Kronikk

Gamle bedrifter skaper flest nye jobber | Kjell G. Salvanes

  • Kjell G. Salvanes
Både etablerte bedrifter og nyetableringer er viktige for å høste omstillingsgevinster ved at jobber både etableres og legges ned, skriver Kjell G Salvanes. Her fra romfartsvirksomheten til Kongsberg Gruppen, som i alt har 4800 ansatte i Norge og 7800 verden over.

I debatten om hva som skal skje når oljejobbene forsvinner, bør bidraget fra de etablerte bedriftene få like mye oppmerksomhet som nyetableringer.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det hevdes ofte med styrke at jobbskaping finner sted gjennom nyetableringer, og at tiltak for å stimulere jobbvekst og omstilling først og fremst må rettes mot å stimulere entreprenørskap og vekst i unge bedrifter. Dette har vært et argument i de siste tiårene, og det lever fremdeles i beste velgående.

De nyetablerte bedriftene er i hovedsak små idet de startes opp, og det argumenteres for at sysselsettingsveksten som finner sted i disse utgjør den vesentligste delen av jobbskapingen i økonomien. Etablerte, større bedrifter har etter samme argumentasjon ingen eller liten betydning for jobbskaping, innovasjon og omstilling.

Andre hevder av nyetableringer er viktig for næringsdynamikk og omstilling, men også at større og etablerte har en viktig rolle.

Siden disse argumentene stadig stilles opp mot hverandre i den politiske debatten, er det behov for å rydde opp i begrepene.

Antall teller mer enn prosenter

For det første ser vi en høyere prosentvis jobbvekst i nyetablerte bedrifter enn i etablerte bedrifter. I Norge har det vært slik lenge. Det samme gjelder for EU og USA, og det er ingen uenighet om dette.

Men for å få et mer fullstendig bilde av denne jobbskapingen, må vi trekke inn flere forhold.

Det er viktig å skille mellom netto og brutto jobbskaping, vi må se på overlevelsesgraden til nyetablerte bedrifter, og vi må også se på de nyetablerte bedriftenes andel av samlet sysselsetting.

Det er ikke nok å bare se på den prosentvise jobbveksten i de nyetablerte bedriftene.

Kjell G. Salvanes.

Det er rett at nyetablerte bedrifter har en høyere prosentvis vekst i nye jobber de første årene, men bedriftene er samtidig små. Skal vi beregne jobbskapingseffekten, må vi bruke både prosentvis økning og andel av sysselsettingen i bedriftene.En høy vekst ut ifra et lite antall sysselsatte betyr lite i den store sammenhengen.

Nye bedrifter dør fort

Det er videre et uomtvistelig faktum at frafallsraten for nyetablerte bedrifter er veldig høy de første årene etter etablering. Et øyeblikksbilde som viser en høy prosentvis vekst i nye jobber, betyr ikke dermed at vi kan konkludere med at de nye jobbene skapes i de nyetablerte bedriftene.

Vi må være oppmerksom på at ca. halvparten av de nyetablerte bedriftene i Norge er nedlagt etter ett år, og at det etter fem år bare er 30 prosent som fortsatt eksisterer.

Det er med andre ord interessant at nyetablerte bedrifter skaper prosentvis flere jobber, men det er få som jobber der, og de nyetablerte jobbene varer ikke lenge. En stor andel av dem forsvinner raskt.

Disse to forholdene kommer aldri eller sjelden frem i argumentasjonen fra dem som prøver å overbevise oss om at all dynamikk og omstilling kommer gjennom nyetableringer.

Tall fra OECD tyder på at Norge har relativt få entreprenører sammenlignet med andre land

At nyetableringer er en svært viktig del av omstilling i næringslivet, er vel etablert i økonomisk teori og empirisk forskning. Det kan til og med være slik at Norge har lite av dette.

Tall fra OECD tyder på at Norge har relativt få entreprenører sammenlignet med andre land. Det kan være grunn til bekymring dersom vi tror at etableringshindringer eller ulike typer markedssvikt hindrer nyetablering.

Både store og små teller

Poenget mitt er at både små og store bedrifter er viktige for omstilling og økt effektivitet gjennom å skape nye arbeidsplasser.

Dette kan best illustreres ved å bringe inn to ytterligere begreper fra omstillingslitteraturen: netto og brutto jobbskaping.

Selv med bare en liten økning i samlet antall sysselsatte (netto jobbskaping) i en økonomi, skjer det betydelige nedleggelser av arbeidsplasser, samtidig som nye opprettes (brutto jobbskaping).

Bak en relativt liten vekst i samlet antall jobber fra ett år til det neste, har det funnet sted en betydelig grad av omfordeling av jobber mellom bedrifter, sektorer og regioner. I Norge – og andre OECD land – er det en brutto jobbskaping og nedlegging på omkring 10 prosent av samlet sysselsetting hvert år, selv om netto jobbskaping ikke er så stor.

Les også:

Les også

Møt gründerne som blåser i mediekrisen. Her er 24 nye nettaviser du kanskje ikke har hørt om.

Bak nettotallet ligger det en mye større brutto jobbskaping. Den består av både nyetableringer og nedlegging av hele bedrifter og av jobber i eksisterende bedrifter.

Det spiller en stor rolle om denne brutto-jobbskapingen er stor eller liten fordi flytting av jobber er en viktig del av omstillingene. Ser en bare på netto jobbskaping, ser en bort fra en betydelig del av hele jobbskapingen og omstillingen.

Disse bruttotallene betyr at noen bedrifter må redusere sysselsettingen for eksempel fordi de har gammel teknologi, blir utsatt for konkurranse fra utlandet osv. Andre eksisterende bedrifter etablerer omtrent like mange nye jobber for eksempel fordi de tar i bruk ny teknologi, har etablert en ny produktvariant, eller har en ny og god forretningsmodell.

Overflytting er viktig

Det ligger en stor effektivitetsgevinst ved flytting av jobber og kapital fra bedrifter og næringer som sliter over til vekstområder i økonomien. Mesteparten av dette er drevet av etablerte bedrifter fordi de har en mye større andel av samlet sysselsetting enn nyetablerte bedrifter

Det er altså viktig å våre klar over at både nyetablering og eksisterende bedrifter er viktig for omstilling og nyskaping i en økonomi. Det er grunn til å tro at også den utsilingen som foregår ved at relativt få bedrifter overlever etableringsfasen er viktig for dynamikken i økonomien.

Ved å se nærmere på brutto— og nettotallene i jobbskapingsprosessen, kan vi også få en viktig pekepinn på evnen til omstilling. Både etablerte bedrifter og nyetableringer er viktige for å høste omstillingsgevinster ved at jobber både etableres og legges ned.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også:

Les også

  1. Unngå de vanligste gründertabbene

  2. Hvordan skal Norge klare å omstille seg, hvis mannen i gata ikke vet hva vi er gode på?

  3. Han maste på Trygve Hegnar om en lederjobb, men kom aldri forbi sentralbordet

Les mer om

  1. Kronikk