Kronikk

EU kvesser klørne mot Polen i fersk dom | Hans Petter Graver

 • Hans Petter Graver
  Hans Petter Graver
  Professor i jus, Universitetet i Oslo
Rettsstaten i Polen har fått et nytt håp ved at EU-domstolen (bildet) har vist evne og vilje til effektivt å bidra til å forsvare de polske domstolenes uavhengighet, skriver kronikkforfatteren.

Polens regjerende myndigheter har siden de kom til makten i 2015 systematisk angrepet domstolenes uavhengighet.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en dom mandag 24. juni viser EU-domstolen evne og vilje til å forsvare domstolene i Polen mot angrepene på deres uavhengighet. Dette gir et nytt håp for forsvaret av rettsstaten i land som Polen og Ungarn, etter at mange hadde gitt opp troen på at EU kan spille en konstruktiv rolle.

Hans Petter Graver er professor i jus ved Universitetet i Oslo


Polens regjerende myndigheter har siden de kom til makten i 2015 systematisk angrepet domstolenes uavhengighet. For å unngå innblanding fra domstolene har de vingeklippet konstitusjonsdomstolen. I fjor sto høyesterett for tur.

Nå setter EU ned foten.

I en dom fra mandag 24. juni uttaler EU-domstolen at Polen er bundet av EU-retten, og at angrepet på høyesterett var ulovlig.

Ville ta kontroll over domstolene

I 2015 vant det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet regjeringsmakten og presidentvalget. Etter å ha lammet konstitusjonsdomstolen, kan regimet få vedtatt nesten enhver reform det ønsker og begynte så å reformere hele domstolssystemet i Polen, ikke minst utnevnelsen og fjerning av dommere.

I 2017 fremmet regjeringen et lovforslag som suspenderte alle dommerne i Høyesterett og ga regjeringen mulighet til å gjenoppnevne dem etter en individuell vurdering. Loven ble vedtatt av parlamentet, men møtte mye motstand fra jurister og til slutt et veto fra presidenten.

Les også

Først ble en populær ordfører drept. Så fikk en fredsprisvinner nærmest ansvaret av den polske «Dagsrevyen» | Frank Rossavik

I stedet fremmet presidenten et nytt lovforslag. Han ville sette pensjonsalderen for høyesterettsdommere ned fra 70 til 65 år og gi seg selv, presidenten, kompetanse til å forlenge funksjonstiden for dommere etter individuell søknad. I tillegg ble antallet dommere utvidet.

Tilsammen vil denne loven gi Lov- og rettferdighetspartiet mulighet til å utnevne flertallet av dommere i den nye høyesterett.

Loven ble vedtatt av parlamentet i januar 2018 og trådte i kraft i april.

EU-domstolens konfronterende dom

Europakommisjonen brakte loven inn for EU-domstolen i et traktatbruddsøksmål mot Polen i oktober 2018. EU-domstolen avsa en midlertidig forføyning 19. oktober 2018 som forbød Polen å sette i verk bestemmelsene i loven. Polske myndigheter har inntil videre besluttet å respektere dette. Loven ble endret tilbake i november 2018. Så kom den endelige dommen fra EU-domstolen.

EU-domstolen valgte en oppsiktsvekkende konfronterende linje, og levner ingen tvil om den polske regjeringens motiver om å skaffe seg kontroll over rettsapparatet.

Kommisjonen argumenterte med at den polske loven var en fordekt måte for regjeringen å skaffe seg mulighet til å bytte ut de eksisterende dommerne med dommere de selv håndplukker.

Svar på tiltale

Domstolen var enig i dette. Den uttalte at det kan reises alvorlig tvil ved om pensjonsreformen egentlig var en pensjonsreform eller et tiltak for å sette enkelte brysomme dommere på sidelinjen. Den sa videre at den tvilte på regjeringens utsagn om at formålet med reformen var å få samme pensjonsalder for dommere som for andre offentlige ansatte.

Den sa rett ut at reformen ga mulighet til å utelukke dommere som var blinket ut på forhånd, og at reformen kunne ha store konsekvenser for sammensetningen av og kontinuiteten til landets Høyesterett.

Dette var rene ord for pengene. På den annen side kan man si at det er svar på tiltale. Allerede før valget i 2015 uttalte Polens sterke mann Jaroslaw Kaczynski at hans mål var å bringe dommerstanden under partiets kontroll. Denne gangen brukte ikke EU-domstolen juridiske teknikaliteter for å sette grenser for ham, men tok ham på ordet. EU-retten forbyr et regjerende parti å bringe rettsapparatet under sin kontroll.

EU og medlemsstatenes domstoler

EU-samarbeidet er et samarbeid mellom land som frivillig har sluttet opp om unionens felles verdier slik de er uttrykt i unionstraktaten artikkel 2, som blant annet omfatter rettsstaten og respekt for menneskerettighetene. Dette innebærer et sett av gjensidige forventninger og tillit mellom medlemsstatene. Denne tilliten omfatter også en gjensidig tillit til rettsapparatet.

Domstolene i medlemsstatene har dessuten viktige oppgaver i sikring av EU-rettens enhet og gjennomslag.

De må gjennomføre EU-retten på en upartisk måte, uavhengig av landets politiske myndigheter og på en måte som respekterer individenes grunnleggende rettigheter. Alt dette innebærer at det er en sak for EU hvordan medlemslandene innrettet sitt rettsapparat og sikrer domstolenes uavhengighet.

Nytt håp for rettsstaten i Polen

Mange har utålmodig ventet på at EU skal reagere mot den autoritære utviklingen i enkelte medlemsland, særlig i Ungarn og Polen. Nå har EU-domstolen demonstrert vilje til å ta tyren ved hornene ved å håndtere spørsmålet direkte og ved å sette foten ned.

Siden loven alt er opphevet i Polen vil ikke dommen lede til noe spørsmål om Polen er villig til å respektere rettsavgjørelser fra EU eller ikke. Men det blir likevel spennende å se neste trekk.

Polens myndigheter kommer neppe til å gi seg.

Rettsstaten i Polen har likevel fått et nytt håp ved at EU-domstolen har vist evne og vilje til effektivt å bidra til å forsvare de polske domstolenes uavhengighet.

 • Les også:

Les også

 1. Alexandra Stube (18) skal demonstrere for likestilling i Polen. Derfor trenger hun politieskorte.

 2. Gamle erkefiender strides om arven etter frigjøringsbevegelsen Solidaritet | Ingrid Brekke

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Rettsstaten
 2. Polen
 3. EU
 4. EU-domstolen