Katolikker og lutheranere finner sammen 500 år etter reformasjonsdagen

Pave Frans i tidligere møte med presidenten for Det lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan

Det skrives kirkehistorie i dag. Pave Frans fra Roma og presidenten for Det lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan fra Jerusalem, står sammen i Lund domkirke for å markere fellesskap og håp.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.
Ole Christian Kvarme

Tydeligere enn noen gang er katolikker og lutheranere samstemte om kjernen i kristen tro. Etter gudstjenesten drar følget til Malmö Stadion, hvor håp for flyktninger, urettferdighet og klima er tema i en stor markering. En biskop fra Aleppo i Syria og en olympisk friidrettsutøver og flyktning fra Sør-Sudan er blant de mange som står på scenen. Kirkene er sammen for håp i vår tid.

Bernt Eidsvig


Hva er nytt?

Sist gang en pave gjestet Norden var i 1989, det er 27 år siden. Når pave Frans nå besøker Sverige, er det på den symboltunge reformasjonsdagen 31. oktober.

Reformasjonsdagen er en årlig markering av at Martin Luther i Wittenberg i 1517 offentliggjorde sine 95 kritiske teser om kirkens praksis. Men ikke bare datoen for pavens besøk har sin historie: Lund domkirke var fra 1060 til 1536 sete for Europas største katolske erkebispedømme, og samme sted ble Det lutherske verdensforbund grunnlagt for snart 70 år siden.

Det har skjedd mye siden Luthers skarpe motstand mot «pavekirken». Kirkesplittelsen som ble resultatet av Luthers oppgjør, skapte mange sår, og førte til gjensidige fordømmelser. Men inngangen til neste års reformasjonsmarkering preges av forsoningens ånd.

De siste 50 år med dialog mellom katolikker og lutheranere har vist at våre kirker er enige om det viktigste, at frelsen i Jesus Kristus er Guds nåde og barmhjertighet som skjenkes mennesker i tro som ren gave – uten krav om noen fortjeneste fra vår side. En milepæl i disse samtalene var felleserklæringen om rettferdiggjørelse ved tro, som Det pavelige råd for kristen enhet og Det lutherske verdensforbund signerte sammen i 1999. Professor Turid Karlsen Seim fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo var en viktig aktør i kommisjonen som utarbeidet erklæringen. Metodistkirken sluttet seg til erklæringen i 2006.

Fra konflikt til fellesskap

Rapporten Fra konflikt til fellesskap beskriver de siste tiårs tilnærming mellom kirkene og er utgitt i forkant av 500-årsmarkeringen av reformasjonen. For første gang i historien beskriver katolikker og lutheranere sammen de historiske hendelsene, uten å karikere hverandre. Sammen beskrives også sentrale momenter i Luthers lære.

Nøkkelen for en felles markering i dag og i 2017, er denne felles forståelsen, samt erkjennelsen av at begge parter har begått betydelige feil. Kirkene deler også gleden over utviklingen som har funnet sted de siste tiårene. Ett eksempel er den norske katolsk-lutherske samtalegruppen som har hatt regelmessige møter siden 70-årene, og hele samtalegruppen vil være til stede i Lund i dag.

Sammen i håp

Å samles om lærespørsmål har vært en sentral del av dialogen. Like viktig er det å handle sammen. I boken Guds navn er barmhjertighet bygger pave Frans en bro til lutherske kristne når han understreker at barmhjertighet er nøkkelordet i kristen gudstro, og samtidig understreker han at barmhjertighet er kjernen i kristen livspraksis og handling. Derfor knytter det seg også forventning til det nettopp denne paven har på hjertet og vil formidle i dagens møte mellom katolikker og lutheranere.

Dagen i dag står i håpets og ungdommens tegn, og har fått navnet «Together in hope». Det å stå sammen i tjeneste for verden, handler om kamp mot fattigdom og krig, og om barmhjertighet overfor flyktninger og forfulgte. Det handler om klokskap i vår forvaltning av skaperverk og klima, slik at verdens fattige og våre etterkommere kan kjenne barmhjertighet og håp om en bedre verden.

Akkurat nå står sivilbefolkningene i Aleppo i Syria, i Mosul i Irak og i Sør-Sudan i en særlig kritisk situasjon. Deres stemmer vil bli hørt i dag. Det gjøres også et stort humanitært arbeid fra våre kirker: En samarbeidsavtale mellom Det lutherske verdensforbunds World Service og den katolske kirkes Caritas underskrives i dag. Billettinntektene for arrangementet i Malmö går uavkortet til disse to organisasjonenes arbeid for flyktninger i Midtøsten.

Fellesskapet er enda ikke slik at det feires nattverd sammen i Lund domkirke i dag. Likevel går verden og samarbeidet fremover. Vi er et helt annet sted enn for bare en generasjon siden. Det lover godt for reformasjonsåret som vi om kort tid sammen går inn i.