Polen er på randen av ikke å ha uavhengige medier

  • Adam Michnik
Demonstranter samlet seg 10. februar i år utenfor bygget der den statlige TV-stasjonen TVP holder til, med et budskap om «frie medier».

Uavhengige medier blir fremstilt som fiender av staten og er gjenstand for hatefulle angrep.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Hark! Peace! It was the owl that shrieked, the fatal bellman
Which gives the stern'st good-night. (William Shakespeare, Macbeth, akt 2, scene 2)

I dag kommer uglens skrik fra de illiberale regimene som har som mål å bygge ned de demokratiske institusjonene i Den europeiske union. Polen er et av disse regimene.

Var et symbol på endring

Jeg har vært sjefredaktør for avisen Gazeta Wyborcza i 32 år nå, siden 1989. Det var året da Polen gjennomgikk en fredelig overgang fra kommunistisk diktatur til et demokrati basert på frie valg.

Gazeta Wyborcza var et viktig symbol på denne gjennomgripende endringen – den første uavhengige dagsavisen mellom Elben og Vladivostok, fri fra sensur og politisk press.

Gazeta Wyborcza ble til som den polske, demokratiske opposisjonens stemme i valgkampanjen i 1989.

Adam Michnik (bildet) har vært sjefredaktør i Gazeta Wyborcza siden 1989. Han er en polsk forfatter og journalist, en av lederne for den polske demokratiske opposisjonen i kommunistperioden og har vært politisk fange.

Vi sto for grunnleggende verdier: mediefrihet, borgerrettigheter, uavhengige domstoler, økonomisk reform og markedsliberalisering.

Vi sto for overgang fra et ettpartidiktatur til parlamentarisk demokrati, og fra et samfunn styrt av frykt til et samfunn bygget på frihet.

Seier under angrep

Etter tiår med autoritært styre kunne Polen endelig få erfaring med hva det betød å leve i et fritt land bygget på rettssikkerhet. Men nå er seieren vår fra tre tiår tilbake under angrep.

Sammen med et antall andre land i Europa er Polen vitne til et snikende, autoritært kupp.

Rettssikkerheten er i ferd med å bli omgjort til reglene til en liten klikk fra ett eneste parti. Forfatningsdomstolen, riksadvokatens embete, politiet og de hemmelige tjenestene ble alle gjort til lojale undersåtter for å tjene det styrende partiet, som ironisk nok kaller seg Lov og rettferdighetspartiet.

De offentlige kringkastingsstasjonene ble omgjort til redskap for skammelig propaganda lik den vi ser brukt av Vladimir Putin i Russland og Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia.

Uavhengige medier blir fremstilt som fiender av staten. De er gjenstand for hatefulle angrep, som speiler de angrepene Donald Trump har ytret ved en rekke anledninger.

Vi behandles som fiender av den enkle grunn at vi er uavhengige og har mot til å tale sannhet overfor makten.

Fjerner sikkerhetsventilene i demokratiet

Det er lett å se hensikten bak de styrendes manipulasjon. De vil sikre at ingen skal få sette søkelyset på maktmisbruket deres. Det er grunnen til at det styrende flertallet omhyggelig og skritt for skritt fjerner sikkerhetsventilene i vår demokratiske orden.

Mátyás Rákosi, den ungarske, kommunistiske diktatoren kjent som «Lille-Stalin», kalte det salamitaktikken – altså å ødelegge dissens litt etter litt, en tynn skive av gangen.

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki bemerket skamløst at 80 prosent av polske medier «tilhører våre fiender».

Jaroslaw Kaczynskis (Lov og rettferdighetspartiets leder) regime går regelmessig til angrep på medier – blant dem Gazeta Wyborcza – som tør å kritisere den styrende leiren.

Statsapparatet, politikere fra det styrende partiet og statseide selskaper saksøker i det uendelige journalister som undersøker tilfeller av maktmisbruk. De krever enorme skadeserstatninger og fjerning av artikler som hevder at de er involvert i dette maktmisbruket.

Slik strategisk saksøking rettet mot offentlig deltagelse er kjent som SLAPP, strategic lawsuit against public participation. Det er ment å skremme uavhengige medier og bringe dem til taushet.

I Gazeta Wyborcza har vi allerede fått mer enn 50 SLAPP-søksmål, og de fortsetter.

