Kronikk

Kronikk: Kvinner har lite å lære av det «sterke» kjønn om sykefravær

 • Ulla-britt Lilleaas
Menn har oftere enn kvinner en rekke alvorlige sykdommer og rapporterer sin mentale tilstand som langt mer positiv enn den er. Ingen grunn for kvinner til å ta etter en slik helseadferd, skriver forsker Ulla-Britt Lilleaas.

Menn tar langt mindre ansvar for egen helse enn kvinner – og later som om de er friskere enn de er. Hvorfor skal kvinner da kopiere menns helseadferd?

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste dagene har det vært skrevet mye om årsaker til kvinners sykefravær. Det er et likestillingsproblem, sier flere. Hvor høyt sykefraværet bør være, har vært et tema for politikere i mange år – med ulike grupper i fokus. De siste årene har det vært kvinner.

Det som er vel så bekymringsfullt, men som aldri diskuteres i sykefraværsdebatten, er om menns «lave» sykefravær er et likestillingsproblem.

Kvinner er oftere syke, mens menn dør ca. fire år tidligere enn kvinner.

Menns overdødelighet kan belyses gjennom de viktigste dødsårsakene som rammer menn: De har en høyere forekomst av sykdommer som (prostata) kreft, hjerte-kar og diabetes, sykdommer i åndedrettsorganer — kols, ulykker og selvmord.

Menn rapporterer sin mentale tilstand som langt mer positiv enn den er, og de tar dobbelt så ofte som kvinnerlivet sitt.

Drar menn til legen

Både internasjonal og min egen forskning viser at menn mangler kunnskap om helse og sykdom. De har en tilbøyelighet til ikke å oppsøke lege før det er for sent, og til å overlate ansvaret for familiens helse til ektefellen: mor, søstre eller døtre. Derfor er det ofte kvinner som drar menn til lege eller ringer en pasientorganisasjon for å få hjelp.

Ulla-Britt Lilleaas

I den internasjonale forskningen på menns helse og sykdom er det i flere år satt søkelyset på hvordan man kan få menn til å komme seg hurtigere til lege og overkomme ulysten til å ta egen helse på alvor.Et annet tema som diskuteres internasjonalt, er hvordan helsepersonell kan komme i dialog med menn på et tidlig tidspunkt for å forebygge for tidlig død. Er dette en helseadferd som kvinner bør overta? Jeg mener nei.

Kvinner blir bakkemannskap

Vi lever i et samfunn der vi får innpodet at alle har frie valg og kan gjøre og komme dit de vil. Det gjelder for noen, og i større grad for menn enn kvinner.

Til tross for at kvinner er i flertall som studenter på universiteter og høyskoler, har kvinner fremdeles en tilbøyelighet til å bli familiens bakkemannskap. Ja, menn er i endring, men det er ennå et stykke igjen.

Fremdeles er det slik at samfunnet vi lever i har andre forventninger til kvinner enn til menn

Fremdeles er det slik at samfunnet vi lever i har andre forventninger til kvinner enn til menn. Gullstandarden for noen familier er full sysselsetting, ikke bare i arbeidslivet, men også hjemme. Når menn har en sterkere tilknytning til arbeidslivet, er dette historisk betinget. Og når menn tar eller får rollen som familiens hovedforsørger, og kvinnen frivillig eller ufrivillig ender opp med en løsere arbeidstilknytning, må noen ta ansvar for de andre oppgavene i familien.

Menn kan i større grad si nei

Har du et barn, foreldre eller en mann som er syk, viser forskningen at det er kvinner som tar mest ansvar.

Når menn tar ut foreldrepermisjon, følger barna til barnehagen og lager mat, får de mye uttelling for det. Når kvinner jobber i full stilling er det ofte en kamp mellom mor, familien og barna.

Vi må kunne ta slike fakta innover oss uten å konstruere kvinnen som et hjelpeløst offer

Som regel er det kvinnen som sørger for at familien får dekket sine emosjonelle behov, dette kan menn i større grad si nei til.Som noen også har påpekt, er kvinnekroppen mer utsatt for voldtekt, overgrep og seksuell trakassering, og dette er erfaringer vi vet skaper dårlig helse for dem det gjelder.

Vi må kunne ta slike fakta innover oss uten å konstruere kvinnen som et hjelpeløst offer.

Menns helseadferd er ikke å ta hensyn til kroppen

«Kvinner må lære seg å gi mer faen», sa en av de intervjuede mennene til A-magasinet nylig. Dette er en adferd som gjør mannskroppen utsatt og sårbar.

Bildet av menns helseadferd er å ikke ta hensyn til kroppen, men heller ta risiko og skyve ubehagelige symptomer under teppet.

Å stå oppreist til man stuper, blir et ideal for å leve opp til å være en «ekte mann».

Hvordan dette gjøres rent sosialt tar ikke statistikken høyde for. Men det er slike koblinger som må gjøres mellom den kjønnskulturen menn og kvinner omgis av – og hvordan dette håndteres av den enkelte og i familien – for å forstå de samfunnsmessige forventningene som påvirker begge kjønns helse— og sykdomsadferd.

Bak tallene

Hvorfor er ikke sykefraværsforskerne opptatt av disse koblingene? Hvorfor diskuterer vi ikke menns helseadferd, bare kvinners? Og hvorfor går de samme sykefraværsforskerne ikke bak tallene og lytter til hvordan folk lever og organiserer sitt hverdagsliv?

Hvorfor diskuterer vi ikke menns helseadferd, bare kvinners?

De fleste kvinner og menn er hverken dumme, late eller unnasluntrere, de bare tilpasser seg og organiserer livet sitt på en måte som gjør at hverdagen går opp, slik de opplever det.

Det jeg har beskrevet her, er oppgaver og belastninger som ikke alltid kan måles med statistikk. Dette er kompliserte sammenhenger, og de bør ikke forenkles.

For å forstå kompleksiteten krever det at forskeren også er interessert i folks hverdagsliv slik det leves, ikke bare slik det kan telles.

Kanskje burde vi spørre sykefraværsforskerne om hvorfor de ikke benytter seg av andre eller flere metoder for å forstå hvorfor folk gjør som de gjør. Når man ikke finner svaret med det verktøyet man har brukt, bør man vel som forsker supplere med noe annet?

Flere meninger sykefravær:

 • Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer:Flinke piker blir syke. Dyktige damer lærer seg å prioritere.
 • Forsker Arnstein Mykletun skriver:«Vil min treåring om 30 år ha like muligheter på arbeidsmarkedet?»
  Kronikk av Guri Idsø Viken:
Les også

Merkelappen «flink pike» er et forsøk på å ta fra oss den autoriteten kunnskap og prestasjon ellers gir

Jenny Jordahl tegner og skriver:

Les også

«Flink er ikke synonymt med svak og syk, selv om media har gjort en god jobb med å få det til å virke slik»

Ikke gå glipp av debattene: Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Beryktet telefonsamtale kan vikle Donald Trump inn i enda mer trøbbel

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5