utbyggingsplan der skog og friarealer bevares også for fremtiden, og der rask kollektivtrafikk kobler jobb og bolig på en miljøvennlig måte.