Minimere inntekter fra staten

Lov og rettferdighetspartiet kom til makten i 2015. Etter det stanset statlige institusjoner og selskaper som var kontrollert av den ledende politiske klikken, sine abonnementer på medier som var kritiske til regjeringen. De trakk annonser – også kunngjøringer om offentlig anbud og informasjon om offentlige tjenester – fra disse mediene.

Denne partilinjen ble ikke endret selv under den nåværende pandemien, en tid da det å nå ut bredest mulig er av kritisk betydning for den offentlige helsen.

Men den statlige pengebingen står vid åpen for de mediene som fornøyd slutter seg til den offentlige propagandaen. I løpet av de fem siste årene har de mottatt mer enn 1,3 milliarder euro i reklameinntekter fra offentlige og statseide foretak.

Disse statskontrollerte propagandamediene hisser opp tilhengerne sine ved å anklage uavhengige reportere for å tjene utenlandske regimer og deres interesser.

Få slutt på uavhengighet

Som uavhengig medium har vi avslørt flere forsøk på medieovervåking fra de hemmelige tjenestene. Journalister som arbeider for de uavhengige mediene, er blitt trakassert og angrepet med tåregass av politiet mens de rapporterte fra anti-regjeringsprotester.

Det statseide oljeselskapet PKN Orlen er det største i det sentrale og østlige Europa. I desember kjøpte oljeselskapet Polska Press og dermed også størstedelen av det regionale mediemarkedet i Polen.

Oppkjøpet av Polska Press ved Orlen minner uhyggelig om Gazproms overtagelse av NTW televisjon i 2001 på anmodning fra Kreml. Hensikten er å få slutt på redaksjonell uavhengighet i Polen.

Det siste forslaget om en ny medieskatt på reklameinntekter er et klart forsøk på å finansielt tappe private medier som lider i den økonomiske nedgangen grunnet koronapandemien. Det er et forsøk på å tvinge dem inn i armene på den herskende leiren.

Hvis det lykkes, vil Polen komme i selskap med Russland og Ungarn – land der det knapt finnes uavhengige medier.

Les også

«Død ved tusen kutt». Presset mot frie medier øker i Europa.

Gazeta Wyborcza og andre polske aviser brukte 10. februar i år forsiden til å protestere mot en ny medieskatt på reklameinntekter.

Dreier seg om EUs fremtid

Etter at det nåværende regimet tok kontroll over riksadvokatens embete, forfatningsdomstolen og høyesterett, er ikke Polen lenger styrt via rettssikkerhetsprinsippet. Vi er i ferd med å bli omgjort til en ettpartistat og dermed «den syke mann i det europeiske fellesskapet».

Kampen som finner sted i Polen, dreier seg om Den europeiske unions fremtid. I andre EU-medlemsstater er det ikke mangel på politikere som ser Kaczynskis Polen som en inspirasjon, ikke som en advarsel.

Vi er nå forbi stadiet der vi benytter forsiktige, forskjønnende omskrivinger. Angrepet på mediefriheten i Polen rydder veien for et altomfattende angrep på selve de verdiene som Den europeiske union ble grunnlagt på.

Den aggressive retorikken som anvendes av regjeringene i Warszawa og Budapest, er ikke helt ulik den fortellingen som de radikale forkjemperne for Brexit sluttet seg til. Den passer også godt til den autoritære mobben som angrep den amerikanske kongressen 6. januar.

Stå opp for friheten

Ord kan skjære like dypt som kniver. De kan tjene til å trakassere og plage folk. De som angriper uavhengige medier, håper å kunne drepe språket som det redskapet det er for å finne frem til sannheten.

Vi står overfor mange flere utfordringer fremover. Polske myndigheter er i ferd med å begrense den akademiske forskningens frihet, og de planlegger å omskrive skolebøker.

De fortsetter å glorifisere hatpratet som har sitt opphav i fremmedfrykt og homofobi, og å blokkere fri tilgang til informasjon. De skaper stadig nye hindringer for uavhengige organisasjoner (NGO-er) som ikke følger partilinjen.

Ved å stå opp for den absolutt viktigste av alle europeiske verdier – friheten – i Polen, forsvarer du Den europeiske union, prosjektet og løftet som er og forblir en varde av håp for oss alle.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum